Energieprijzen gaan in juli door het dak en ook op de huizenmarkt knallen prijzen nog altijd omhoog.

De beurs gedraagt zich grillig, maar per saldo bewegen aandelenmarkten steeds naar nieuwe records.

Business Insider houdt, in samenwerking met nieuwsapp Upday, elke maand zeven prijzen bij die van belang zijn voor de waarde van je bezittingen en die je maandelijkse uitgaven beïnvloeden.

De al maanden zichtbare trend van alsmaar stijgende prijzen zet in juli door. Energieprijzen van stroom en gas gaan door het dak en ook benzineprijzen noteren op recordniveaus. Hetzelfde geldt voor huizenprijzen, die nog geen tekenen van verzwakking vertonen.

De beurs gedraagt zich enigszins grillig: na maandenlange koersstijgingen op aandelenmarkten haperde de opmars medio juli. Maar de terugval bleek uiteindelijk van korte duur en afgelopen vrijdag zetten diverse indices nieuwe records neer, waaronder de Amsterdamse AEX-index.

Financiële markten staan op een tweesprong, waarbij de vraag is of de euforie over het economische herstel doorzet, of dat beleggers voorzichtiger worden en het hoogtepunt voor 2021 deze zomer in zicht komt voor de beurs.

Business Insider houdt, in samenwerking met nieuwsapp Upday, elke maand zeven prijzen bij die van belang zijn voor de waarde van je bezittingen en die je maandelijkse uitgaven beïnvloeden. Hoe staat het met de waarde van je huis, de hypotheekrente, energierekening, benzine- en dieselprijzen, aandelen en je spaargeld?

Bekijk hieronder de Blik op je Geld van juli 2021:

Download hier de app voor Upday Nieuws


De huizenprijs: markt kookt over

De Nederlandse woningmarkt is zwaar overspannen. Dat bleek deze maand uit de cijfers die makelaarsclub NVM publiceerde. Gemiddeld werd een bestaande woning voor 410.000 euro verkocht in het tweede kwartaal van dit jaar, ruim 20 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De sterke stijging is mede het gevolg van een krap woningaanbod. Halverwege mei stonden er 15.500 woningen te koop, meer dan de helft minder dan een jaar eerder. Daardoor werden er ook 12 procent minder bestaande koopwoningen verkocht dan een jaar eerder en wordt er opnieuw vaker meer geboden dan de vraagprijs.

Een factor die ook meespeelt op de huizenmarkt is de extreem lage hypotheekrente. Die vergroot de leenruimte voor kopers en heeft een prijsopdrijvend effect.

Kijk je naar de regionale ontwikkelingen, dan zijn er onderling nog wel forse verschillen. De top van de markt werd in het tweede kwartaal gevormd door Oost-Friesland (plus 30 procent), de Kop van Overijssel (plus 29,3 procent) en de Stad Groningen (plus 26,8 procent). Buiten de Randstad gaan de prijzen dus het hardst omhoog.

In de grote steden zat Amsterdam in het tweede kwartaal op een plus van bijna 14 procent, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In Den Haag klom de gemiddelde huizenprijs met 20,6 procent, Rotterdam ging 20,8 procent omhoog en Utrecht kende de sterkste stijging met een plus van 22,3 procent.

Lees meer: Dit doet de huizenprijs bij jou in de buurt in een overkokende markt in het tweede kwartaal van 2021


Hypotheekrente: minder risico, lagere rente

Hypotheekrentes blijven voorlopig op historisch lage niveaus hangen. Geldverstrekkers voeren relatief weinig wijzigingen door. Maar onderliggend zijn er toch wel wat verschuivingen zichtbaar.

Tijdens de coronacrisis was het renteverschil tussen hypotheken met en zonder NHG-verzekering relatief groot. Maar met de rentewijzigingen van de afgelopen tijd is dat verschil weer kleiner geworden.

De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) is een vangnet voor huiseigenaren als ze de maandelijkse hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen door een scheiding, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Mocht het dan tot een verkoop komen waarbij de opbrengst lager is dan de openstaande schuld, dan wordt de restschuld onder voorwaarden uit de NHG-pot betaald.

Het risico dat de bank zijn geld niet meer terugziet is dankzij het vangnet minder groot bij een NHG-hypotheek dan bij een hypotheek zonder NHG, waardoor je voor laatstgenoemde hypotheek doorgaans een wat hogere rente betaalt.

Aan het begin van de coronacrisis leek het risico op problemen met hypotheken groter te worden voor geldverstrekkers, waardoor het renteverschil tussen hypotheken mét en zonder NHG toenam. Maar inmiddels is dit weer teruggelopen, signaleert financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep.

In de bovenstaande grafiek is te zien dat je voor een rentevaste periode van 10 jaar mét NHG gemiddeld 1,04 procent rente betaalt; zonder NHG is dat 1,49 procent. Dit komt neer op een verschil van 0,45 procentpunt. Bij de rentevaste periode van 20 jaar is het verschil 0,46 procentpunt.

Lees ook: Lagere maandlasten door helft hypotheek aflossingsvrij te doen: hier moet je rekening mee houden qua schuld


Sparen: geen teken dat lage rente snel verdwijnt

Goed en slecht nieuws voor spaarders. Om met het eerste te beginnen: de Nederlandse inflatie is in juni een fractie lager uitgekomen dan in mei, op een niveau van 2 procent. Hiermee is voor het eerst in ruim een halfjaar tijd het gat tussen de hoogste variabele spaarrente en de inflatie niet groter geworden.

Het blijft nog steeds zo dat de inflatie in Nederland hoog is vergeleken met de spaartarieven, zodat je met de spaarrente de uitholling van de koopkracht van geld niet kunt compenseren. Prijzen van goederen en diensten stijgen immers sneller dan de vergoeding op spaargeld.

Hiermee komen we ook bij het slechte nieuws voor spaarders: de lage spaarrentes die een gevolg zijn van het goedkoopgeldbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB), lijken voorlopig niet weg te gaan.

Deze maand kwam de ECB met een strategisch beleidsstuk waarin de inflatiedoelstelling van de centrale bank iets werd opgerekt. De gemiddelde inflatie in de eurozone mag van de centrale bankiers wat meer oplopen, voordat het rentebeleid wordt aangepast. Dit betekent in de praktijk dat er voorlopig geen zicht is op normalisering van de rentes en dat spaarrentes waarschijnlijk nog geruime tijd zeer laag blijven.

Lees ook: De oplopende inflatie is tijdelijk, zegt de ECB, maar daar is DNB-baas Klaas Knot niet zo zeker van – ‘Inflatie jaren 70 kwam ook onverwacht’


Beurs: aandelen toch weer op nieuw record

Aandelenbeurzen gedragen zich grillig de laatste weken. Medio juli was sprake van een duidelijke terugval, maar de dip bleek uiteindelijk een voorbode van een nieuwe jacht op recordstanden. Dat gold ook voor de AEX-index in Amsterdam, die vrijdag op een nieuw recordniveau van 749 punten sloot. Daarmee bedraagt de totale winst voor de AEX in 2021 tot nog toe liefst 19 procent.

De terugval van medio juli had mede te maken met tegenstrijdige economische signalen. Waar financiële markten eerder inzetten op een stevig economisch groeiherstel in de tweede helft van dit jaar, staken in juli zorgen de kop op over de oplaaiende Delta-variant van het coronavirus.

Aan de andere kant werden aandelenbeleggers gerustgesteld door centrale bankiers die aangaven dat ze de markt vol blijven pompen met goedkoop geld en rentes kunstmatig laag houden. Dat heeft onder meer een koersopdrijvend effect bij grote techbedrijven die toekomstige groei relatief goedkoop kunnen financieren. Ook zorgt dit ervoor dat vastrentende waarden zoals obligaties geen aantrekkelijk alternatief zijn voor aandelen.

Lees ook: Aandelenmarkten veerkrachtig: wat zit er nog meer in het vat?


Benzine en diesel: hoge prijzen

Het is onrustig op de oliemarkt: in de eerste weken van juli stegen olieprijzen door tot piekniveaus van 77 dollar per vat. Maar daarna kwam de klad er even in en daalde de prijs van een vat Noordzee-olie tot ongeveer 70 dollar deze week om vervolgens terug te veren tot 74 dollar per vat. Dit kan ook zijn weerslag krijgen op prijzen van benzine en diesel aan de pomp.

