Ongeveer 320.000 gezinnen krijgen er komend jaar zo’n 990 euro bij, want er gaat extra geld naar het kindgebonden budget.

Ook heb je minder lang recht op partneralimentatie, wordt de AOW-leeftijd bevroren en komt er een langer geboorteverlof voor partners. Dit zijn de belangrijkste veranderingen in familiezaken in 2020.

In deel 1 van de jaarlijkse serie van Business Insider over veranderingen in het nieuwe jaar besteedden we aandacht aan de zorg. In deel 2 zoomden we in op fiscale zaken. In dit derde deel richten we de lens op familiezaken, zoals kinderopvang, schenkingen, erfenissen, echtscheidingen en donaties aan goede doelen.

Kinderopvangtoeslag iets omhoog

De kinderopvangtoeslag wordt komend jaar aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling. De maximum uurprijs (het door de overheid bepaalde uurtarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert) stijgt naar 8,17 euro voor opvang op een kinderdagverblijf. Nu is dat nog 8,02 euro.

Voor gastouderopvang komt het bedrag uit op 6,27 euro voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Nu is dat nog 6,15 euro.

Voor buitenschoolse opvang gaat het maximale uurtarief omhoog van 6,89 euro naar 7,02 euro.

Betaal je meer dan het maximum uurtarief, dan moet je het extra bedrag uit eigen zak betalen. Vergeet met het oog op de verhoging niet de actuele uurtarieven tijdig door te geven aan de Belastingdienst.

Je hebt per kind in totaal recht op maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand. Heb je meer kinderen die kinderopvang genieten, dan krijg je voor het kind met de meeste opvanguren de laagste vergoeding.

Meer kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid in de kosten van kinderen voor gezinnen tot een bepaald inkomen. Komend jaar heeft het kabinet hier meer geld voor gereserveerd.

Behalve dat het bedrag wordt geïndexeerd komt er ook structureel bijna 500 miljoen euro bovenop. Hierdoor krijgen circa 320.000 gezinnen er gemiddeld 990 euro per jaar extra bij. Daarnaast krijgen bijna 300.000 meer gezinnen recht op kindgebonden budget. Zij gaan gemiddeld zo'n 600 euro per jaar ontvangen.

Of dit voor jou geldt, hangt komend jaar niet alleen af van je inkomen, maar ook van je vermogen. Heb je te veel vermogen, dan val je buiten de boot. Op deze website kun je een proefberekening laten maken om te checken of je hier recht op hebt en ook of je in aanmerking komt voor toeslagen.


Volledig bij blijven over hypotheken en al je geldzaken? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief over personal finance.


Kinderbijslag ook voor ouders van minderjarige studenten

De kinderbijslag blijft gelijk.

Wel is er goed nieuws voor ouders van 16- en 17-jarigen die al studeren of boven een bepaalde inkomensgrens uitkomen: zij komen vanaf 1 januari ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en houden ook recht op kindgebonden budget.

Op dit moment vervallen deze regelingen nog als een minderjarig kind naar het hbo of de universiteit gaat. Het kabinet vond dat onrechtvaardig.

Langer geboorteverlof voor partners

Krijgen jullie een kind, dan heeft de partner van de moeder straks recht op vijf weken geboorteverlof. Tijdens deze periode krijgt hij of zij 70 procent van het loon doorbetaald. Voor deze maatregel moet je nog wel even geduld hebben: hij gaat pas op 1 juli 2020 in.

Lagere duur partneralimentatie

De maximale periode waarin partneralimentatie moet worden betaald, gaat fors omlaag. Nu kan de minst verdienende partner na de scheiding nog maximaal twaalf jaar partneralimentatie krijgen. Dat wordt straks hooguit de helft van de tijd die het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar.

Waren jullie zes jaar samen, dan heb je dus maximaal drie jaar recht op partneralimentatie. Duurde het huwelijk twaalf jaar, dan stopt de alimentatie na vijf jaar.

