• Het rommelt binnen de makelaarsvereniging NVM. De Amsterdamse afdeling wil dat doe-het-zelfmakelaars geen lid meer zijn van de NVM.
  • Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA) gaat zich hard maken voor dit standpunt om de 27 afdelingen van de NVM op “dezelfde lijn te krijgen”.
  • Zelfverkopen.nl, lid van de MVA en NVM, zegt verrast en geschokt te zijn door deze “aanval”.

Binnen de Amsterdamse afdeling van makelaarsvereniging NVM lijken de gemoederen al even oververhit als op de huizenmarkt.

Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) wil dat doe-het-zelfmakelaars niet langer lid zijn van de club. Makelaarskantoor Zelfverkopen.nl zegt verrast te zijn door de “aanval”.

De doe-het-zelfformules kwamen aan de orde tijdens een ledenvergadering van de Amsterdamse afdeling op 11 mei. Daarin bleek dat ruim 90 procent van de leden vindt dat de formules niet thuishoren bij de MVA en de NVM. De MVA gaat zich hard maken voor dit standpunt bij de NVM, om alle 27 afdelingen over de streep te trekken.

Bij een doe-het-zelfmakelaar of internetmakelaar kan de klant onderdelen van het aankoop- of verkoopproces zelf regelen, bijvoorbeeld het schrijven van een tekst voor de advertentie of het begeleiden van de bezichtiging.

Voorzitter Jerry Wijnen liet in de vergadering weten dat hij zich “stoort” aan deze formules binnen de MVA en NVM. Als voorbeeld noemde hij doe-het-zelfformule Makelaarsland in Alkmaar die landelijk opereert.

“Makelaarsland is een NVM-makelaar maar in mijn ogen gedraagt die zich niet als een NVM-makelaar. Als het aan mij ligt en aan het bestuur van de MVA, dan zouden wij de doe-het-zelfformules niet lid willen laten zijn van de Makelaarsvereniging Amsterdam en de NVM”, zei hij tijdens de digitale bijeenkomst, waar Business Insider een opname van heeft gehoord.

‘Doe-het-zelfformule past niet binnen kwaliteitsnormen’

Daarna werd via een poll aan de Amsterdamse achterban gevraagd of de MVA bij de NVM moet aangeven dat een doe-het-zelfformule niet past binnen de gestelde kwaliteitsnormen van de NVM. Een overgrote meerderheid van 92 procent stemde vóór.

Wijnen zei dat hij het onderwerp al op de agenda van de vergadering van de vakgroep Wonen binnen de NVM op 2 juni had laten zetten. “Ik wil proberen de 27 afdelingen op dezelfde lijn te krijgen.”

Op de vraag van één van de leden of is uitgezocht of het juridisch mogelijk is om doe-het-zelfformules geen lid meer te laten zijn, antwoordde Wijnen: “Nee, dit is een mening die wij hebben.”

Wel kon hij zich voorstellen dat er een “klimaat wordt geschetst waarin je moet voldoen aan een aantal eisen waaraan een doe-het-zelfformule niet kan voldoen”. Als voorbeeld noemde hij eisen aan bezichtigingen waarmee je die “formules buiten de deur” kan houden.

“Ik vind dit zeer vijandig en schokkend”, zegt directeur en mede-eigenaar Marlene Kroet van Zelfverkopen.nl, die niet begrijpt waarom doe-het-zelfmakelaars geen lid zouden mogen zijn van de MVA en de NVM. Het NVM-lidmaatschap is belangrijk, omdat er volgens haar ook cowboys actief zijn op de markt. Het helpt klanten het kaf van het koren te scheiden.

‘We werken volgens het boekje’

Kroet benadrukt dat Zelfverkopen.nl net als traditionele NVM-makelaars professionele ondersteuning biedt aan klanten, zoals het inmeten van de woning, adviseren over de vraagprijs en het bespreken van de verkoopstrategie.

“Alle audits hebben we met vlag en wimpel doorstaan. In de elf jaar dat we actief zijn, werken we volgens het boekje en proberen we geen steken te laten vallen. Juist omdat we als doe-het-zelfmakelaar onder een vergrootglas liggen.”

Kroet doelt daarmee op de aloude bloedgroepenstrijd tussen traditionele en doe-het-zelfmakelaars. “Toen wij 15 jaar geleden startten, waren we een disrupter en was er best veel reuring”, zegt Gijs van Wijgerden, directeur van NVM-lid Makelaarsland, die als doe-het-zelfformule begon maar tegenwoordig een bredere dienstverlening heeft en ook met lokale makelaars werkt.

“Inmiddels zijn we in de markt verankerd met een netwerk van makelaars waar kopers en verkopers gebruik van kunnen maken. Maar we zijn van mening dat een verkoper prima zelf de bezichtingen kan doen en je de keuze ook aan de klant moet laten”, vervolgt hij.

Volgens Van Wijgerden is de samenwerking met Funda en de NVM, die 70 procent van de huizensite bezit, goed. “Ook met de Amsterdamse afdeling. We voldoen al jaren aan de eisen. Dat ze die willen veranderen klinkt een beetje raar. We krijgen nooit klachten. Ik ben nieuwsgierig naar wat de motivatie hierachter is.”

Aan Business Insider laat MVA-voorzitter Wijnen weten dat hij niets tegen doe-het-zelfformules of Zelfverkopen.nl heeft. “Ze voorzien in een behoefte en er zijn klanten die daar gebruik van maken. Maar moet dat binnen de NVM zijn?”

‘NVM-afdelingen peilen’

Die vraag heeft hij gesteld aan de leden in het kader van de positionering van de NVM in de toekomst, legt hij uit. “Wat voor organisatie willen we over een aantal jaar zijn met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit? En moeten we toegankelijk zijn voor iedere makelaar?”

Hoewel hij vindt dat hij doe-het-zelfformules niet “storend” had moeten noemen, is hij inderdaad van mening dat ze niet bij de NVM horen. “Deze formules opereren vaak landelijk en je kunt je bijvoorbeeld afvragen of een makelaar uit Maastricht een woning in Amsterdam kan verkopen”, noemt hij als voorbeeld van één van de mogelijke kritiekpunten.

“Als 92 procent van mijn achterban het hiermee eens is, moeten we hier kritisch naar kijken, vind ik. Daarom wil ik tijdens de vergadering van de vakgroep Wonen op 2 juni peilen hoe de andere afdelingen hierin staan.”

Wijnen benadrukt dat er niet wordt gestemd over het NVM-lidmaatschap van doe-het-zelfmakelaars. “Ze voldoen aan de eisen en in deze vergadering kunnen dit soort besluiten ook helemaal niet genomen worden.”

‘NVM bestaat grotendeels uit traditionele makelaars’

Van Wijgerden van Makelaarsland denkt ook niet dat het zo’n vaart zal lopen met het uitsluiten van doe-het-zelfformules. “Wat mij betreft is dit helemaal niet aan de orde en zijn wij als grootste makelaar van Nederland een relevante aanvulling binnen de NVM die invulling geeft aan de moderne klantbehoefte.”

Hij vindt het “niet sterk” dat leden ter discussie staan die al jaren voldoen aan de gestelde eisen. “We kunnen beter samen kijken naar hoe we de toekomst invullen.”

Marlene Kroet van Zelfverkopen.nl is er ondertussen niet gerust op. Ze wijst erop dat de NVM grotendeels uit traditionele makelaars bestaat en denkt dat die niet blij zijn met de scherpe prijzen van doe-het-zelfmakelaars.

Terwijl de twee volgens haar prima naast elkaar kunnen bestaan. “Sommige klanten willen dingen zelf regelen, andere juist helemaal niet. Als de NVM hiermee akkoord gaat, dan zou dat een enorme stap terug betekenen. Voor ons, voor de makelaardij, maar niet in de laatste plaats voor de klant”, aldus Kroet.

Lees meer over makelaars: