President Donald Trump is een van de minst populaire Amerikaanse presidenten ooit. Het verloop van bewindslieden uit zijn regering is enorm hoog en het blijkt lastig voor Trump om beleidsinitiatieven door te voeren.

Ondanks dit alles zijn er aanwijzingen dat Trump een goede kans maakt om in 2020 te worden herkozen.

De populariteitsscore van Amerikanen die zeggen tevreden te zijn over Trump is op dit moment 45 procent. President Barack Obama, Trumps voorganger, had in dezelfde fase van zijn presidentschap een vergelijkbare score en werd herkozen in 2012.

Medio april 2011, kort nadat hij zich kandidaat stelde voor een tweede termijn, lag Obama’s populariteit tussen de 43 procent en 45 procent, dus gelijk aan die van Trump. Dit geldt ook voor voormalig president Bill Clinton, die in april 1995 een populariteitsscore van 46 procent had en ook werd herkozen.

Trump doet het ook beter dan zijn mogelijke Democratische opponenten als het aankomt op het werven van fondsen voor de verkiezingscampagne. De president heeft in het eerste kwartaal van 2019 al 30 miljoen dollar opgehaald en heeft nu zo’n 40 miljoen dollar in kas.

Senatoren Bernie Sanders en Kamala Harris, die het Democratische veld aanvoeren als het gaan om fondsenwerving, harkten in het eerste kwartaal respectievelijk 18,2 miljoen dollar en 12 miljoen dollar bij elkaar. Dat is samen nog minder dan wat Trump in zijn eentje ophaalde.

Een zittende president is doorgaans in het voordeel bij het werven van fondsen voor de herverkiezingscampagne. Ook moet je meewegen dat veel Democraten pas in de afgelopen twee maanden hebben besloten mee te doen aan de race voor het presidentschap.

Lees ook op Business Insider

Trump profiteert van sterke Amerikaanse economie

Ondertussen is een meerderheid van het electoraat tevreden over het economisch beleid van Trump, wat gunstig voor hem is.

De laatste economische cijfers laten zien dat de Amerikaanse arbeidsmarkt goed draait, dat de lonen van Amerikanen stijgen en dat het consumentenvertrouwen dicht bij het hoogste niveau sinds de recessie is. De geschiedenis heeft uitgewezen dat een sterke economie gunstig is voor de kansen op herverkiezing van een zittende president, al is dit verband niet meer zo sterk als voorheen.

Uit een enquête van CNN in maart blijkt dat 71 procent van de Amerikanen denkt dat de economie in goede gezondheid verkeert, het hoogste percentage sinds 2001 (de vorige piek in de conjunctuur). Uit de enquête blijkt ook dat een meerderheid van de Amerikanen (51 procent) het eens is met Trumps economische beleid.

Uit een iets recentere enquête van het Georgetown Institute of Politics and Public Service blijkt zelfs dat 58 procent van de Amerikanen tevreden is over zijn economisch beleid. Daaruit bleek overigens ook dat 55 procent van de Amerikanen in het algemeen het beleid van Trump afkeurt en een nog ruimere meerderheid (57 procent) vindt dat het land een verkeerde koers vaart.

Tegelijk vindt onder Republikeinse kiezers 74 procent dat het de goede kant op gaat met het land.

Een enquête van Pew Research Center laat zien dat de kracht van de economie het belangrijkste issue is voor Amerikanen, maar andere enquêtes laten zien dat zaken als gezondheidszorg ook een hogere prioriteit hebben.

Kortom, het is moeilijk te zeggen hoeveel voordeel de sterke Amerikaanse economie Trump oplevert, maar het is zeker niet in zijn nadeel.

LEES OOK: Trump wil onder meer Hollandse kaas treffen met een importheffing