• De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van dit jaar gekrompen. Dat geldt zowel op jaarbasis als vergeleken met het voorgaande kwartaal.
  • Nederland is nu officieel in een recessie beland, maar economen verwachten niet dat er een zware crisis komt.
  • De arbeidsmarkt is nog altijd krap en er zijn relatief gezien niet extreem veel faillissementen.
  • Lees ook: Krapte op de arbeidsmarkt iets minder extreem: minder vacatures en meer werklozen

De Nederlandse economie is technisch gezien in een recessie beland, al is het zeker geen zware recessie. Dat blijkt uit de eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de ontwikkeling van de economie in het derde kwartaal van dit jaar.

Op kwartaalbasis, dus ten opzichte van het voorgaande kwartaal, was in de maanden juli, augustus en september sprake van een krimp van 0,2 procent. Die daling is minder groot dan in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar, toen de economie respectievelijk met 0,5 procent en 0,4 procent inzakte op kwartaalbasis.

Kijk je op jaarbasis naar de ontwikkeling van de economie, dan is inmiddels in twee achtereenvolgende kwartalen sprake van krimp. In het tweede kwartaal van dit jaar ging het om een terugval van 0,2 procent op jaarbasis en in het derde kwartaal om een min van 0,6 procent. Daarmee is technisch gezien sprake van een recessie.

Het CBS meldde dinsdag dat energiebedrijven sterk bijdroegen aan de krimp. Waar ze vorig jaar nog flink meer toegevoerde waarde behaalden dankzij de hoge prijzen voor gas en stroom, is dat nu veel minder het geval. Ook bedrijven in sport, cultuur en recreatie droegen het bij aan de krimp.

Net als eerder dit jaar exporteerde Nederland minder. Maar omdat de inkoop van spullen en diensten uit het buitenland nog harder daalde, droeg de internationale handel toch positief bij aan de omvang van de economie.

Consumenten gaven in juli, augustus en september ongeveer evenveel geld uit als in de drie maanden daarvoor. De overheid voerde de uitgaven aan bijvoorbeeld openbaar bestuur of onderwijs juist op.

Recessie maar economie stevent niet af op crisis

Het lijkt erop dat de Nederlandse economie ook in het slotkwartaal van 2024 matig draait, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. "De eerste voortekenen laten een voortzetting zien van eerdere kwartalen. Het consumentenvertrouwen is nog steeds laag en ook in de industrie zie je geen herstel."

Maar dit betekent niet meteen dat Nederland richting een economische crisis gaat, meldt Van Mulligen. "De arbeidsmarkt is nog steeds krap en er zijn weinig faillissementen. Dat is vaak niet zo bij een economische crisis."

Terwijl de Nederlandse economie blijft krimpen, was er op het niveau van de hele Europese Unie juist sprake van 0,1 procent groei in het derde kwartaal van dit jaar. Maar tussen de lidstaten zijn veel verschillen. In Frankrijk en België steeg het bbp bijvoorbeeld met respectievelijk 0,5 en 0,1 procent. Duitsland kende juist 0,1 procent krimp.

LEES OOK: Aantal faillissementen ook in oktober fors hoger dan jaar geleden: dit zijn de verschillen tussen sectoren