Deze regels gelden voor alimentatieverzoeken die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend. Was je er eerder bij, dan gelden de huidige regels nog.

Er zijn wel enkele uitzonderingen gemaakt, voor huwelijken met jonge kinderen of die heel lang hebben geduurd. Heb je kinderen onder de twaalf jaar, dan stopt de partneralimentatie pas als je jongste kind 12 jaar is geworden. De alimentatieplicht kan dus in het uiterste geval alsnog maximaal twaalf jaar duren, als je jongste kind nog een baby is als je uit elkaar gaat.

Heeft het huwelijk langer dan vijftien jaar geduurd en is de ontvangende ex-partner op 1 januari 2020 tussen de 50 en 57 jaar, dan bedraagt de maximale uitkeringsduur 10 jaar. Deze uitzondering vervalt over zeven jaar.

Alimentatie: indexatie

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast aan de inflatie, dus ook in 2020. Dit bedrag wordt dan geïndexeerd met 2,5 procent.

AOW-leeftijd wordt bevroren

Het kabinet heeft onder druk van de vakbonden besloten om de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel te laten stijgen. Normaal gesproken wordt de AOW-leeftijd elk jaar verhoogd, maar in 2020 en 2021 wordt deze bevroren op 66 jaar en 4 maanden.

Schenken

Wie grote bedragen schenkt, moet daarover belasting betalen. Maar een deel van het bedrag is vrijgesteld. Deze vrijstellingen gaan elk jaar wat omhoog en dus ook in 2020.

Ouders mogen komend jaar 5.515 euro belastingvrij schenken aan hun kind. Voor overige schenkingen geldt een vrijstelling van 2.208 euro.

Verhoogde schenkingsvrijstellingen

Daarnaast mogen ouders aan hun kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een hoger bedrag belastingvrij schenken. Dit is komend jaar 26.457 euro.

Wordt het bedrag aangewend voor een dure studie, dan kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van een hogere eenmalige vrijstelling van 55.114 euro.

Vloeit de schenking naar een eigen woning, dan geldt een nóg hogere eenmalige vrijstelling van 103.643 euro: 1.633 euro meer dan nu. Van die laatste vrijstelling kunnen ook niet-kinderen gebruik maken, mits zij in de bovengenoemde leeftijdscategorie vallen.

Erven

Ook de vrijstelling voor de erfbelasting wordt naar boven bijgesteld. De hoogte van deze vrijstelling hangt af van de relatie die jij met de overledene had.

Voor partners stijgt deze vrijstelling in januari naar 661.328 euro. Voor kinderen en kleinkinderen bedraagt de vrijstelling straks 20.946 euro, voor ouders is dat 49.603 euro en voor overige erfgenamen 2.208 euro.

Ontvang je een erfenis of een schenking, dan ben je voor het bedrag boven de vrijstelling belasting verschuldigd. Er gelden voor iedereen twee schijven: voor de eerste 126.723 euro boven de vrijstelling betaal je een lager percentage dan voor het bedrag dat hierboven komt.

Voor partners en kinderen bedragen deze tarieven respectievelijk 10 procent en 20 procent. Voor kleinkinderen is dit 18 en 36 procent en voor overige ontvangers 30 en 40 procent. Deze percentages blijven in 2020 ongewijzigd.

Giften

Wie geld doneert aan een goed doel, kan een deel van dit bedrag aftrekken. Het totale bedrag aan giften moet dan wel hoger dan 1 procent van het verzamelinkomen (de totale inkomsten van jou en je partner, min eventuele aftrekposten) zijn, met een minimum van 60 euro.

Elke euro boven deze grens is aftrekbaar. De bovengenoemde drempel geldt niet voor periodieke giften die minimaal vijf jaar worden gedaan. Deze bedragen zijn al jaren hetzelfde.

Meer informatie over giften aan goede doelen vind je in dit artikel.

Lees meer over veranderingen in 2020 en eindejaarstips: