• De antizuivelcampagne van Dier&Recht moet stoppen, heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald.
  • Volgens de rechter overschrijdt de campagne de grens van vrijheid van meningsuiting en is die schadelijk voor de melkveehouderijsector.
  • Als Dier&Recht toch doorzet, geldt een dwangsom van 5.000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

De antizuivelcampagne van Dier&Recht moet stoppen. Dat heeft de kortgedingrechter van de rechtbank in Amsterdam maandag bepaald.

De rechter oordeelde dat een van de campagnebeelden de grens van vrijheid van meningsuiting overschrijdt en schadelijk is voor de melkveehouderijsector. Dier&Recht gaat in hoger beroep, reageert directeur Frederieke Schouten.

Dier&Recht moet de campagneposters over ernstig kalverleed binnen 48 uur verwijderen uit de zeven steden waar de campagne nog loopt. Ook moet de organisatie binnen vier uur het campagnebeeld van een kalf in een kruiwagen verwijderen van de eigen website. Als dat niet gebeurt, geldt een dwangsom van 5000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

In de campagne beweert Dier&Recht dat het consumeren van zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt, omdat kalfjes direct na de geboorte worden weggehaald bij hun moeder. In het kort geding betoogden advocaten namens boerenorganisatie Agractie juist dat het scheiden van pasgeboren kalveren van hun moeder het dierenwelzijn bevordert. Het voorkomt ziektes en leidt tot minder ongelukken in de stal.

Een antizuivelposter van Dier&Recht. Bron: Dier&Recht
Een antizuivelposter van Dier&Recht. Bron: Dier&Recht

Dier&Recht beroept zich op de vrijheid van meningsuiting en zegt dat de campagne deel uitmaakt van een maatschappelijk debat over dierenwelzijn. "We vallen boeren niet aan", zei directeur Frederieke Schouten van Dier&Recht.

Maar de rechter is het niet met Schouten eens en vindt bovendien de stellingen in de campagne onvoldoende onderbouwd. "Dat sprake is van ernstig leed bij pasgeboren kalveren is niet aannemelijk", aldus de rechter. "Het publieke debat mag uiteraard gevoerd worden, maar niet op een wijze die onrechtmatig is jegens de melkveehouders."

Dierenhouders reageren verheugd

Voorzitter Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie Nederland reageerde na afloop van het kort geding verheugd op de uitspraak. "We zijn enorm blij dat hiermee recht wordt gedaan aan de dierenhouders op het gebied van dierenwelzijn. Deze club die antidierhouderij is, heeft de grens overschreden."

Kemp vertelde tijdens het kort geding dat de antizuivelcampagne van Dier&Recht de boeren "diep in ons hart raakt. Dit voelt zo onrechtvaardig en druist in tegen onze praktijk, waarbij we dagelijks omgaan met dieren, alle tijd aan hun gezondheid en welzijn besteden".

Schouten reageert teleurgesteld op het vonnis en belooft de posters van het kalf in de kruiwagen weg te halen. "We zijn zeker van plan in hoger beroep te gaan. We hebben niet voldoende hard gemaakt dat het ernstig dierenleed betreft. De rechter viel over het woord ernstig", reageert Schouten op het vonnis.

De campagne Stoppen met zuivel zou eind deze week aflopen.

LEES OOK: Nederland telt over 10 jaar minder, maar wel fors grotere melkveebedrijven – met gemiddeld 139 koeien