Bedrijven moeten uitstaande facturen makkelijker kunnen verpanden om extra te kunnen lenen.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft een wetsvoorstel ingediend dat het verbod op verpanding onmogelijk moet maken.

Grote bedrijven verbieden hun leveranciers soms om facturen te verpanden, omdat ze niet willen dat facturen opgeëist kunnen worden door derden.

Het moet makkelijker worden voor bedrijven om vorderingen te verpanden om leningen te kunnen afsluiten. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft hiervoor woensdag een wetsvoorstel ingediend.

Het kabinet wil dat bedrijven vorderingen op bijvoorbeeld klanten altijd in kunnen zetten als onderpand voor leningen. Daardoor ontstaat extra leenruimte voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Grotere bedrijven zoals winkelketens en bouwers verbieden hun leveranciers vaak om facturen te verpanden om extra financiering te krijgen. De grote bedrijven zijn bang dat ze plots te maken krijgen met een derde partij die hun openstaande factuur komt opeisen.

Het verpandingsverbod dat in veel contracten tussen bedrijven en hun leveranciers is opgenomen, beperkt de mogelijkheid om openstaande facturen als onderpand te gebruiken om extra te lenen.

Lees ook op Business Insider

Het wetsvoorstel van Dekker moet het opleggen van een verpandingsverbod onmogelijk maken, zodat bedrijven altijd hun facturen kunnen verpanden.

De maatregel is ook bedoeld als extra steun in coronatijd om de financieringsmogelijkheden voor MKB-bedrijven te vergroten.

Verpanding van facturen is typisch iets dat door zogenoemde factoringmaatschappijen wordt geregeld. Die nemen uitstaande facturen over tegen directe betaling van een percentage van de factuur.

Volgens minister Dekker ontstaat er naar schatting 1 miljard euro aan extra kredietruimte voor het MKB. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is blij met het voorstel, dat “extra lucht” geeft voor een grote groep ondernemers.

Tweede steunpakket coronacrisis

Begin juni is het tweede noodpakket van kracht geworden dat ondernemers moet helpen om de coronacrisis door te komen. Hieronder vallen regelingen om de vaste lasten op te vangen voor bedrijven die zware schade hebben geleden, door noodgedwongen sluiting of inperking van bijeenkomsten.

Ook de NOW-regeling voor compensatie van loonkosten bij een sterke omzetdaling is verlengd, net als de BMKB-regeling waarbij bedrijven leningen kunnen afsluiten bij banken en andere financiers met staatsgarantie.

LEES OOK: Zo ziet steunpakket 2.0 eruit dat ondernemers vanaf juni moet helpen in de coronacrisis