Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00

Bijna de helft van alle goederen die ons land verlaten komt slechts kort daarvoor Nederland binnen en blijft in buitenlandse handen, ook wel doorvoer genoemd.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verdient Nederland slechts 1,3 cent per euro omzet die met de doorvoer van goederen wordt behaald.

Het statistiekbureau stelt dat de verdiensten van doorvoer ook laag zijn in vergelijking met de kosten, zoals wegslijtage, vertraging voor ander verkeer of emissies van vervuilende stoffen.

Zo schat het CBS de uitstoot van CO2 vanwege doorvoer op 2 procent van het totaal in Nederland, de uitstoot van fijnstof op 5 procent en de uitstoot van stikstof op 18 procent.

Waarde van Nederlandse export: doorvoer, wederuitvoer en eigen product

De totale waarde van goederen die Nederland verlieten kwam vorig jaar uit op 843 miljard euro. Hiervan bestond 46 procent uit doorvoer van goederen, wat neerkomt op een bedrag van 394 miljard euro. Dit leverde echter slechts 5,3 miljard aan verdiensten op, een marge van iets meer dan 1 procent.

Daarnaast was er ook sprake van wederuitvoer. Daarbij komen producten wel in Nederlandse handen en worden ze vaak ook bewerkt. Wederuitvoer was goed voor 28 procent van de totale waarde van de export (235 miljard euro) en leverde ongeveer 24 miljard euro aan verdiensten op, een marge van ruim 10 procent.

Het meeste verdiende Nederland aan de export van Nederlandse goederen. Die waren namelijk goed voor 25 procent van van de totale export. Op de 214 miljard euro aan export van Nederlandse makelij werden verdiensten van bijna 119 miljard euro geboekt, ofwel een marge van meer dan 50 procent.

In de onderstaande grafiek is de marge op respectievelijk de doorvoer, wederuitvoer en eigen product uitgedrukt per euro uitgevoerd product. Doorvoer levert 1,3 cent per euro op en wederuitvoer 10 cent per euro. Bij de export van goederen van Nederlandse makelij is de verdienste 56 cent voor iedere euro aan uitvoer, berekende het CBS.