2020 komt weer in zicht: een mooi moment om nog even je financiën tegen het licht te houden. Met enkele eenvoudige ingrepen kun je op de valreep veel geld besparen.

In deel 2 van dit tweeluik zoomen we in op besparingen met je eigen bedrijf, giften en partneralimentatie.

Er zijn allerlei slimme manieren om zonder veel extra inspanning net voor de jaarwisseling geld uit te sparen. In deel 1 van dit tweeluik gaven we tips om je vermogen te drukken en te besparen op de kosten voor de eigen woning.

In dit tweede deel verleggen we de aandacht naar je bedrijf, giften aan goede doelen en partneralimentatie. Zo kun je door bepaalde kosten te bundelen fors belasting besparen.

Betaal je partneralimentatie en val je in het toptarief, dan is het wellicht verstandig om nu in actie te komen, omdat je er fiscaal flink op achteruit gaat.

En ben je een kleine ondernemer, denk dan na of je gebruik wil maken van de nieuwe kleineondernemersregeling. De tijd dringt wel: voor 20 november moet je je keuze kenbaar maken.

Ondernemer? Doe wat extra investeringen

Investeringen in bedrijfsmiddelen vormen een interessante aftrekpost. De meest bekende aftrekpost is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), bedoeld voor ondernemers die kleine tot middelgrote investeringen doen. Heb je dit jaar bij elkaar opgeteld tussen de 2.301 en 318.449 euro geïnvesteerd in je eigen bedrijf, dan kun je een deel van dit bedrag als aftrekpost opvoeren.

Zit je nog onder die drempel van 2.301 euro, kijk dan of je wat investeringen naar voren kunt halen. Let wel op: alleen bedrijfsmiddelen die meer dan 450 euro kosten, komen hiervoor in aanmerking. Ook zijn sommige investeringen voor aftrek uitgesloten. Dus kijk hier even na voor je je portemonnee trekt.

Zit je tegen de maximumgrens aan, dan is het verstandig om geplande investeringen over de jaarwisseling heen te tillen, zodat die investeringen alsnog aftrekbaar zijn.

... maar schuif wel slim

De investeringsaftrek is geen vast bedrag. Er geldt een stelsel met drie schijven, waarbij de aftrek trapsgewijs omlaag gaat naarmate het investeringsbedrag stijgt. De tarieven vind je op deze pagina van de Belastingdienst.

Gelet op dit schijvensysteem kan het de moeite lonen om investeringen in twee stukken te knippen. Stel je wil in totaal 80.000 euro investeren, verdeeld over verschillende bedrijfsmiddelen. Kies je ervoor om alle investeringen nog dit jaar te doen, dan kun je 16.051 euro aftrekken. Til je echter de helft van de investeringen over de jaarwisseling heen, dan mag je dit jaar 11.200 euro aftrekken en volgend jaar hetzelfde bedrag: in totaal dus 22.400 euro. Dat levert 6.349 euro belastingvoordeel op. Door je investeringen slim te plannen, kun je dus veel geld besparen.

Wacht nog even met CO2-reducerende maatregelen

Er bestaat ook een speciale aftrekpost voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of maatregelen om duurzame energie op te wekken, zoals zonnepanelen: de energie-investeringsaftrek (EIA). Omdat de bovengrens voor deze aftrekpost heel hoog is (122 miljoen euro), is er voor veel ondernemers geen speciale noodzaak om investeringen in energiebesparende maatregelen naar voren te halen.

Maar overweeg je om maatregelen te nemen die aansluiten bij het Klimaatakkoord, zoals investeringen om de CO2-uitstoot te besparen, dan kun je beter wachten tot na de jaarwisseling. Want de lijst van investeringen die in aanmerking komen voor de EIA wordt komend jaar uitgebreid.


Volledig bij blijven over hypotheken en al je geldzaken? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief over personal finance.


Bespaar btw

Ben je als ondernemer gedeeltelijk vrijgesteld van omzetbelasting of ben je in de loop van dit jaar gestart met je eigen bedrijf? Houd dan in de gaten hoeveel btw je moet betalen. Wie op jaarbasis minder dan 1.345 aan btw heft (na aftrek van zogeheten voorbelasting), mag dit volledige bedrag houden. Zit je hierboven, maar nog onder de 1.883 euro, dan mag je een gedeelte hiervan in eigen zak steken. Deze regeling heet de Kleineondernemersregeling (KOR).

Zit je tegen deze grenzen aan, kijk dan of je wat extra uitgaven voor je bedrijf kunt doen en zo alsnog gebruik kunt maken van deze regeling. Misschien kun je bepaalde investeringen naar voren halen. Doe uiteraard wel alleen investeringen die zinnig zijn. Anders ben je alsnog duur uit.

Voor 20 november: Aangeven of je wil meedoen aan btw-vrijstellingsregeling

De KOR gaat komende jaar op de schop. Is je omzet niet meer dan 20.000 euro per jaar (exclusief btw), dan mag je worden vrijgesteld van btw: je hoeft geen btw meer aan klanten door te berekenen, maar kunt dan ook niet langer de btw die andere ondernemers bij jou in rekening brengen (bijvoorbeeld voor de aanschaf van een computer) verrekenen. Ook hoef je dan geen btw-aangifte meer te doen.

Om voor deze regeling in aanmerking te komen is niet het bedrag dat je aan btw heft leidend, maar de omzet van je bedrijf. Verder komen naast natuurlijke personen ook rechtspersonen, zoals BV’s, stichtingen en verenigingen, in aanmerking voor de nieuwe regeling. Deelname geldt voor een periode van drie jaar, tenzij de jaaromzet voor die tijd boven de 20.000 euro uitkomt.

Je mag zelf bepalen of je hieraan meedoet. Denk wel goed na of je van deze regeling gebruik wil maken, want het pakt niet voor iedereen even goed uit. Als je bijvoorbeeld veel investeringen doet en daardoor veel btw kunt aftrekken, kan de nieuwe regeling ongunstig uitpakken.

Maar heb je bijvoorbeeld veel particuliere klanten, die betaalde btw niet kunnen aftrekken, dan kan het verstandig zijn om juist wel van deze regeling gebruik te maken, omdat het de prijs van je product of dienst drukt als je geen btw hoeft te heffen. Houd bij je afweging ook rekening met de tijd en kosten die in een btw-aangifte gaat zitten.

Wil je er vanaf 1 januari gebruik van maken, dan moet je je hiervoor uiterlijk 20 november aanmelden bij de Belastingdienst. Ben je te laat, dan moet je nog een kwartaal langer wachten.

Wil je gebruik maken van deze regeling en was je al van plan om bepaalde aankopen voor je bedrijf te doen, dan is het verstandig om die investeringen nog voor de jaarwisseling te doen, zodat je de btw nog kunt aftrekken.

Doe je nu al geen aangifte omdat je alleen werkzaamheden verricht die zijn vrijgesteld van btw-heffing, dan verandert er voor jou niets.

Lease een elektrische auto

Overweeg je om een elektrische auto te leasen met een catalogusprijs van 45.000 tot 50.000 euro, kom dan meteen in actie. Komend jaar komen ook auto’s die duurder zijn dan 45.000 euro in aanmerking voor de hogere bijtelling van 22 procent. Die grens ligt nu nog op 50.000 euro.

Je betaalt de verhoogde bijtelling over het bedrag van de cataloguswaarde dat boven de bovengrens uitkomt. Voor de rest geldt de verlaagde bijtelling van 4 procent.

Ga je nog dit jaar een auto leasen met een waarde tussen de 45.000 en 50.000 euro, dan mag je vijf jaar gebruik maken van de verlaagde bijtelling over de volledige cataloguswaarde.

Doe een lijfrente- of bankspaarstorting

Wil je voor je pensioen een aftrekbare bankspaar-premiestorting doen, wacht dan niet te lang. Het geld moet uiterlijk op 31 december binnen zijn als je het nog wil aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2019. Let wel goed op de voorwaarden.

Bundel zorgkosten

Zorgkosten die je niet krijgt vergoed zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Er geldt wel een drempel, die afhankelijk is van de hoogte van je inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de drempel. Alleen zorgkosten die boven de drempel uitstijgen, zijn aftrekbaar. Hoe dit in zijn werk gaat, kun je lezen in dit artikel.

Vanwege die drempel kan daarom de moeite lonen om zorgkosten te bundelen.

Verlaag de partneralimentatie

Heb je een belastbaar inkomen van meer dan 68.500 euro, dan zullen je netto alimentatiekosten komend jaar flink stijgen. Het hoogste belastingtarief waartegen je de betaalde partneralimentatie in aftrek kunt brengen op je belastbaar inkomen, gaat dan namelijk omlaag van 51,75 procent naar 46 procent.

Mocht je hierdoor in problemen komen, dan kun je proberen om de partneralimentatie aan te passen. Check wel of dit ook consequenties heeft voor eventuele toeslagen.

… of koop deze af

Ook kun je met het oog op de beperking van de aftrek van partneralimentatie overwegen om de partneralimentatieverplichting af te kopen. Dit kan voor jou voordelig uitpakken en het zorgt er bovendien voor dat je niet meer aan elkaar vast zit.

Maar let ook op de nadelen. Zo is je ex-partner in een keer een flink bedrag aan belastingen over het ontvangen bedrag verschuldigd. Ook kun je er later niet meer op terugkomen, als bijvoorbeeld je ex-partner gaat samenwonen. Laat je hierover dus goed voorlichten.

Bundel giften

Doneer je weleens geld aan een goed doel? Dan mag je de giften opvoeren als aftrekpost, mits deze bij elkaar opgeteld hoger zijn dan 1 procent van je verzamelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar. Kom je niet aan deze drempel, dan kun je overwegen de giften over enkele jaren te bundelen. Ben je een vaste donateur en wordt elke maand een bedrag afgeschreven voor een goed doel, dan kun je ook een periodieke gift overwegen. Je gaat dan de verplichting aan om vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag te schenken. Dit heeft als voordeel dat je dan de volledige gift mag aftrekken. Er geldt dus geen drempel.

Doe je een gift aan een culturele instelling die door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dan mag je 25 procent extra aftrekken, met een maximum van 1.250 euro.

... of spreid ze juist

Er geldt voor giften ook een bovengrens: je mag niet meer aftrekken dan 10 procent van je drempelinkomen. Komen je giften boven dit plafond uit, dan is het juist slim om je giften over meerdere jaren te spreiden.

Wees wel alert als je in het toptarief valt

Heb je een belastbaar inkomen van 68.500 euro of meer en overweeg je een periodieke gift, dan moet je je wel realiseren dat de aftrek voor topinkomens de komende jaren stapsgewijs wordt verlaagd. Over een periodieke gift van 100 euro mag je nu nog 51,75 euro aftrekken. In 2020 daalt dat naar 46 euro en in 2023 is dat nog maar 37,10 euro. Het percentage waartegen je de giften kunt aftrekken is dan lager dan de belasting die je over het bovenste stukje van je inkomen betaalt.

Sla wat velletjes postzegels in

Tot slot, voor wie het kleine niet eert: sla vóór 1 januari een voorraadje postzegels in. De prijs van een postzegel gaat namelijk komend jaar opnieuw omhoog. Hoeveel je vanaf 1 januari moet betalen is nog niet bekend, maar PostNL heeft wel toestemming op de prijzen te verhogen.

Omdat op postzegels geen bedrag, maar een nummer staat, kun je de zegels die je nu koopt volgend jaar gewoon gebruiken zonder dat je hoeft bij te plakken. Dus dat voordeel steek je in eigen zak.

Lees meer fiscale eindejaarstips: