• De Nederlandse werkloosheid is de afgelopen maanden steeds verder gedaald: nog maar 3,3 procent van de beroepsbevolking telt mee als werkloos.
  • Maar: mensen die niet actief op zoek zijn naar een baan, worden niet tot de werklozen gerekend.
  • Ook de coronasteun helpt, waardoor er werkgelegenheid behouden blijft.
  • De Nederlandsche Bank waarschuwt voor het oplopen van de werkloosheid als de coronasteun wordt afgebouwd.

De werkloosheid is in mei opnieuw verder afgenomen. Gemiddeld daalt het aantal werklozen nu met 10.000 mensen per maand.

Het werkloosheidscijfer wordt vertekend doordat er meer mensen niet op zoek gaan naar werk, maar ook de coronasteun helpt wel degelijk. Daardoor blijft er werkgelegenheid behouden. Het aantal mensen dat daadwerkelijk aan de slag is neemt wel af.

In mei waren 309.000 mensen werkloos. Het aantal werkenden nam tegelijkertijd af met zo’n 4.000 per maand.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staat er nu nog maar 3,3 procent van de beroepsbevolking als werkloos te boek. Dat was een maand eerder nog 3,4 procent.

DNB voorspelt toename werkloosheid na wegvallen steun

Alles bij elkaar hadden 4,1 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar vorige maand om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht of hiervoor niet beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand gestegen.

Door de coronacrisis liep de werkloosheid tussen maart en augustus 2020 nog op tot 4,6 procent. In de daaropvolgende maanden daalde dat percentage telkens.

De Nederlandsche Bank (DNB) voorspelde eerder deze week dat de werkloosheid na het wegvallen van de steunpakketten waarschijnlijk weer gaat toenemen. Maar de toename zal toch beperkt blijven, denken de deskundigen.

Volgend jaar bedraagt de werkloosheid gemiddeld 4,5 procent, schatten de economen van DNB. Door het verdere economische herstel daalt de werkloosheid daarna weer, tot gemiddeld 4,1 procent in 2023.

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind mei bijna 250.000 WW-uitkeringen. Het aantal uitkeringen is daarmee ruim 6 procent afgenomen ten opzichte van april.

Vergeleken met een jaar geleden toen de coronacrisis ook al speelde, ligt het aantal uitkeringen meer dan 17 procent lager. Vooral in de landbouw, de uitzendsector, de bouw en de horeca liep het aantal WW-uitkeringen sterk terug. Hier speelt zowel seizoenswerk een rol als de versoepelingen van de coronamaatregelen die leiden tot weer meer vraag naar personeel.

Lees over werkgelegenheid ook: