Een werknemer die na sluitingstijd 20 euro achterliet voor een aankoop van 15 euro, werd op staande voet ontslagen. Maar de baas werd teruggefloten door de rechter. Z24-expert Thomas van Vugt legt uit.

Een Aldi-medewerkster die na sluitingstijd een briefje van 20 euro achterliet
voor een paar slippers van 15 euro is op staande voet ontslagen. Het Hof
oordeelde op 31 januari dat de werkneemster “op zijn minst gezegd uitermate
onhandig heeft gehandeld”.

Toch wint de werkneemster het kort geding waarin zij eiste om haar werk weer
te mogen doen. Zij had helemaal niet mogen worden ontslagen. En de
supermarkt wordt zelfs op de vingers getikt.

Afspraken op de werkvloer
Deze rechtszaak toont aan hoe belangrijk het is om duidelijke afspraken met
werknemers over het gedrag op de werkvloer te maken, die afspraken goed vast
te leggen én daar consequent uitvoering aan te geven.

De uitspraak geeft ook een mooi kijkje in de keuken van de rechter en laat
zien welke afwegingen er worden gemaakt bij de beoordeling van een ontslag
op staande voet.

Allereerst, hoe zit het juridisch? Voor een ontslag op staande voet is een
dringende reden vereist. In de wet staat dat een gedraging van een werknemer
die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de
arbeidsovereenkomst te laten voortduren, als dringende reden moet worden
beschouwd. Dat is dus nogal vaag.

Alles telt mee
Bij de beoordeling van de vraag of er van zo’n dringende reden sprake is,
moeten bovendien alle omstandigheden van het geval bekeken en afgewogen
worden. Dus ook de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals
leeftijd, de aard en duur van het dienstverband en de gevolgen van het
ontslag op staande voet. Kortom, alles telt mee.

Lees ook op Business Insider

Terug naar de feiten. De supermarkt en de voorzieningenrechter van het Hof
vinden dat de werkneemster, die al sinds 1987 naar tevredenheid in dienst
is, door haar actie het bedrijfsreglement heeft overtreden en dat dat
ontslag op staande voet rechtvaardigt. Het Hof maakt daar korte metten mee.

Het Hof constateert dat in het bedrijfsreglement helemaal geen verbod op het
na sluitingstijd geld achterlaten voor meegenomen artikelen is opgenomen.
Daar voegt het Hof nog droogjes aan toe dat “niet is komen vast te staan dat
Aldi bij overtreding van de regels steeds één lijn trekt in de zin dat
werknemers die zich niet aan de voorschriften houden, altijd worden
ontslagen”.

Het Hof houdt het er verder rekening mee dat de werkneemster al zo lang in
dienst is, dat de supermarkt erkend heeft dat zij geliefd is bij haar
collega’s en haar werk naar tevredenheid uitvoert.

Het Hof vindt al met al dat de supermarkt ook met een andere, minder heftige
manier dan een ontslag op staande voet aan de werkneemster duidelijk had
kunnen maken dat zij ‘not amused’ was over de gang van zaken.

Heb jij een vraag over geld of ondernemen? Stel hem op Z24
Antwoord
. Je krijgt automatisch bericht als iemand je vraag beantwoord
heeft.

Thomas van Vugt is advocaat bij AMS Advocaten waar hij zich onder meer bezig houdt met ondernemingsrecht en huurrecht.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl