Over acht weken luiden we 2019 uit; een goed moment om je financiën nog even tegen het licht te houden. Door handig te schuiven met je geld, kun je op de valreep veel geld besparen. Bijvoorbeeld op je hypotheek en de vermogensbelasting in box 3. Daarom is het nú handig om kijken naar fiscale eindejaarstips.

Door grote uitgaven naar voren te halen, te schenken, schulden af te lossen of bijvoorbeeld je zorgpremie vooruit te betalen, kun je uitgaven naar voren halen en zorgen dat er minder geld naar de fiscus vloeit.

In een miniserie geven we enkele slimme tips om nog net voor de jaarwisseling geld uit te sparen.


Druk je vermogen in box 3

Wie op 1 januari een vermogen heeft dat groter is dan 30.846 euro (of het dubbele voor fiscaal partners), moet hierover belasting betalen in box 3. Dit is over 2019 per saldo 0,54 tot 1,60 procent, afhankelijk van de omvang van je vermogen. Bij grote bedragen kan dat behoorlijk aantikken. Daarom is het slim om te proberen om dat vermogen voor die tijd te drukken.

Ontvang je toeslagen, dan is er nog een extra reden om je vermogen nog even onder de loep te nemen, want behalve bij de kinderopvangtoeslag geldt hiervoor ook een vermogenstoets. Die is erg streng: komt je vermogen slechts één euro boven de grens uit, dan verlies je je volledige recht op een toeslag.

... door af te lossen op je hypotheek

Een van de manieren om je vermogen te drukken, is extra aflossen op je hypotheek of een extra storting doen in je kapitaalverzekering eigen woning.

Zorg er wel voor dat je onder het bedrag blijft dat je boetevrij mag aflossen en los bij voorkeur af op een aflossingsvrije hypotheek. Ook moet je natuurlijk voldoende reserves overhouden voor tegenslagen of geplande grote uitgaven, zoals de studie van de kinderen of een schilderbeurt voor je huis.

... of grote aankopen nú te doen

Heb je al plannen voor grote aankopen, zoals de aanschaf van een nieuwe auto, dan kan het verstandig zijn om deze nog vóór de jaarwisseling te doen. Steek je je geld in energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen of woningisolatie, dan snijdt het mes aan twee kanten: je bespaart belasting en krijgt ook een lagere energierekening, waardoor je de kosten in enkele jaren terugverdient.

Heb je geen mogelijkheid om panelen op je dak te plaatsen, omdat je bijvoorbeeld in een appartement of huurhuis woont, dan zijn er nog andere opties om toch te cashen met zonne-energie. Denk bijvoorbeeld aan de Postcoderoosregeling.

Meer informatie over de financiering van duurzame maatregelen aan je woning, vind je in dit artikel.

Een wat exotischer optie: je kunt ook je geld steken in zaken die zijn uitgesloten van het belastbare vermogen in box 3, zoals kunst (mits het geen belegging is), sieraden of bosgrond. Ook je zorgpremie vooruit betalen kan per saldo geld schelen: niet alleen krijg je dan vaak korting van je verzekeraar, ook druk je je box 3-vermogen. Hetzelfde geldt voor belastingaanslagen.

Een andere optie om je spaarpot te laten slinken is de oprichting van een spaargeld-bv. Hiervoor gelden wel allerlei spelregels, dus verdiep je er goed in voor je naar de notaris stapt. Hoe dit grofweg in zijn werk gaat, lees je in dit eerder verschenen artikel.

Ook kun je voor je de jaarwisseling nog wat extra contant geld opnemen, maar daar kleven uiteraard wel de nodige risico’s aan.


Maak op de valreep je kinderen blij met een belastingvrije schenking

Met een belastingvrije schenking bespaar je dubbel belasting: je drukt je vermogen en de nabestaanden betalen later minder belasting. Vooral schenkingen aan een meerderjarig kind zijn interessant, omdat dit spaargeld niet meer wordt opgeteld bij het vermogen van de ouders.

Ouders mogen hun kind dit jaar 5.428 euro belastingvrij schenken. Voor overige schenkingen geldt een vrijstelling van 2.173 euro.

Je kunt ook overwegen om gebruik te maken van een verhoogde eenmalige schenkingsvrijstelling. Voor ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar bedraagt deze dit jaar 26.040 euro. Wordt het geld aangewend voor een dure studie, dan geldt (onder voorwaarden) een hogere eenmalige vrijstelling van 54.246 euro.

Vloeit het geld naar een eigen woning, dan mag je 102.010 euro belastingvrij schenken. Deze schenking hoeft niet per se van ouder aan kind te zijn. De enige eis is dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Is dit bedrag niet haalbaar in één keer? Dan kun je er ook voor kiezen om de schenking te spreiden over drie jaar. Zolang de ontvanger in die jaren niet ouder is dan 39 jaar, is dat toegestaan.


Volledig bij blijven over hypotheken en al je geldzaken? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief over personal finance.


Los kleine schulden en belastingschulden af

Komt je vermogen boven de vrijstelling voor de vermogensbelasting uit, dan is het aantrekkelijk om schulden te hebben, zou je zeggen. Deze kun je immers aftrekken van je vermogen in box 3.

Maar bedenk wel dat de rente over leningen vaak een stuk hoger is dan de spaarrente. Bovendien mag je alleen het gedeelte dat uitkomt boven de drempel van 3.000 euro (of dubbel zoveel bij fiscaal partnerschap) aftrekken. Sommige schulden zijn zelfs helemaal niet aftrekbaar, zoals belastingschulden (met uitzondering van erfbelasting), ondernemingsschulden en schulden met een looptijd van minder dan een jaar.

Los daarom vooral kleine schulden (vergeet ook roodstand niet) en schulden die niet aftrekbaar zijn bij voorkeur af voor 1 januari. Dat kan een behoorlijke besparing opleveren.


Ga groen beleggen (ook goed voor het milieu)

Met een groene belegging draag je niet alleen bij aan de bescherming van het milieu, maar spek je ook je eigen portemonnee. Want ook deze drukken je belastbare vermogen in box 3. Hiervoor geldt komend jaar een vrijstelling van 58.540 euro (of het dubbele bij fiscaal partnerschap).

Daarnaast heb je nog recht op een heffingskorting van 0,7 procent van het vrijgestelde bedrag in box 3. Let wel op: het groenfonds moet als zodanig door de fiscus zijn erkend.


Schuif slim met je ondernemingsvermogen

Ook ondernemingsvermogen is vrijgesteld van vermogensbelasting. Heb je een eigen bedrijf, dan kan het aantrekkelijk zijn om het vermogen in je onderneming te verhogen en zo je box 3-vermogen te laten slinken. Dit heeft nog een bijkomend voordeel: je verhoogt hierdoor ook de ruimte om aan je fiscale oudedagsreserve te kunnen doteren.


Betaal hypotheekrente vooruit

Val je dit jaar in de hoogste schijf van de inkomsten belasting en verwacht je in 2020 een flinke inkomensterugval? Dan kan het een extra belastingbesparing opleveren als je een deel van de hypotheekrente van 2020 alvast vooruit betaalt vóór de jaarwisseling. Je kunt dat bedrag dan nog in de hoogste schijf aftrekken.

Vooruitbetalen heeft nog een bijkomend voordeel: je mag de rente nu nog aftrekken tegen 49 procent in plaats van 46 procent, aangezien het maximale aftrekpercentage komend jaar met maar liefst drie procentpunten wordt verlaagd.

Het is fiscaal toegestaan om zes maanden rente vooruit te betalen. Helaas werken lang niet alle hypotheekverstrekkers eraan mee, dus informeer even of dit kan. Uit eerdere uitspraken van het Kifid blijkt dat banken ook niet verplicht zijn om deze constructie te faciliteren. Dus als je bank nee zegt, heb je pech.


Huis (ver)kopen? Let op de timing

Sta je op het punt je huis te verkopen of een huis te kopen? Denk dan goed na over het moment van de overdracht. Verkoop je je huis en vloeit de opbrengst niet nog voor de jaarwisseling naar een nieuwe eigen woning, dan kan het verstandig zijn om de overdracht over de jaarwisseling heen te tillen. Anders moet je het geld dat op je bankrekening staat opgeven als vermogen in box 3.

Gebruik je het geld wel nog voor 1 januari voor een nieuw huis, dan is er niks aan de hand.

Koop je een huis met (deels) eigen geld, dan kan het juist slim zijn om de overdracht nog voor 1 januari te laten plaatsvinden, omdat je dan je vermogen in box 3 drukt. Uiteraard moet de verkoper hier wel mee akkoord gaan. Hij heeft wellicht een tegenovergesteld belang. Maar proberen kan natuurlijk altijd.

Lees meer fiscale eindejaarstips: