Als je met pensioen gaat en een AOW-uitkering van de staat krijgt, hoef je in principe niet meer te werken. Maar het mag wel. Veel werkgevers zitten zelfs te springen om personeel. En met de toenemende vergrijzing wordt dat probleem alleen maar groter. Maar wat levert een deeltijdbaan op, als je blijft doorwerken?

Een behoorlijke groep van zo’n 250.000 gepensioneerden is wel te porren voor een deeltijdbaan, bleek deze week uit onderzoek van economen van ABN Amro. Bovendien is er een groep van mogelijk 900.000 doorwerkers in aantocht. Het gaat daarbij om mensen tussen de 55 en 65 jaar die zeggen interesse te hebben om deels te blijven werken na hun pensioen.

Momenteel zijn er 236.000 67-plussers op de arbeidsmarkt waarvan bijna de helft maximaal 12 uur per week werkt. Nog geen kwart werkt voltijds, terwijl de rest een betaalde baan van 12 tot 35 uur per week heeft.

Doorwerken na je pensioen is voor zowel werkgever als werknemer aantrekkelijk, stellen de economen van ABN Amro.

Bij de werkgever zit het voordeel in de loondoorbetaling bij ziekte die voor AOW'ers maximaal zes weken bedraagt in plaats van twee jaar. Bovendien hoeft een 67-plusser niet te worden verzekerd tegen werkloosheid (WW) of arbeidsongeschiktheid (WIA).

Werken als 67-plusser levert extra inkomen op, bovenop AOW en pensioen

Voor werknemers is doorwerken ook aantrekkelijk, omdat ze bij kunnen verdienen zonder dat ze gekort worden op hun AOW-uitkering en/of pensioen.

Hoewel de (bijna) gepensioneerden aangeven dat plezier in het werk belangrijker is dan het geld, is het misschien toch interessant om te kijken wat je als gepensioneerde netto overhoudt als je een aantal uur per week werkt.

Business Insider bekeek met deze tool van berekenhet.nl in hoeverre gepensioneerden hun AOW'tje en pensioen kunnen aanvullen. Hierbij gaan we uit van 12 uur per week, het aantal uren waarvoor de meeste doorwerkers momenteel kiezen.

In ons voorbeeld ligt het uurtarief op 22 euro bruto, waarmee de gepensioneerde 1.056 euro bruto per maand verdient.

De AOW-uitkering verschilt voor alleenstaanden en samenwonenden of gehuwden. De AOW-uitkering voor alleenstaanden ligt sinds 1 januari 2024 op 1.542 euro bruto per maand. Voor samenwonenden/gehuwden gaat het om 1.048 euro bruto per maand. In ons voorbeeld laten nemen we deze verschillen mee.

We bekijken twee varianten van doorwerken: wat levert 12 uur per week werken op als je alleen een AOW-uitkering hebt? En wat blijft er netto over met 12 uur werken per week, als je naast de AOW ook aanvullend pensioen hebt van de werkgever?

12 uur per week doorwerken, met alleen AOW

Als eerste kijken we naar een alleenstaande en een samenwonende met alleen een AOW-uitkering. Voor de alleenstaande levert dat aan AOW bruto 19.408 euro op jaarbasis op, voor de samenwonende gaat het om 13.221 euro op jaarbasis.

De 12 uur werken per week levert in beide gevallen 13.686 euro bruto per jaar op.

Bij berekening van het nettoloon speelt niet alleen de loonbelasting mee, maar zijn ook een aantal zogenoemde heffingskortingen van invloed. Dat zijn bedragen die in mindering worden gebracht op de te betalen belasting.

Het gaat hier om de algemene heffingskorting, de arbeidskorting (omdat je blijft werken) én de ouderenkorting. Voor de alleenstaande ligt de ouderenkorting nog wat hoger in verband met de extra belastingkorting voor alleenstaande ouderen.

Verder betalen 67-plussers een inkomensafhankelijke bijdrage voor ziektekosten (zvw-premie)

De heffingskortingen zijn ook inkomensafhankelijk, wat betekent dat er minder fiscaal voordeel is naarmate je inkomen hoger ligt.

De werking van de heffingskortingen maakt de doorrekening van bruto naar netto vrij complex. In de onderstaande tabel hebben we het resultaat samengevat.

Te zien is dat de alleenstaande netto per maand 2.416 euro overhoudt, exclusief vakantiegeld, als er 12 uur per week wordt gewerkt. Zonder bijverdiensten zou de netto AOW-uitkering in dit geval 1.460 euro per maand zijn. Ofwel: 12 uur werken per week levert netto 956 euro per maand extra op.

Voor de samenwonende komt het netto inkomen per maand uit op 2.016 euro. Dat het totale inkomen lager is dan bij de alleenstaande, komt vooral door de lagere AOW-uitkering vergeleken met de alleenstaande.

De samenwonende krijgt netto 992 euro per maand aan AOW. Door 12 uur te werken per week, komt het netto inkomen van de samenwonende 1.024 per maand hoger uit. Dat is dus nog iets gunstiger dan bij de alleenstaande en dat heeft weer te maken met de heffingskortingen, die net wat hoger uitvallen bij een lager bruto inkomen.

12 uur per week doorwerken, met AOW en aanvullend pensioen

Het principe dat je bij een lager bruto inkomen per extra uitbetaalde euro netto meer overhoudt dan bij een hoger inkomen, is goed terug te zien als we het voorbeeld nemen van een doorwerker die bovenop de AOW-uitkering een aanvullend pensioen heeft.

De bruto jaarbedragen van de AOW voor respectievelijk de alleenstaande en de samenwonende/gehuwde zijn hetzelfde als in het eerste voorbeeld. Daarnaast is er een bruto pensioen van de werkgever van 25.920 euro per jaar. En opnieuw is er het bruto inkomen van 13.686 euro op jaarbasis voor de 12 uur werken per week.

In de onderstaande tabel is het eindresultaat te zien, als je de doorberekening van bruto naar netto maakt.

De alleenstaande komt uit op een netto maandinkomen van 3.475 euro. Op basis van een inkomen dat alleen uit de AOW en het werkgeverspensioen bestaat, zou dat 2.918 euro per maand zijn geweest. De 12 uur werken per week levert dus netto 557 euro extra per maand op.

Voor de samenwonende komt het netto maandinkomen uit op 3.237 euro per maand. In dit geval levert de 12 uur werken per week netto 654 euro per maand extra op.

De twee voorbeelden maken dus duidelijk dat extra werken met alleen een AOW-uitkering netto meer oplevert (ongeveer 1.000 euro per maand), vergeleken met de situatie van iemand die AOW én pensioenuitkering ontvangt (voordeel tussen de pakweg 550 euro en 650 euro per maand). De afbouw van de heffingskortingen bij een hoger bruto inkomen zorgt ervoor dat extra bruto euro's netto minder opleveren.

Hierbij valt nog wel de kanttekening te maken dat lagere inkomens die bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag ontvangen die kwijt kunnen raken als ze boven bepaalde inkomens- en vermogensdrempels komen.

Lees ook: Dit heb je nodig aan vermogen, als je met de AOW en een lijfrente-uitkering een netto pensioen van €2.200 per maand wilt hebben