Wonen in Nederland wordt de komende jaren veel duurder omdat huizen moeten worden aangepast aan klimaatverandering, melden de hoofdeconomen van ABN AMRO, ING en Rabobank in een rapport. Zonder ingrijpen van vooral de overheid worden de verschillen tussen arme en rijke mensen nog groter. Een deel van de huiseigenaren heeft volgens hen dan ook hulp nodig om hun huis klimaatbestendig te kunnen maken.

Vooral het energiezuinig maken van huizen is duur. Dit kost volgens Marieke Blom van ING tot 2050 elk jaar zo’n 1 procent van nationaal inkomen. Volgens het Centraal Planbureau krijgt de Nederlandse economie dit jaar een omvang van zo’n 1.077 miljard euro. Als je daar 1 procent van neemt is dat afgerond 11 miljard euro.

“Uitgaven verdienen zich voor slechtere energielabels vaak terug via de energierekening en een hogere woningwaarde, maar dat doorzien is een hele kluif en mensen zien op tegen het gedoe. En een woning helemaal energieneutraal maken, is vaak niet rendabel”, zegt ze.

De tweede grootste kostenpost zijn aanpassingen aan wateroverlast, droogte en hitte, wat elk jaar ongeveer 0,2 procent van het bbp kost. Daarna komen het repareren van funderingen die verzakken of verrotten door droogte en bodemdaling.

Waarde huizen kan onder druk komen door klimaatverandering

De waarde van een huis kan dalen als de mogelijke gevolgen van klimaatverandering groot zijn op de plek waar een huis staat. De waarde kan juist stijgen als woningen zo worden gebouwd dat ze goed tegen weersomstandigheden kunnen die worden veroorzaakt door klimaatverandering.

De verschillen kunnen leiden tot een tweedeling in de samenleving, waarschuwt Ester Barendregt van Rabobank. "Dat komt doordat woningzoekenden die minder te besteden hebben eerder een woning kopen in een wijk waar de prijzen lager liggen, misschien zonder zich te realiseren dat wateroverlast of funderingsschade er vaker voorkomen. Of doordat buurten waarin huiseigenaren méér te besteden hebben maatregelen treffen, waardoor de woningwaarde juist stijgt."

De hoofdeconomen wijzen er ook op dat als eigenaren niks doen, de volgende kopers, vaak jongvolwassenen, opgescheept dreigen te zitten met de kosten van huizenschade en het klimaatbestendig maken van de woning. De economen willen onder meer dat de overheid, geldverstrekkers, verzekeraars en taxateurs informatie delen over klimaatrisico's en -kosten van woningen.

Er moet een uniform klimaatlabel komen om ervoor te zorgen dat huizenkopers klimaatrisico's kunnen meenemen in hun besluit om een huis te kopen. Huizen met meer klimaatrisico's zullen dan minder waard worden. Verder willen ze dat in het fonds voor funderingsherstel van huizen ook andere schade- en kostenposten komen.

LEES OOK: Na El Niño volgt dit jaar waarschijnlijk La Niña: dan kan het op aarde juist tijdelijk wat kouder worden