Wie volgend jaar een huis koopt, krijgt te maken met nieuwe hypotheeknormen. Middeninkomens kunnen in 2019 iets meer lenen dan dit jaar.

De maximale hypotheek gaat voor deze inkomensgroep veelal iets omhoog, omdat de hypotheeknormen in 2019 iets soepeler worden, schrijft intermediair Van Bruggen Adviesgroep in zijn nieuwsbrief van deze week.

Belangrijk bij het bepalen van de maximale hypotheek is het financieringslastenpercentage, ook wel de woonquote genoemd. Dit percentage bepaalt hoeveel van het inkomen bij een bepaalde rente mag worden uitgegeven aan woonlasten.

Elk jaar brengt het Nibud advies uit aan de Tweede Kamer over de financieringslastenpercentages. Het adviesrapport over de normen voor 2019 moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Op basis van de voorlopige financieringslastenpercentages heeft Van Bruggen Adviesgroep berekend hoeveel alleenstaanden en stellen met verschillende inkomens maximaal kunnen lenen.

Maximale hypotheek in 2019

Business Insider licht er een aantal inkomens uit. In de tabel hieronder zie je wat de maximale hypotheek is voor alleenstaanden met een modaal inkomen, twee keer modaal en een hoog inkomen. Uitgangspunt is een hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar.

Van Bruggen Adviesgroep gaat uit van de huidige renteniveau van 1,9 en 2,35 procent bij 10 jaar vast. Het percentage van 1,9 procent geldt voor de maximale hypotheekbedragen die nog onder de grens voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) liggen. Deze grens gaat in 2019 omhoog van 265.000 euro naar 290.000 euro.

Wie een huis koopt met Nationale Hypotheek Garantie betaalt meestal een lagere hypotheekrente, omdat deze verzekering het risico van wanbetaling voor de bank kleiner maakt. Het gehanteerde rentepercentage van 2,35 geldt voor hypotheken zonder NHG.

Wat je ziet is dat alleenstaanden met inkomens van 35.000, 45.000 euro en 75.000 euro meer kunnen lenen in 2019. Dit betekent niet dat de maximale hypotheek voor alle alleenstaanden met een inkomen tot 75.000 euro omhoog gaat.

De uitgebreide tabel van Van Bruggen Adviesgroep laat bijvoorbeeld zien dat alleenstaanden met een inkomen van 48.000 euro precies 0 euro meer kunnen lenen dan dit jaar.

"Dit heeft te maken met de financieringslastenpercentages", legt Oscar Noorlag van Van Bruggen uit. "Een alleenstaande die 45.000 per jaar verdient, mag volgens de Nibud-norm in 2018 19,5 procent van zijn inkomen uitgeven aan wonen. In 2019 is dat 20 procent. De alleenstaande die 48.000 euro verdient, mocht vorig jaar 20 procent van zijn inkomen uitgeven aan wonen. Hetzelfde percentage geldt voor dit jaar en dus gaat het maximale hypotheekbedrag niet omhoog."

Tweeverdieners: kinderen tellen niet mee

De volgende tabel laat zien dat een stel dat samen 45.000 euro verdient, niet hetzelfde kan lenen als een alleenstaande met hetzelfde inkomen. Dat komt omdat het tweede inkomen in 2019 voor 70 procent mag worden meegenomen bij het berekenen van de maximale hypotheek, net als dit jaar.

Van Bruggen Adviesgroep merkt op dat bij het berekenen van de maximale hypotheek voor stellen geen rekening is gehouden met kinderen. Een koppel met kinderen kan evenveel lenen als een koppel zonder kinderen, terwijl de eerste meer kosten heeft. Dat kan een reden zijn om niet het maximale bedrag te lenen.

Starters: stijgende huizenprijs valt niet bij te benen

Voor zowel alleenstaanden als stellen met een middeninkomen geldt dat zij gemiddeld 2 tot 2,5 procent meer kunnen lenen in 2019, wat neerkomt op ongeveer 3.000 tot 7.000 euro. Dit geldt echter alleen als het inkomen en de hypotheekrente op hetzelfde niveau staan als in 2018.

"Als potentiële huizenkopers pech hebben, stijgt de hypotheekrente met een paar tienden in 2019, waardoor de maximale hypotheek naar beneden gaat", waarschuwt Michiel Meijer, algemeen directeur van Van Bruggen Adviesgroep in de nieuwsbrief.

Starters die staan te springen om een huis, worden ook niet geholpen met de soepelere normen. Het beetje meer dat zij kunnen lenen is niets vergeleken bij de enorme stijging van de huizenprijzen.

Een koophuis wordt voor veel starters alleen bereikbaar als ze meer gaan verdienen of als ouders bijspringen.

LEES OOK: Fiscale eindejaarstip voor je hypotheek: aftrek hypotheekkosten daalt vanaf 2019, dat kan aardig schelen als je dit jaar nog oversluit