Als je heel vroeg met pensioen wilt – zeg als je midden dertig bent – moet je als twintiger en jonge dertiger hard aan de bak om genoeg vermogen te verwerven om te kunnen rentenieren. Ervan uitgaande dat je niet zomaar een erfenis in de schoot geworpen krijgt.

Jonge pensionado’s die Business Insider sprak, zeggen echter dat het ze uiteindelijk niet om het geld gaat.

Hoeveel geld je precies moet hebben om van je vermogen te kunnen leven, hangt natuurlijk af van je levensstijl. Maar een miljoen euro aan beleggingen, waar je bijvoorbeeld na aftrek van de vermogensbelasting zo’n 4 procent rendement per jaar uit haalt, is vaak een aardige richtlijn. Dan heb je het over een bruto inkomen dat iets boven modaal ligt op 40.000 euro per jaar.

Momenteel levert sparen vrijwel niets op, dus je zult bijvoorbeeld inkomsten moeten trekken uit huuropbrengsten van huizenbezit of het rendement van een aandelenportefeuille.

De Amerikaanse blogger Brandon, actief op Mad Fientist, ging op z’n 34ste met pensioen. Hij vertelde tegen Business Insider dat geld hem eigenlijk niet zo veel meer interesseert, sinds hij kan rentenieren. “Ik dacht altijd dat ik veel tijd zou blijven besteden aan ondernemingsplannen, nadat ik niet meer hoefde te werken. Maar nu ik genoeg geld heb, ben ik eigenlijk niet meer geïnteresseerd in dingen die alleen maar te maken hebben met nog rijker worden.”

Tijd en een spaarzame mentaliteit

Een andere Amerikaan die op z'n 30ste met pensioen ging met omgerekend iets meer dan 1 miljoen euro, is Grant Sabatier van het blog Millennial Money. Hij zegt dat financiële onafhankelijkheid voor hem altijd heeft gedraaid om tijd. "Als geld je ultieme doel is, mis je iets", schreef hij eerder op Business Insider. "Geld heeft het eeuwige leven, mensen hebben dat niet."

"Vroeg met pensioen gaan betekende voor mij zo veel geld hebben, dat ik me geen zorgen hoefde te maken over geld en tijd kon besteden aan de dingen die ik echt leuk vind."

Naast tijd, draait het streven om vroeg te stoppen met werken ook om iets anders: een specifieke mentaliteit. Dat is althans de opvatting van blogger Mr. Crazy Kicks, die op z'n 34ste stopte met werken.

"Als je financiële onafhankelijkheid nastreeft, hoef je niet elk dubbeltje om te draaien", schreef hij op Business Insider. "Het doel is om overtollige uitgaven zo veel mogelijk te beperken, als je bezig bent met het opbouwen van vermogen. Vervolgens helpt het als je er een levensstijl op nahoudt waarbij je gevoel van geluk niet afhankelijk is van een extravagant uitgavenpatroon."

LEES OOK Deze 21 gewoontes zijn best lastig aan te leren, maar je hebt er de rest van je leven profijt van