Als je zelf wat extra vermogen wilt opbouwen om later meer pensioen te hebben, is tijd één van de belangrijkste factoren. Hoe meer tijd je hebt, des te meer ruimte je hebt om extra vermogen op te bouwen en daarop een hoger rendement te halen.

Voor een extra pensioenpot geldt doorgaans dat je vanaf je pensioen niet te veel risico wilt nemen met vermogen dat je nodig hebt om jezelf extra inkomen te verschaffen. Maar in de opbouwfase kun je afhankelijk van de beleggingshorizon wel meer risico nemen.

Voor beleggen in aandelen geldt dat er op de korte termijn sterkere schommelingen zijn van aandelenkoersen, vergeleken met sparen. Maar op de lange termijn levert beleggen historisch gezien een hoger rendement op.

Afhankelijk van het aantal jaar dat je nog te gaan hebt tot je de AOW-leeftijd bereikt, kun je dus je dus kiezen voor wat meer of minder risico bij sparen of beleggen.

Maar hoeveel jaar heb je nog te gaan? En niet onbelangrijk: hoelang heb je nog extra inkomen nodig vanaf je pensioen?

De eerste van deze twee vragen is eenvoudiger te beantwoorden dan de tweede. De overheid laat de AOW-leeftijd stijgen in lijn met de stijging van de gemiddelde levensverwachting in Nederland. Momenteel ligt de AOW-leeftijd op 67 jaar en dat blijft tot en met 2027 ook zo. Maar daarna gaat de AOW-leeftijd verder omhoog.

Via deze tool van de Sociale Verzekeringsbank kun je verder vooruit kijken en zien wat voor jou momenteel de verwachte AOW-leeftijd is. Op basis hiervan hebben we in de onderstaande tabel weergegeven hoeveel jaar je nog te gaan hebt tot je een AOW-uitkering krijgt, als je tussen de 26 en 66 bent.

Te zien is dat een huidige 26-jarige naar verwachting op bijna 70-jarige leeftijd een AOW-uitkering krijgt en daarmee nog bijna 44 jaar heeft om zelf extra pensioen op te bouwen.

Een 50-jarige krijgt naar verwachting op zijn of haar 68e een AOW-uitkering, dus bijna twee jaar eerder, en heeft daarmee nog 18 jaar om wat extra te sparen of te beleggen voor aanvullend pensioen.

Hoelang leef je vanaf de AOW-leeftijd gemiddeld?

Dan de resterende levensverwachting vanaf de AOW-leeftijd. Dat ligt complexer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt per leeftijdscategorie de gemiddelde leeftijdsverwachting bij. De meest recente schatting stamt van het jaar 2022.

Het CBS heeft dus gekeken wat voor bijvoorbeeld een 25 jarige en een 65-jarige in 2022 de gemiddelde levensverwachting was, met onderscheid tussen mannen en vrouwen. We hebben die data in de onderstaande tabel iets geactualiseerd, met de aanname dat de 25-jarige uit 2022 inmiddels 26 is, enzovoorts.

Vervolgens hebben we het verschil genomen tussen de totale levensverwachting en de AOW-leeftijd per leeftijdsjaar, om de verwachte resterende jaren vanaf de AOW-leeftijd weer te geven. Dat ziet er als volgt uit.

Als je deze tabel bekijkt, vallen al snel twee dingen op. Voor vrouwen ligt de gemiddelde resterende levensverwachting wat hoger dan voor mannen. En voor jongeren is de gemiddelde resterende levensverwachting lager dan voor ouderen.

Dit laatste heeft te maken met het statistische gegeven dat van iemand die 26 jaar oud is, nog moet blijken of die de leeftijd van 66 jaar haalt. Iemand die 66 is, heeft in zekere zin al 'bewezen' langer te leven en dat wordt meegenomen in de resterende levensverwachting.

In de bovenstaande tabel zie je dat als volgt terug. Een 26-jarige man krijgt naar verwachting een AOW-uitkering als hij 68 jaar en 9 maanden is. Tel je daar de resterende gemiddelde levensverwachting van 11,5 jaren bij op, dan kom je op een levensverwachting van 81,2 jaar. Als je hetzelfde sommetje maakt voor een 26-jarige vrouw kom je op een levensverwachting iets meer dan 84 jaar.

Ga je naar de 66-jarige man, dan heeft die momenteel naar verwachting nog 17 jaren te leven vanaf de AOW-leeftijd van 67, waarmee de gemiddelde levensverwachting op 84 ligt. Voor een 66-jarige vrouw komt de gemiddelde levensverwachting nog iets hoger uit op ruim 86 jaar.

Hier spelen dus een paar zaken om rekening mee te houden. Als jongere kun je de optimistische aanname doen dat je de AOW-leeftijd haalt. En als dat zo is, heb je op dat moment waarschijnlijk nog langer te leven. Voor mannen van in de twintig betekent dat ze pakweg 3 jaar aan levensverwachting erbij krijgen als ze ouder worden en voor vrouwen is dat 2 jaar.

Verder zie je dat de verhoging van de AOW-leeftijd ertoe leidt dat een huidige twintiger die op bijna 70-jarige leeftijd met pensioen gaat, in totaal naar verwachting iets minder pensioenjaren in zijn of haar leven heeft, dan een huidige 60-jarige die met 67 en een beetje met pensioen gaat. Ook als je er rekening mee houdt dat de levensverwachting van de 20-jarige nog verbetert als die ouder wordt.

Tot slot: de tabellen hierboven bieden uiteraard geen zekerheid. De meeste mensen overlijden immers eerder of later dan wat hun gemiddelde levensverwachting voorschrijft. Maar voor het opbouwen van extra pensioen kan het wel nuttig zijn om in ieder geval je spaar- en beleggingshorizon tot de AOW-leeftijd in de gaten te houden.

LEES OOK: Zelf extra pensioen opbouwen: check dit handige overzicht met slimme tips voor 2024