• De stijging van de gemiddelde levensverwachting in Nederland gaat minder hard dan eerder werd ingeschat.
  • Het CBS heeft de prognose voor de levensverwachting van iemand die in 2029 de leeftijd van 65 bereikt, verlaagd.
  • Minister Carola Schouten heeft daarom besloten de AOW-leeftijd voor het jaar 2029 niet verder te verhogen.
  • Lees ook: AOW en pensioen: dit willen 10 politieke partijen met het inkomen voor de oude dag

De leeftijd waarop je de AOW-uitkering van de staat ontvangt als basisvoorziening voor de oude dag, stijgt gestaag. Vanaf 2024 ligt de AOW-leeftijd op 67 jaar en dat blijft zo tot en met 2027. Daarna stijgt de AOW-leeftijd in principe met 8 maanden voor elk jaar dat de gemiddelde levensverwachting toeneemt.

Hiermee is de ontwikkeling van de levensverwachting in Nederland dus een belangrijke indicator voor de stijging van de AOW-leeftijd. Voor 2028 is al bepaald dat de AOW-leeftijd dan omhoog gaat naar 67 jaar en drie maanden.

Voor 2029 heeft minister Carola Schouten van Pensioen echter bepaald dat de AOW-leeftijd niet verder omhoog gaat en dus 67 jaar en 3 maanden blijft, zo bleek vrijdagmiddag. Dit heeft te maken met een tragere stijging van de levensverwachting dan eerder werd ingeschat.

Lees ook: Wanneer krijg je AOW? Zolang heb je nog te gaan als je tussen de 24 en 66 bent … en kun je zelf pensioen opbouwen

Stijging AOW-leeftijd en ontwikkeling levensverwachting van een 65-jarige

Zoals gezegd speelt de schatting over de levensverwachting een belangrijke rol bij de verdere stijging van de AOW-leeftijd. In dit verband is de jaarlijkse aanpassing van de prognose van de gemiddelde levensverwachting in Nederland door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een belangrijk ijkpunt.

Vrijdag maakte het CBS bekend dat de nieuwste prognose voor de levensverwachting vanaf 2029 lager uitvalt dan een eerdere schatting. De geschatte levensverwachting van iemand die in 2029 de leeftijd van 65 jaar bereikt, is een levensduur van nog 20,89 jaar vanaf dat moment. Dus een ouderdom van gemiddeld 85,89 jaar.

Dit is lager dan een eerdere schatting van een gemiddelde levensduur van 21,16 jaar vanaf de 65-jarige leeftijd.

"Sinds het begin van de coronapandemie overleden meer mensen dan voor de pandemie was verwacht. Deze toename in de sterfte zorgde voor een lagere levensverwachting. Doordat het herstel in de levensverwachting langzamer gaat dan eerder verwacht, is de prognose aangepast", schrijft het CBS.

Stijging AOW-leeftijd op de lange termijn

Op basis van de huidige prognoses van de levensverwachting worden er ook schattingen gemaakt van de verdere ontwikkeling van de AOW-leeftijd op de langere termijn.

Zo is de huidige verwachting dat iemand die op 1 januari 2000 is geboren en volgend jaar 24 wordt te maken krijgt met een AOW-leeftijd van 70 jaar en dus in 2070 pas AOW krijgt.

Als je de verkiezingsprogramma's van politieke partijen erop na slaat, is er overigens ook een aantal partijen die de AOW-leeftijd weer vast wil zetten op 65 jaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de PVV en de SP.

LEES OOK: Wanneer krijg je AOW? Zolang heb je nog te gaan als je tussen de 24 en 66 bent … en kun je zelf pensioen opbouwen