In de bovenstaande grafiek zijn gemiddelde dagprijzen te zien voor benzine en diesel die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bijhoudt op basis van data van tankpasuitgever Travelcard. Het gaat hier dus om daadwerkelijk getankte prijzen.

Te zien is dat de gemiddelde prijs voor een liter ongelode benzine op 12 juli een piek bereikte op 1,84 euro en dat een liter diesel toen 1,47 euro kostte.

Sinds medio juli hapert de stijging van olieprijzen enigszins, dus te verwachten valt dat dit ook een remmend effect zal hebben op de verdere stijging van de prijzen voor benzine en diesel. Hierbij moet wel worden aangetekend dat in Nederland de pompprijs van benzine en diesel voor een groot gedeelte uit accijns en btw bestaat. Hierdoor hebben schommelingen in de olieprijzen maar beperkte invloed op de prijzen van motorbrandstoffen.

Lees ook: Oliekartel OPEC en bondgenoten akkoord over hogere olieproductie – vanaf augustus iedere maand extra 400.000 vaten per dag


Vaste stroomprijs: 1 jaar vast duurder dan variabel

Per 1 juli zijn de variabele tarieven voor stroom en gas, die elk halfjaar worden aangepast, flink omhoog gegaan. In de grafiek hierboven is te zien dat het gemiddelde variabele tarief voor stroom is gestegen tot 7,46 cent per kWh.

Maar tegelijk zijn de tarieven voor vaste contracten waarbij de prijs voor 1 of 3 jaar vaststaat nog verder gestegen, blijkt uit data van online consumentenadviseur Pricewise. Het stroomtarief voor 1 jaar vast ligt inmiddels op 8,87 cent per kWh, dus nog altijd boven het niveau van de variabele tarieven.

Hierbij doet zich de opmerkelijke situatie voor dat het gemiddelde tarief voor 1 jaar vast ook hoger is dan het gemiddelde tarief voor drie jaar vast, dat op 8,04 cent per kWh ligt in juli.

"Was het voorheen voor overstappers altijd gunstig om voor éénjarige contracten te kiezen, nu lijkt het voordeel (tijdelijk) meer in de variabele tarieven te zitten. Ook de driejarige contracten zitten in lift qua voordeel", signaleert Pricewise.

De bovenstaande grafiek toont overigens de gemiddelde prijzen per kilowattuur zonder de energiebelasting, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de btw. Deze belastingen zorgen voor extra kosten van ruim 16 cent per kilowattuur boven op de kale stroomprijs.


Vaste gasprijs: sterke stijgingen

Bij de gasprijzen is het beeld vergelijkbaar. Ook hier is het variabele tarief per 1 juli fors gestegen naar gemiddeld 27,13 cent per kuub. Het gemiddelde 1-jarige tarief zit daar echter boven en bedraagt in juli 33,7 cent per kuub. Het gemiddelde tarief voor 3 jaar vast ligt weer iets lager op 29,71 cent per kuub.

Bij de bovengenoemde prijzen gaat het wederom om de tarieven zonder de energiebelasting, de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de btw. Per saldo moet je boven op de kale gasprijs nog ruim 58 cent optellen aan energiebelasting, de ODE-heffing en btw om op de prijs per kuub inclusief alle belastingen te komen.

De reden dat de prijzen voor zowel stroom als gas momenteel zo hoog liggen, heeft te maken met vraag en aanbod, aldus Pricewise.

"Er is veel vraag naar elektriciteit vanwege de toenemende elektrificatie en verkoeling (zoals airco’s) voor de warmere perioden. Maar omdat wij periodes hebben gehad met relatief weinig wind en zon, is er veel opwek middels kolen- en gascentrales nodig geweest. Omdat zowel de kolen- als CO2-prijs hoog zijn, is er meer vraag naar gas voor de opwekking van elektriciteit, naast de bestaande vraag die er al was om de relatief lege gasvoorraden in Europa weer te vullen voor de winter."

Pricewise wijst er verder op dat het aanbod van gas is relatief beperkt geweest, vanwege het onderhoudsseizoen aan de Noorse gasinfrastructuur, een laag aanbod van vloeibaar aardgas en een verminderde export door Rusland. "Uiteraard haalt Nederland zelf minder gas op uit Groningen, waardoor wij achterblijvend aanbod - en dus hogere prijzen – niet meer gemakkelijk kunnen bijsturen."

Lees meer over geld en vermogen: