De bijtelling voor elektrische leaseauto’s wordt verdubbeld. Eigenaren van dieselauto’s worden geconfronteerd met een fijnstoftoeslag.

En het gebruik van een fiets van de zaak wordt aantrekkelijker. Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor iedereen die zich over weg, fietspad en rails verplaatst.

Er was dit jaar een run op elektrische leaseauto’s en dat is niet voor niets, want de bijtelling gaat flink omhoog. Vooral voor dure stekkerauto’s gaat de rekening fors oplopen. Ook eigenaren van dieselauto’s krijgen het flink voor de kiezen, nu de dieseltaks wordt ingevoerd.

Verder worden de meeste treinkaartjes iets duurder, wordt het aantrekkelijker gemaakt om een fiets van de zaak te nemen en gaan de straffen op ernstige verkeersovertredingen flink omhoog. Dit brengt 2020 voor automobilisten, treinreizigers en fietsers.

Bijtelling elektrische leaseauto verdubbelt

Wie zijn auto van de zaak ook gebruikt voor privéritten, wordt geconfronteerd met een bijtelling: een bedrag dat bij je loon wordt opgeteld. Dit is een bepaald percentage van de cataloguswaarde van de auto.

De bijtelling geldt alleen als je ook privé rijdt in de auto. Gebruik je de auto van de zaak vrijwel uitsluitend voor zakelijke ritten, dan hoef je geen bedrag bij je inkomen op te tellen.

Hiervan is sprake als je minder dan 500 kilometer per jaar aan privékilometers rijdt. Houd in dat geval wel een goede rittenadministratie bij, zodat je eventuele vragen van de Belastingdienst kunt pareren.

De overheid probeert via de bijtelling automobilisten te stimuleren om te kiezen voor een niet-vervuilende auto. Wie komend jaar een volledig elektrische auto koopt, mag wederom gebruikmaken van een verlaagde bijtelling, maar het percentage wordt wel verdubbeld, van 4 naar 8 procent.

Alleen auto's die op waterstof rijden zijn hiervan uitgezonderd.

Dit tikt behoorlijk aan. Als je komend jaar een elektrische auto ter waarde van 40.000 euro least, moet je hiervoor elk jaar 3.200 euro bij je inkomen optellen en hier belasting over betalen. Nu is dat nog 1.600 euro.

Voor de bijtelling geldt als hoofdregel dat de tarieven 60 maanden geldig blijven vanaf de eerste dag van de maand nadat de auto voor het eerst op naam is gesteld. Na die 60 maanden wordt je bijtellingspercentage opnieuw vastgesteld volgens de regels die op dat moment gelden.

Heb je dit jaar een elektrische auto aangeschaft, dan kun je tot vijf jaar na aanschaf gebruik blijven maken van het huidige tarief (4 procent over de eerste 50.000 euro van de cataloguswaarde en 22 procent over de meerprijs). Koop of lease je in 2020 een elektrische auto, dan mag je nog vijf jaar van de verlaagde bijtelling van 8 procent gebruik blijven maken.

... en de bovengrens gaat omlaag

Nóg een tegenvaller voor wie een elektrische auto gaat leasen: de bovengrens voor de verlaagde bijtelling gaat met 5.000 euro omlaag, waardoor meer auto's deels onder een hogere bijtelling gaan vallen.

De verlaagde bijtelling van 8 procent geldt in 2020 namelijk tot maximaal 45.000 euro van de catalogusprijs (tegen 50.000 euro nu). Koop je een duurdere auto, dan ben je over het meerdere 22 procent bijtelling verschuldigd.

De impact van de bovenstaande twee maatregelen is groot.

Heb je dit jaar een elektrische auto van 80.000 euro gekocht, dan moet je hierover 8.600 euro bij je inkomen optellen (4 procent over 50.000 euro plus 22 procent over 30.000 euro). Koop je diezelfde auto na 1 januari, dan geldt een bijtelling van 11.300 euro (8 procent over 45.000 euro plus 22 procent over 35.000 euro). Dit is een verschil van maar liefst 2.700 euro.

Houden we ook rekening met de wijzigingen in het schijvenstelsel van de inkomstenbelasting, dan ben je met een inkomen van 60.000 euro netto 944 euro duurder uit, ofwel 78 euro per maand.

Immers:

  • Als je de auto dit jaar hebt aangeschaft, moet je hierover 3.276 euro belasting betalen (38,10 procent over 8.600 euro). Dat komt neer op 273 euro per maand.
  • Koop je de auto in 2020, dan moet je voor diezelfde auto 4.220 euro belasting betalen (37,35 procent over 11.300), ofwel 351 euro per maand.

Zit je in het toptarief (dat komend jaar omlaag gaat van 51,75 procent naar 49,5 procent), dan moet je voor deze auto dit jaar 4.450 euro belasting betalen en volgend jaar 5.593 euro. In dat geval ben je netto dus 95 euro per maand duurder uit.

Bijtelling voor overige auto’s blijft gelijk

Voor overige auto's - ook hybride auto's - geldt net als dit jaar een bijtelling van 22 procent.

Ondanks de verdubbeling van de bijtelling voor elektrische auto’s blijft het verschil tussen de verlaagde en verhoogde bijtelling groot. Want als je een benzineauto least met een catalogusprijs van 40.000 euro, dan geldt een bijtelling van 8.800: een verschil van 5.600 euro ten opzichte van een elektrische auto van dezelfde waarde.

Als je in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting valt, (van 49,5 procent) scheelt dat netto 2.772 euro.

Youngtimerregeling blijft ongewijzigd

Wil je een relatief voordelige auto leasen, dan kun je kiezen voor een zogeheten youngtimer. Dat is een auto van minimaal vijftien jaar oud. Voor deze auto's geldt ook in 2020 een bijtelling van 35 procent. Dat lijkt veel, maar anders dan bij nieuwe auto's wordt de bijtelling berekend op basis van de dagwaarde in plaats van de catalogusprijs. Dat kan veel geld schelen.

Houd er wel rekening mee dat je een oude auto koopt en mogelijk met hoge reparatiekosten wordt geconfronteerd. Kijk dus kritisch welke auto je neemt. Meer informatie over het leasen van een youngtimer vind je in dit artikel.


Volledig bij blijven over hypotheken en al je geldzaken? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief over personal finance.


BPM-tarieven worden aangepast

De tarieven voor de aanschafbelasting (BPM) hangen sinds 2013 af van de CO2-uitstoot. Voor deze belasting geldt: de vervuiler betaalt. Auto’s die geen CO2 uitstoten, zoals een volledig elektrische of waterstofauto, zijn vrijgesteld van BPM. Dat blijft komend jaar ook zo.

Voor overige auto's hangt de hoogte van de aanschafbelasting af van de CO2-uitstoot.

Je betaalt een vast tarief van 366 euro. Daarbovenop komt een extra bedrag dat is gerelateerd aan de CO2-uitstoot. Hiervoor gelden net als dit jaar vijf tariefgroepen. Voor auto's die weinig uitstoten (maximaal 71 gram per kilometer) blijft dat net als dit jaar 2 euro per gram CO2-uitstoot. Voor andere auto's gaan de tarieven omlaag.

Daar staat wel tegenover dat de grenzen van de schijven omlaag gaan, waardoor auto's eerder in een hogere schijf terecht komen. Zo valt een auto die 151 gram per kilometer CO2 uitstoot, komend jaar in het hoogste tarief. Nu ligt die grens nog bij 156 gram per kilometer.

BPM: Overstap naar nieuwe meetmethode

Vroeger werd voor het vaststellen van de CO2-uitstoot de zogeheten NEDC-emissietest gebruikt. Sinds september 2017 is overgestapt naar een nieuwe test: de WLTP-test.

Deze is wat realistischer, maar leidt ook tot een wat hogere gemeten CO2-uitstoot. Aangezien de BPM van deze uitstoot afhangt, kan de overstap naar de nieuwe test zorgen voor een lastenverzwaring bij de aankoop van een auto.

Om autokopers niet te duperen, wordt voor het vaststellen van de BPM de WLTP-waarde nu nog teruggerekend naar de - lagere - NEDC-waarde. Maar in juli 2020 eindigt die overgangstermijn en worden nieuwe BPM-tarieven vastgesteld op basis van de nieuwe testmethode.

De overheid heeft toegezegd dat de omschakeling naar de nieuwe test niet mag leiden tot hogere BPM-opbrengsten. Maar volgens de lobbyclubs voor autodealers Bovag en RAI Vereniging kan de BPM dan toch 450 euro per auto hoger uitvallen.

BPM voor dieselauto's en plug-in hybrides

Voor dieselauto's geldt net als nu een extra toeslag.

Deze wordt in 2020 wat verhoogd. Ook gaat de drempel voor de toeslag omlaag. Voor elke gram CO2-uitstoot boven de 59 gram per kilometer betaal je na de jaarwisseling 89,85 euro. Nu is dat nog 88,43 euro per gram uitstoot boven de 61 gram CO2-uitstoot per kilometer.

Vanaf 1 juli, als de nieuwe meetmethode voor CO2-uitstoot ingaat, geldt een toeslag van 78,82 euro per gram uitstoot boven de grenswaarde van 80 gram CO2-uitstoot per kilometer.

Voor plug-in hybrides geldt een ander regime. Anders dan bij reguliere auto's betaal je hierbij geen starttarief. Bovendien gelden er drie tariefschijven in plaats van vijf.

De tarieven voor deze categorie wijzigen een klein beetje.

Koop je zo'n auto, dan betaal je in de eerste tariefgroep (1 tot 30 gram uitstoot per kilometer) 27 euro per gram CO2-uitstoot. Over de tweede schijf (31 tot 50 gram uitstoot per kilometer) ben je 111 euro per gram uitstoot verschuldigd. Over de derde schijf (boven de 50 gram per kilometer uitstoot) is dat 267 euro per gram uitstoot.

Vanaf 1 juli gelden iets andere tarieven en andere grenswaarden. Koop je een plug-in hybride met een dieselmotor, dan betaal je daarnaast ook een dieseltoeslag.

Wegenbelasting iets omhoog

De tarieven van de motorrijtuigenbelasting (MRB) worden komend jaar aangepast. Hoeveel je moet betalen verschilt per provincie, omdat provincies het opcententarief (een heffing bovenop de motorrijtuigenbelasting) zelf mogen vaststellen.

Alleen in Gelderland daalt deze belasting. In de overige provincies ben je duurder uit. Friesland spant de kroon, met een stijging van bijna 25 procent. In dit artikel kun je zien hoe de vlag erbij hangt in jouw provincie.

Wegenbelasting: Roettaks voor dieselauto’s

Eigenaren van een dieselauto hebben een jaar respijt gekregen, omdat de Belastingdienst zijn zaakjes nog niet op orde had. Maar in 2020 komt het er dan toch van: de roettaks. Dit is een extra dieseltoeslag (fijnstoftoeslag) voor auto's en bestelbussen die op diesel rijden en meer dan 5 milligram per kilometer fijnstof uitstoten.

Eigenaren van deze auto’s moeten dan 15 procent meer wegenbelasting betalen. Voor een gemiddelde dieselpersonenauto van tussen de 1.350 en 1.450 kilo komt dat neer op een belastingverhoging van 225 euro per jaar.

Voor bestelbussen geldt deze toeslag alleen voor auto's die twaalf jaar en ouder zijn. De overheid wil hiermee het gebruik van vervuilende auto’s minder aantrekkelijk maken. Ook eigenaren van vervuilende dieselcampers betalen straks een fijnstoftoeslag van 15 procent.

Op de website van de Belastingdienst kun je zien hoeveel je straks moet gaan betalen.

Wegenbelasting voor zuinige auto's

Net als dit jaar zijn volledig elektrische auto's vrijgesteld van MRB. Dit blijft zo tot 2025. Voor een plug-in hybride betaal je net als dit jaar de helft van het tarief voor een gewone auto.

Oldtimerregeling blijft van kracht

Oldtimers van veertig jaar of ouder zijn ook komend jaar vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Rijdt je auto op benzine en is deze vóór 1 januari 1988 voor het eerst in gebruik genomen, dan kun je deelnemen aan een overgangsregeling. Je betaalt dan slechts een kwart van de motorrijtuigenbelasting (tot een maximum van 123 euro) tot je auto veertig jaar oud is.

Voorwaarde is wel dat deze auto in december, januari en februari niet de weg op gaat. Anders betaal je alsnog de volle mep. Deze overgangsregeling eindigt in 2028.

Verkeersboetes gaan omhoog

De boetebedragen voor snelheidsovertredingen worden aangepast aan de inflatie, wat neerkomt op een stijging van 2,7 procent. In de praktijk betekent dit dat je voor een boete voor te hard rijden 1 tot 10 euro duurder uit bent dan dit jaar. Ook andere boetebedragen stijgen. De nieuwe boetebedragen vind je hier.

Bovenop de boete moet je ook administratiekosten betalen. Deze blijven gelijk: 9 euro.

Tips over hoe je met succes bezwaar kunt maken tegen verkeersboetes vind je in dit artikel. Wil je een parkeerboete aanvechten? Lees dan over de mogelijkheden in dit artikel.

Maximumsnelheid omlaag

Vanwege de stikstofproblematiek gaat de maximumsnelheid op alle snelwegen in ons land omlaag, maar dit gaat pas in tijdens het weekend tussen 12 en 16 maart. Dan worden alle verkeersborden met de maximumsnelheid vervangen.

Vanaf dat moment mag je tussen 6 en 19 uur niet harder dan 100 kilometer per uur rijden. Daarbuiten blijft de maximumsnelheid gelijk: als je daar nu 120 kilometer per uur mag rijden, mag je dat tussen 19 en 6 uur nog steeds.

Hogere straf voor ernstige verkeersdelicten

De maximale straf voor gevaarlijk rijden gaat omhoog van twee naar zes maanden gevangenisstraf; ook in zaken zonder letsel of schade. Automobilisten die door roekeloos rijden een ernstig ongeluk veroorzaken, kunnen maximaal 6 jaar gevangenisstraf krijgen.

Je kunt maximaal twee jaar de cel in bij zeer gevaarlijk rijgedrag waarbij je diverse verkeersregels hebt overtreden, zoals flink te hard rijden, rode stoplichten negeren, op de verkeerde weghelft rijden, en rijden met een mobiele telefoon in je handen.

Verder kun je voor rijden onder invloed, doorrijden na een ongeluk of rijden zonder (geldig) rijbewijs een celstraf van maximaal 1 jaar krijgen. Nu is dat nog 3 maanden.

Trein

De Nederlandse Spoorwegen gaan de tarieven voor enkele reizen en dagretours tweedeklas met gemiddeld 1,5 procent verhogen. Ook de prijzen van het Traject Vrij, Altijd Vrij en Grensabonnement stijgen met 1,5 procent.

Het tarief voor het Dal Voordeel Abonnement gaat met 7,6 procent omhoog, van 52 naar 56 euro. Het Weekend Vrij, Dal Vrij, Altijd Voordeel en het Voordeelurenabonnement blijven even duur, evenals de NS Flex Dal Voordeel en NS Flex Weekend Voordeel-abonnementen. Het NS Weekend Vrij, NS Flex Dal Vrij en NS Flex Altijd Voordeel worden 1 euro per maand goedkoper.

Het volledige tarievenoverzicht vind je hier.

Fiets van de zaak aantrekkelijker

Vanaf 1 januari 2020 wordt het voor werkgevers makkelijker om hun werknemers te laten profiteren van een fiets van de zaak. Ook ondernemers, zoals zzp’ers kunnen gebruikmaken van deze regeling.

Op dit moment geldt net als bij een auto van de zaak dat je een kilometerregistratie moet bijhouden, als je gebruik wil maken van de kilometervergoeding. Deze moet je zeven jaar bewaren. Dat is erg omslachtig. Daarom geldt vanaf komend jaar een vaste bijtelling van 7 procent over de consumentenadviesprijs van de fiets en accessoires per jaar.

Hierover moet je dan belasting betalen. Als je een fiets gebruikt van 2.000 euro, geldt dus een bijtelling van 140 euro per jaar, waarover je belasting moet betalen. Dit kost je ruim 50 euro per jaar.

Landelijke regels milieuzones

Vanaf 1 januari 2020 gelden landelijke regels voor gemeenten met milieuzones. Gemeenten kunnen een gele of een groene milieuzone voor dieselvoertuigen invoeren. De uitstoot bepaalt dan of je de milieuzone in mag of niet.

Lees meer over veranderingen in 2020 en eindejaarstips: