Veel lokale overheden staan ervoor open om meer data met andere partijen te delen, maar denken verder weinig na over het nut hiervan. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Gijs van Maanen van het Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT), waarover Binnenlands Bestuur schrijft. Hij ziet dat er bijvoorbeeld data wordt gedeeld over actuele waterstanden, maar dat hier voor de rest niets mee gedaan wordt.

Van Maanen stelt dan ook dat het delen van data niet als doel op zich gezien moet worden. Volgens hem is de context van belang en moet er ook worden nagedacht over de manier waarop de data beschikbaar wordt gemaakt. In het geval van de waterstand zouden burgers na het openbaar maken van deze data zonder enige context onterecht kunnen denken dat er een probleem is. Waarom zou de overheid anders deze data beschikbaar maken?

Daarnaast concludeerde Van Maanen dat hoewel het delen van data bij veel lokale overheden interesse wekt, dit niet geldt voor de achterliggende infrastructuur die ervoor nodig is. De IT-voorzieningen blijken ook hier niet ‘sexy’ genoeg om aandacht aan te besteden, met alle gevolgen van dien.

LEES HIER het hele artikel op Binnenlands Bestuur: ‘Zie open data als informatieverdeling’