• De gemiddelde thuiswerkende Nederlander brengt het liefst minstens de helft van de werktijd thuis door, zo concludeert de Coalitie Anders Reizen.
  • Als belangrijkste redenen om thuis te werken worden besparing op reistijd en de mogelijkheid om flexibeler met werktijden om te gaan genoemd.
  • De coalitie stelt dat werkgevers een grote bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot door werknemers de ruimte te geven om ook in de toekomst thuis te werken.

De meeste Nederlanders die momenteel thuiswerken willen hier na de corona-epidemie mee doorgaan.

In een groot onderzoek dat de Coalitie Anders Reizen dinsdag presenteert staat dat de gemiddelde thuiswerkende werknemer het liefst minstens de helft van de werktijd thuis doorbrengt.

Voor het onderzoek, dat is uitgevoerd door I&O Research, zijn de afgelopen maanden ruim zesduizend werkenden ondervraagd. Ook zijn gesprekken gevoerd met bestuurders en directeuren van 32 grote ondernemingen.

Als belangrijkste redenen om thuis te werken worden besparing op reistijd en de mogelijkheid om flexibeler met werktijden om te gaan genoemd. Ruim een derde van de ondervraagden zegt ook beter te werken vanuit huis.

Contact met collega's is voor twee derde van de ondervraagden de belangrijkste reden om in elk geval een paar dagen in de week naar het werk te gaan. Ook vindt 38 procent het prettig om even uit huis te zijn en denkt 22 procent op het werk meer invloed te kunnen uitoefenen. 10 procent denkt dat het beter voor de carrière is.

Door werknemers de ruimte te geven om ook in de toekomst thuis te werken, kunnen werkgevers een grote bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot, stelt de Coalitie Anders Reizen. Daar komt bij dat werkenden ook aangeven meer met het openbaar vervoer, de fiets of te voet naar de werkplek te willen.

In de coalitie zijn zo'n 80 grote organisaties vertegenwoordigd.

Meer over thuiswerken? Lees ook deze stukken eens: