• Buiten China stijgt het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in Europa, Iran en de VS versneld.
  • Het aantal actieve gevallen in de wereld heeft een absoluut record bereikt van meer dan 60.000, volgens data van de site Worldometers.
  • Nederland neemt extra maatregelen: advies om thuis te werken en geen bijeenkomsten van meer dan 100 personen.

Buiten China is op diverse plaatsen in de wereld sprake van versnelde groei van het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus.

De sterke verspreiding van het coronavirus buiten China heeft ertoe geleid dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sinds woensdag spreekt van een pandemie.

Het totale aantal vastgestelde besmettingen in de wereld bedraagt sinds donderdag ruim 134.000. Er zijn inmiddels bijna 69.000 melding van mensen die zijn genezen, ongeveer 5.000 doden en ruim 60.000 actieve gevallen. Dat blijkt uit data van de site Worldometers.

Vooral het cijfer van ruim 60.000 actieve gevallen is significant, in de zin dat het aangeeft dat de verspreiding van het coronavirus over de wereld een nieuwe fase ingaat. De vorige piek lag volgens de data van Worldometers op bijna 59.000 actieve gevallen en stamt van 17 februari. Rond die periode bereikte de uitbraak van het coronavirus een hoogtepunt in China.

Het blijft overigens zo dat er aan alle officiële rapportages van bevestigde besmettingen de nodige haken en ogen zitten, omdat er per land verschillen zijn in het aantal tests dat wordt gedaan. Ook zijn er verschillen in metingen van het aantal genezen personen, waardoor het aantal actieve gevallen altijd een schatting blijft. Het werkelijke aantal besmettingen ligt in landen met een stijgende trend waarschijnlijk fors hoger dan het aantal gerapporteerde besmettingen.

China telde donderdag volgens de officiële telling nog iets minder dan 15.000 actieve gevallen en dat aantal slinkt al geruime tijd met zo’n 1.500 per dag.

Buiten China zijn er zes landen met in absolute zin hoge aantallen vastgestelde besmettingen: Italië, Zuid-Korea, Iran, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Samen herbergen deze landen bijna 35.000 actieve gevallen.

De overige 118 landen in de wereld waar het coronavirus is vastgesteld, delen samen zo’n 10.000 actieve gevallen.

De groei van het aantal actieve gevallen buiten China is de belangrijkste reden dat het totale aantal actieve besmettingen in de wereld sinds begin maart weer is gaan stijgen.

Coronavirus in 125 landen

In onderstaande grafiek is een verdeling weergegeven van het aantal actieve gevallen voor een reeks landen. In totaal hebben 125 landen melding gemaakt van besmettingsgevallen met het coronavirus.

In de grafiek hierboven is te zien hoeveel nieuwe gevallen er sinds een dag bij zijn gekomen. Dit is een belangrijke indicator voor de mate waarin het lukt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Omdat er flinke meetverschillen zijn tussen landen, moeten de verschillen in aantallen bevestigde besmettingen tussen landen met voorzichtigheid worden bezien. De ontwikkeling van trends binnen landen bieden een betere vergelijkingsbasis dan de verschillen tussen landen.

In Europa lijkt Italië nog altijd het belangrijkste epicentrum van de besmetting met het coronavirus. Officieel waren er donderdag bijna 13.000 bevestigde actieve gevallen op. Er zijn in Italië in een dag tijd ruim 2.500 gevallen bijgekomen. Als er vrijdag een vergelijkbaar aantal bijkomen neemt Italië in de officiële statistieken het stokje over van China als het land in de wereld met de meeste vastgestelde actieve besmettingen.

Spanje, Duitsland en Frankrijk tellen tussen de 2.700 en 2.800 actieve gevallen per land. Ook in de VS beginnen de aantallen significant te worden. Donderdag ging het om ruim 1.500 actieve gevallen, een plus van 272.

Nederland telt sinds donderdag 607 actieve gevallen van mensen die met het coronavirus zijn besmet. Sinds woensdag zijn er 111 bevestigde gevallen van besmetting bij gekomen. Hiermee zijn er voor de tweede dag op rij meer dan 100 nieuwe gevallen bijgekomen, terwijl dit in voorgaande dagen telkens tussen de 50 en 70 was.

Omdat de verspreiding van het coronavirus in Nederland niet goed onder controle is, heeft het kabinet donderdag extra maatregelen aangekondigd.

Niet alleen in Brabant maar in heel Nederland moeten mensen nu thuisblijven bij milde klachten. Geadviseerd wordt zo veel mogelijk thuis te werken.

Daarnaast worden alle bijeenkomsten in Nederland met meer dan 100 personen voorlopig opgeschort. Universiteiten en hogescholen gaan vrijdag dicht; scholen blijven voorlopig open.

Lees meer over het coronavirus: