Het kabinet zoekt naar een manier om ontslagen flexwerkers te ondersteunen die niet in aanmerking komen voor een WW- of bijstandsuitkering.

Een optie is de Tofa: mensen kunnen daarbij onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming krijgen van 600 euro per maand, voor drie maanden.

Toch vindt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken dat er grote nadelen aan de regeling kleven.

Het kabinet zoekt naar een manier om ontslagen flexwerkers te ondersteunen die niet in aanmerking komen voor een WW- of bijstandsuitkering.

Na overleg met gemeenten en uitkeringsinstantie UWV is er één “reële mogelijkheid” gevonden: de Tofa, waarbij mensen onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming van 600 euro per maand voor drie maanden krijgen. “Deze regeling is weliswaar uitvoerbaar, maar kent grote nadelen”, zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Daarom wil hij er eerst over in gesprek met de Tweede Kamer.

Het verzoek om de tienduizenden flexwerkers die tussen wal en schip vallen tegemoet te komen kwam ook van de Tweede Kamer. Het gaat niet alleen om ontslagen flexwerkers, maar ook om flexwerkers die een flink deel van hun inkomen zien wegvallen.

Op initiatief van de PvdA vroegen partijen het kabinet naar een regeling te zoeken. Aan de Kamer schrijft Koolmees dat er zes opties zijn onderzocht, waarvan de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten “de enige technisch uitvoerbare regeling is die op korte termijn mogelijk is”.

Lees ook op Business Insider

Risico’s van willekeur en oneigenlijk gebruik

Dat betekent niet dat Koolmees er zelf enthousiast over is. “Aan de regeling kleven risico’s van willekeur en oneigenlijk gebruik”, aldus de bewindsman. Iemand die in februari minstens 500 euro verdiende en in april zeker 50 procent minder, kan aanspraak maken op de Tofa. Flexwerkers die hun inkomen daarna pas zagen dalen, komen niet in aanmerking omdat alleen naar inkomstenverlies in april kan worden gekeken. Ook kan de Tofa iemand onterecht financieel vooruithelpen. Mensen die een beroep doen op de regeling ontvangen mogelijk “meer dan een WW-gerechtigde in een vrijwel identieke situatie”.

“Ook vraagt deze regeling de inzet van schaarse UWV-capaciteit, wat mogelijk ten koste gaat van uitvoeringsvraagstukken in de toekomst. Ik heb daarom ernstige twijfels over invoering van de Tofa en ga graag eerst in overleg met de Tweede Kamer over de wenselijkheid om de regeling in te voeren.”

“Het is mijns inziens een regeling die weliswaar is gericht op de doelgroep, maar verschillende nadelen kent”, vat Koolmees zijn opvattingen over de regeling samen. Omdat de volledige Tweede Kamer zich achter het voorstel van de PvdA schaarde om voor een extra vangnet te zorgen voor flexwerkers buiten de WW, gaat hij de Tofa toch voorbereiden. Wel wacht hij met invoeren totdat hij over de opties heeft gesproken met de Tweede Kamer.

LEES OOK: Zo ziet het noodpakket 2.0 voor ondernemers eruit: van NOW tot BMKB