Het is voor huizenkopers met een modaal inkomen vrijwel onmogelijk een woning te vinden, constateert hypotheekadviseur De Hypotheker. Vooral voor Jan Modaal is het aantal betaalbare woningen zeer gering.

De Hypotheker heeft in kaart gebracht voor hoeveel woningen van het totale woningaanbod huizenzoekers met een modaal inkomen van 36.000 euro bruto in aanmerking kunnen komen. Dat valt tegen: slechts 6 procent van de huizen zou betaalbaar zijn. Met dit salaris kun je als single een hypotheek krijgen van ongeveer 163.000 euro.

Voor een modaal inkomen voor tweeverdieners is De Hypotheker in het onderzoek uitgegaan van 60.000 euro samen. Hiermee is het mogelijk een hypotheek te krijgen van zo’n 285.000 euro. In veel provincies en gemeenten komen zij in aanmerking voor meer dan de helft van de te koop staande woningen.

Sterk stijgende huizenprijzen

Door de sterk stijgende huizenprijzen en het schaarse woningaanbod zijn er steeds minder betaalbare woningen beschikbaar voor de grote groep middeninkomens in Nederland. Algemeen directeur Michel van den Akker van De Hypotheker vindt de ontwikkeling zorgwekkend, omdat de doorstroming op de huizenmarkt stagneert. Het is volgens hem daarom cruciaal dat er extra betaalbare woningen bijgebouwd worden. Ook zou het helpen als de doorstroming onder senioren meer wordt gestimuleerd.

Business Insider schreef eerder over de hoogte van de maximale hypotheek, die in 2019 voor middeninkomens iets omhoog is gegaan. Een alleenstaande die 35.000 euro verdient, kan bijna 4000 euro meer lenen, uitgaande van een hypotheek met een rente van 1,9 procent 10 jaar vast.

Maar Business Insider keek ook naar de gemiddelde huizenprijzen in Nederlandse regio's en zette die tegenover de maximale hypotheek van jaarinkomens van 45.000 euro en 50.000 euro, voor alleenstaanden en tweeverdieners.

Daaruit bleek dat deze kopers in het gros van de regio's niet terecht konden. Hierbij is gerekend met de gemiddelde regionale huizenprijzen en hypotheekrente in 2018. Aangezien de huizenprijzen weer zijn gestegen en de rente ongeveer op hetzelfde niveau ligt, zal er ondertussen niet veel verbeterd zijn.

Met hun maximale hypotheek kunnen jaarinkomens van 45.000 euro en 50.000 euro alleen een huis kopen aan de randen van Nederland, zoals in Zeeuws-Vlaanderen en Noordoost-Groningen.

Dit is te zien op de kaarten hieronder. Schuif met de cursor over de kaart voor de gemiddelde huizenprijs in de desbetreffende regio.

Lees meer over de huizenmarkt: