• De krapte op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van dit jaar iets afgenomen.
  • Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen blijft het personeelstekort echter ongekend groot en is van een kentering nog geen sprake.
  • Hij denkt dat de krimp deels komt doordat bedrijven de zoektocht naar nieuw personeel opgeven en op andere manieren het tekort oplossen.
  • Lees ook: Horeca houdt last van personeelskrapte: jongeren kiezen vaker voor baan in andere sector

De al lange tijd grote krapte op de arbeidsmarkt is het afgelopen kwartaal wat teruggelopen. Het aantal vacatures per werkloze ligt op het laagste niveau sinds eind 2021, toen de coronacrisis nog leidde tot veel minder werk.

Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen is het personeelstekort echter nog ongekend groot met cijfers die sinds de jaren 70 niet meer zijn voorgekomen. Van een kentering is volgens hem nog geen sprake.

Van Mulligen denkt dat de krimp deels komt doordat bedrijven de zoektocht naar nieuw personeel opgeven en op andere manieren het tekort oplossen, niet per se doordat ze ook daadwerkelijk meer werknemers weten te vinden.

Het onderwijs was een van de weinige sectoren waar het personeelstekort nog opliep. Het ging in het derde kwartaal om een stijging van 2.000 vacatures, tot een totaal van 14.000. Ook in het openbaar bestuur en de handel waren nog meer mensen nodig. In de meeste andere bedrijfstakken stonden minder vacatures open dan de maanden ervoor.

In totaal stonden er afgelopen kwartaal 416.000 vacatures open, een krimp van 12.000. Dat komt neer op 114 openstaande arbeidsplaatsen per 100 werklozen. De voorgaande drie kwartalen lag dat cijfer nog op 122. Op het hoogtepunt in het voorjaar van 2022 was die vacaturedruk 142.

Het CBS spreekt bij een druk van boven de 100 al van een "uitzonderlijk krappe arbeidsmarkt".

Vaste dienst en zzp'en zijn in opkomst

Werkgevers nemen al sinds 2015 personeel steeds vaker vast in dienst en die trend zette ook de afgelopen maanden door. Daar stond een daling van het aantal mensen met een flexibel contract tegenover.

Zzp'en werd wel weer populairder. Ongeveer een op de vijf banen wordt ingevuld door zelfstandigen.

Het aantal werklozen steeg afgelopen kwartaal met 16.000. Vooral jongeren kwamen vaker zonder werk te zitten. Donderdag komt het CBS met de werkloosheidscijfers van oktober.

LEES OOK: 2 op 5 bedrijven wil vast personeel uitbreiden in 2024: ruim de helft maakt pas op de plaats