• Het ministerie van Volksgezondheid kan niet zeggen of het geoorloofd is dat enkele bedrijven van hun klanten een vaccinatiebewijs eisen, aldus een woordvoerder.
  • Een rechter zal deze afweging moeten maken, maar er is nog geen jurisprudentie over deze kwestie.
  • De wet die het eisen van een vaccinatiebewijs mogelijk toestaat, geldt niet op besloten plekken. In veel gevallen draait het dan ook om de vraag: gaat het om een besloten plek?

Het ministerie van Volksgezondheid kan niet zeggen of het geoorloofd is dat enkele reisorganisaties en een dansschool willen dat hun klanten volledig gevaccineerd zijn. Een rechter zal uiteindelijk de afweging moeten maken of de stap van deze bedrijven geoorloofd is, aldus een woordvoerder.

Dansschoolhouder Peter Vlug was voor zover bekend de eerste persoon die besloot zijn klanten om een vaccinatiebewijs te vragen. Uit een rondgang van de Volkskrant blijkt dat zeker drie reisorganisaties het voorbeeld volgen.

“In deze specifieke situaties kunnen we niet inschatten of het mag of niet”, zegt de woordvoerder. Maar het kabinet is er geen voorstander van dat er een samenleving ontstaat “waar het normaal is dat je naar een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd”. Het verplicht laten zien van een vaccinatiebewijs gaat bovendien nog een stap verder.

Tegelijkertijd is er nog geen jurisprudentie over deze kwestie. "Een rechter kan zeggen: het is terecht, want je boekt er gezondheidswinst mee. Maar de rechter zal dat afwegen tegen de privacy en het recht om niet gediscrimineerd te worden", aldus de woordvoerder.

Lees ook: Werknemers bezorgd over terugkeer naar kantoor door Delta-variant. Kun je ervoor kiezen om thuis te blijven?

Gaat het om een besloten plek?

In principe is het vragen van een vaccinatiebewijs niet toegestaan in Nederland. De wet die het gebruik van coronatoegangsbewijzen mogelijk maakt, is specifiek van toepassing op vier sectoren: de horeca, cultuur, sport en evenementen. En alleen als het kabinet ertoe besluit, en de Kamer instemt, kunnen toegangsbewijzen daar worden ingevoerd.

De wet is niet van toepassing op besloten plekken zoals woningen, maar bijvoorbeeld wel bij een studentensociëteit. Op dat soort plekken is het mogelijk toegestaan om een toegangsbewijs of een vaccinatiebewijs te vragen, en is het aan een rechter om te oordelen of de vraag gerechtvaardigd is.

Bij de dansschool is het volgens de woordvoerder onduidelijk of het om een besloten plek gaat. Ook bij de georganiseerde reizen is het onduidelijk of het vragen van een vaccinatiebewijs daar mag.

De Autoriteit Persoonsgegevens laat weten geen uitspraken te willen doen over de kwestie. "Dit is een maatschappelijke discussie, waar wij geen rol in hebben", aldus een woordvoerder.

Geen vaccinatiebewijs bij sportscholen

Mensen die naar de sportschool willen, hoeven zich voorlopig in ieder geval geen zorgen te maken dat daar vaccinatiebewijzen voor nodig zijn. Sportschoolhouders zien daar niks in en benadrukken dat de nu geldende protocollen voor genoeg veiligheid zorgen.

De branchevereniging voor sportscholen NL Actief denkt dat het bewijs van inenting voor fitnesslocaties "geen issue" gaat worden, ook omdat de vaccinatiegraad oploopt. De club kreeg nog geen signalen vanuit haar achterban over wensen voor een vaccinatiebewijs.

Een iets milder alternatief op verplichte vaccinatie, zoals het tonen van een negatief testbewijs of herstelbewijs, ziet de Vereniging van Exclusieve Sportscholen (VES) met 110 sportclubs in Nederland en Vlaanderen ook niet als optie. "Ik ben helemaal tegen dat testen omdat wij het echt goed voor elkaar hebben", zegt voorzitter Han de Hair van de VES. "Het is volstrekt overbodig." Hij wijst op de maximale groepsgroottes en ventilatiemaatregelen die van kracht zijn. Ook zouden onderzoeken aantonen dat sportscholen geen 'superspreaders' zijn.

Sportschool David Lloyd in Amsterdam denkt niet dat er vanuit klanten behoefte is aan zo’n maatregel. "Er zijn altijd leden wel en niet blij mee, maar de mensen die blij zijn met een vaccinatiebewijs zijn wel in de minderheid", meent manager Bob de Boef.

Supermarkten en winkels zien bewijs als overbodig

Ook supermarkten en winkels zijn niet bezig met mogelijke vaccinatieverplichtingen voor klanten en personeel. Supermarktkoepel CBL laat weten de richtlijnen van de overheid en het RIVM te volgen. Daarin worden supermarkten gezien als zogenaamde doorstroomlocaties, waar het voldoende is om anderhalve meter afstand te houden, en te letten op hygiëne en ventilatie. Ketens als Albert Heijn en Jumbo volgen het CBL in dit standpunt.

Winkeliersvereniging INretail meldt dat winkelketens eveneens geen vaccinatiebewijzen overwegen. "In onze sector is dat geen issue", vertelt een woordvoerder. Ook hij noemt winkels doorstroomlocaties, waar afstand houden en hygiënemaatregelen voldoende zijn.

Daarnaast wijst hij erop dat in bijvoorbeeld bruidswinkels, waar niet altijd anderhalve meter afstand kan worden gehouden bij het afspelden, mondkapjes worden gedragen.

Het coronatoegangsbewijs in de CoronaCheck-app laat alleen zien dat iemand is gevaccineerd, recent negatief is getest of een besmetting heeft doorgemaakt. Aan de nationale QR-code die de app weergeeft, is niet te zien welke van de drie opties het betreft.

LEES OOK: CNN ontslaat 3 medewerkers omdat ze ongevaccineerd naar kantoor kwamen – ‘Verplichte vaccinatie op de werkvloer mag niet in Nederland’