ANALYSE – Een psychiatrisch verpleegkundige staat tijdens een wandeling buiten de gesloten inrichting een (gedwongen opgenomen) patiënte toe om een glas wijn te drinken.

Tijdens een wandeling enkele dagen later loopt de patiënte weg en wordt thuis in zeer beschonken toestand aangetroffen. Een klacht van de familie volgt en de werkgever wil de verpleegkundige ontslaan.

Volgens de werkgever heeft zij verwijtbaar gehandeld. Daarnaast zou de arbeidsverhouding verstoord zijn. Mag de verpleegkundige inderdaad worden ontslagen?

Het is een interessante zaak waarin dit voorjaar uitspraak is gedaan door het Gerechtshof Den Haag.

De werkgever voert aan dat de patiënte een gedwongen opgenomen psychiatrisch patiënte is met een complex medicijngebruik en ernstige alcoholproblematiek. Het was de verpleegkundige bekend dat de oorzaak van de crisis waarvoor opname nodig was, gelegen is in overmatig alcoholgebruik en het stoppen van de medicatie. Het werd door de behandelende psychiaters ten zeerste afgeraden om de patiënte alcohol te gunnen.

De kantonrechter wees het verzoek van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in 2016 af. In hoger beroep buigt het hof zich in april 2017 over de zaak. De vraag is of de verpleegkundige bewust in strijd met de geldende regels en afspraken heeft gehandeld door de patiënte alcohol te gunnen en dit nadien niet te rapporteren.

Medisch dossier niet bekend

Het hof vindt niet dat de verpleegkundige onzorgvuldig heeft gehandeld door de patiënte toe te staan een glas wijn te drinken. Uit het medisch dossier dat door de werkgever in de procedure is overlegd blijkt wel dat alcoholgebruik en de “zucht naar alcohol” van de patiënte een groot gevaar opleverde.

Maar deze stukken kende de verpleegkundige niet. In de behandelplannen die zij wel kende, stond niet dat alcoholgebruik niet was toegestaan.

Het hof meent dat het enkele feit dat de verpleegkundige bekend was met de alcoholproblematiek van de patiënte, niet inhoudt dat zij had moeten weten dat het nuttigen van één glas wijn in een gecontroleerde setting evident contra geïndiceerd was.

Bovendien kan het niet (geheel) aan de verpleegkundige worden verweten dat de patiënte enkele dagen later zou weglopen om zich volledig te bezatten. In de gegeven omstandigheden heeft de verpleegkundige niet verwijtbaar gehandeld.

Melding maken van het incident

Wel had zij de alcoholconsumptie nadien in het multidisciplinaire behandelteam moeten melden. Hoewel de verpleegkundige in dit opzicht verwijtbaar heeft gehandeld, is het handelen in deze context van onvoldoende gewicht om ontbinding te rechtvaardigen.

Dat er sprake zou zijn van een verstoorde arbeidsverhouding, vindt het hof prematuur. Van een professionele zorgverlener op het vlak van de psychiatrie mag worden verwacht dat zij serieuze pogingen doet om de ontstane (wederzijdse) vertrouwensbreuk te helen.

Er is namelijk ook wat af te dingen op de beslissing van de psychiater om de wandeling in eerste instantie toe te staan.

Sander Schouten is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht bij AMS Advocaten.