De werkloosheid in Nederland is verder gedaald, nog maar 3,2 procent van de beroepsbevolking is werkloos.

Het aantal mensen dat tijdelijk niet op zoek was naar werk daalde ook, vooral jongeren zijn in juni weer vaker actief op de arbeidsmarkt.

Onder jongeren daalt het aantal WW-uitkeringen ook hard, vergeleken met vorig jaar ligt het aantal uitkeringen onder jongeren ruim 61 procent lager.

De werkloosheid duikt voor het eerst sinds maart 2020 – aan het begin van de coronacrisis – onder de 300.000. De afgelopen maand waren er 297.000 mensen werkloos.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal werklozen daalt de afgelopen paar maanden gestaag; de afgelopen drie maanden met gemiddeld 10.000 per maand. Ondertussen steeg het aantal werkenden met 21.000 per maand.

Mensen die niet op zoek gaan naar werk, of tijdelijk niet beschikbaar zijn, worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dat drukt het werkloosheidscijfer, maar ook hun aantal daalde de afgelopen drie maanden.

Vooral jongeren zijn in juni weer vaker actief op de arbeidsmarkt, meldt het CBS. Gemiddeld stroomden er in deze maanden 12.000 uit de groep van de niet-beroepsbevolking.

De niet-beroepsbevolking is een aanzienlijke groep. Uit de CBS-cijfers blijft dat er zo'n 3,8 miljoen mensen om uiteenlopende reden niet beschikbaar zijn voor werk of niet recent naar een baan hebben gezocht.

Grote daling in WW-uitkeringen voor jongeren

Vorig jaar daalde de werkloosheid eerst vrij hard, voor het eerst sinds de crisis in 2014 trokken meer mensen zich terug van de arbeidsmarkt dan er bijkwamen. De niet-beroepsbevolking groeide dus, dat betekende samen met een groeiende beroepsbevolking dat de werkloosheid achteruit holde. Aan de vooravond van de coronacrisis waren er in maart 2020 zo'n 273.000 werklozen.

Daarna sloeg de coronacrisis toe en liep de werkloosheid juist snel weer op, maar de arbeidsmarkt herstelde zich ook vrij snel weer. Vanaf november 2020 zien we weer vooral dalende werkloosheidscijfers. De Nederlandsche Bank (DNB) voorspelde onlangs wel dat de werkloosheid na het wegvallen van de steunpakketten waarschijnlijk weer gaat toenemen.

Ook met het aantal WW-uitkeringen gaat het goed, zo blijkt uit gegevens van het UWV. Het aantal uitkeringen is voor het eerst lager dan bij het uitbreken van de coronacrisis. Eind juni verstrekte de instantie 238.000 lopende WW-uitkeringen, in februari 2020 waren dat er nog 240.000.

Het UWV ziet vooral een grote daling in WW-uitkeringen voor jongeren. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar ligt het aantal lopende uitkeringen voor jongeren ruim 61 procent lager.

Lees over werkgelegenheid ook: