Het steunpakket 2.0 voor ondernemers om de coronacrisis door te komen is definitief vastgesteld.

Diverse regelingen worden verlengd, waaronder de NOW-regeling voor compensatie van personeelskosten bij omzetverlies.

Ook kredietfaciliteiten, zoals de BMKB-regeling voor leningen met staatsgarantie, blijven van kracht.

Vanaf juni wordt het tweede noodpakket van kracht dat ondernemers moet helpen om de coronacrisis door te komen.

Het kabinet Rutte heeft de definitieve invulling van de steun voor bedrijven een zzp’ers woensdag bekend gemaakt. In totaal wordt hiervoor 13 miljard euro uitgetrokken.

Hieronder nemen we de belangrijkste maatregelen door.


Tegemoetkoming vaste lasten voor het MKB

Voor MKB-ondernemers die onder de zogenoemde TOGS-regeling vallen komt er een tegemoetkoming in de vaste lasten. Het gaat om bedrijven die schade hebben geleden door noodgedwongen sluiting, inperking van bijeenkomsten en/of een negatief reisadvies.

Branches die onder de TOGS-regeling vallen zijn onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters. Zij krijgen - bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten - een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste lasten te kunnen betalen.

Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de ernst van de omzetdaling een vergoeding van maximaal 20.000 euro voor drie maanden. Er moet sprake zijn van een omzetdaling van minstens 30 procent.


Verlenging NOW-regeling: compensatie loonkosten bij sterke omzetdaling

De NOW-regeling wordt voortgezet in de maanden juni, juli en augustus.

Een ondernemer die minstens 20 procent omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV.

De verlengde NOW-regeling kent een aantal wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent om ook een bijdrage te leveren aan andere kosten dan de loonkosten.

De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.

Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de periode van maart tot en met mei hoger is dan in januari tot en met maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW-regeling mag dit jaar geen dividend uitkeren aan aandeelhouders. Bestuurders mogen geen bonussen ontvangen en er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

Vanaf juni vervalt extra boete als bedrijven die van de NOW-regeling gebruik maken, werknemers ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Bedrijven moeten wel overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 werknemers ontslag willen aanvragen.


Inkomenssteun zzp'er (tozo): partnertoets om hoogte uitkering te bepalen

Zzp'ers die te maken hebben met forse inkomensderving kunnen opnieuw gebruik maken op de tozo-regeling voor inkomenssteun. Het inkomen van zzp'ers kan hiermee tot eind augustus aangevuld worden tot het sociale minimum.

Wel komt er een partnertoets, waarbij wordt gekeken wat het inkomen is van de partner. Alleen als het huishoudinkomen inclusief dat van de partner lager is dan het sociaal minimum, wordt dit aangevuld via de tozo-regeling.

Zzp'ers kunnen ook een lening aanvragen van maximaal 10.157 euro voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage. Daarbij moeten ze wel verklaren dat hun bedrijf geen uitstel van betaling heeft aangevraagd of failliet dreigt te gaan.


Uitstel loonbelasting en btw, betaalpauze hypotheekrente

Bedrijven mogen de komende maanden opnieuw uitstel van belasting aanvragen voor onder meer de loonbelasting en de btw. De periode waarvoor het uitstel geldt is verlengd tot 1 september 2020.

Voor zzp'ers geldt de versoepeling van het urencriterijm van kracht blijft tot 1 september, net als maatregelen rond een betaalpauze voor de hypotheeklasten.


Leningen met staatsgarantie: BMKB, GO, KKC, COL)

Ondernemers uit het MKB kunnen gebruik blijven maken van leningen met staatsgarantie.

Er zijn diverse regeling voor het MKB, startups en scale-ups. Regelingen die blijven zijn de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), de Klein Krediet Coronagarantie (KKC) en het verhoogde budget van SEED Capital.

De Corona Overbruggingslening (COL) voor startups en scale-ups krijgt een tweede tranche van 150 miljoen euro.


LEES OOK: 6 blijvende effecten van de coronacrisis die je bedrijf ingrijpend zullen raken - en waar je als leider op kunt inspelen