30 procent van de Nederlanders weet niet van het recht op een transitievergoeding (in veel gevallen) bij ontslag, blijkt uit onderzoek van rechtsbijstandsverzekeraar ARAG.

Ruim een kwart van de ondervraagden overweegt nooit juridische hulp als er problemen met het dienstverband zijn.

In principe heeft iedereen recht op een transitievergoeding en WW-uitkering, ook bij tijdelijke contracten.

Veel werknemers weten niet waar ze recht op hebben als ze worden ontslagen. Dat blijkt uit onderzoek van rechtsbijstandsverzekeraar ARAG.

Zo weet 30 procent van de Nederlanders met een betaalde baan niet dat hij of zij recht heeft op een transitievergoeding. En 13 procent kent de ontslagregels in de eigen arbeidsovereenkomst niet, blijkt uit het ARAG-onderzoek onder ruim 2000 Nederlanders.

Als je ouder bent dan achttien heb je in veel gevallen recht op een transitievergoeding. Ook wanneer je nog in je proeftijd zit of je tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Sinds 1 januari 2020 geldt dat je direct recht hebt op een transitievergoeding als de werkgever het dienstverband beëindigt. Voor iedereen geldt dat je een derde maandsalaris per dienstjaar opbouwt.

"De transitievergoeding is een belangrijk recht, oorspronkelijk bedoeld voor bijscholing in de transitie van werk naar werk", vertelt arbeidsjurist Sandra Bonestroo-van Zon van ARAG. "Al wordt de vergoeding ook vaak gebruikt als financieel hulpmiddel om een mogelijke periode zonder werk door te komen.”

Juridische hulp bij ontslag

Bijna de helft (49 procent) van de ondervraagden geeft aan juridische hulp in te schakelen bij een ontslag of einde van het dienstverband. 43 procent doet dit bij onenigheid over uitbetaling van loon, vakantiegeld of overuren.

Het is sowieso goed om je vakantiedagen en de opzegtermijn te controleren, zei jurist Suzanne Knottnerus eerder tegen Business Insider. Wellicht kun je vakantiedagen opnemen bovenop 'vrijstelling van werk', tipte ze. Met vrijstelling van werk vertrek je eerder dan de einddatum van je dienstverband.

Volgens ARAG-jurist Bonestroo-van Zon zijn er "enorme verschillen" per leeftijdscategorie bij het inschakelen van juridische hulp. “Zo is maar 27 procent van de Nederlanders van 18 tot 24 jaar bereid juridisch hulp in te schakelen bij ontslag. Bij Nederlanders ouder dan 45 jaar is dit al 57 procent.”

Lees ook: 13 tekenen dat je op het punt staat ontslagen te worden

Meer dan een kwart van de ondervraagden (28 procent) geeft aan juridische hulp niet eens te overwegen wanneer het aankomt op het dienstverband. "Een schrikbarend hoog percentage", vindt Bonestroo-van Zon. "Wanneer een overeenkomst tussen beide partijen echter uitgesloten lijkt, is het als werknemer altijd van belang je juridisch te laten informeren."

En dat terwijl in sommige gevallen juridische hulp is meegenomen in het proces. Als het dienstverband wordt beëindigd met een vaststellingsovereenkomst (vso) met wederzijds goedvinden, krijg je een beëindigingsvoorstel. Daarin staat meestal dat de werkgever betaalt om deze te laten controleren door een jurist, schreef Business Insider eerder. Een budget van 750 euro is gangbaar.

Meer bewustzijn door coronapandemie

Bijna dertig procent van de Nederlanders zegt zich sinds de start van de pandemie meer te hebben verdiept in hun rechten als werknemer. Onder jongeren is dit zelfs 37 procent.

Niet alleen bij ontslag of beëindiging van het contract is trouwens sprake van onwetendheid, ook is 14 procent van de Nederlanders onbekend met zijn of haar rechten op een WW-uitkering. Bij jongeren onder de 24 jaar is dit zelfs een kwart.

Naast een transitievergoeding heb je namelijk ook recht op een WW-uitkering, als het dienstverband buiten jouw schuld om is beëindigd. Je kunt op veel manieren in loondienst zijn: met een vast contract, tijdelijk contract, flexcontract (uitzend- of nulurencontract) of je kunt nog in je proeftijd zitten. In alle gevallen heb je recht op een WW-uitkering als je aan de voorwaarden voldoet, schreef Business Insider eerder.

Bij ontslag heb je in principe recht op een WW-uitkering van minimaal 3 maanden tot maximaal 2 jaar. De precieze duur hangt af van je arbeidsverleden.

Lees meer over ontslag: