Het kabinet heeft een akkoord bereikt met het Landbouw Collectief, koepelorganisatie voor de land- en tuinbouw, over stikstofmaatregelen. Dat schrijft de Nieuwe Oogst, het vakblad van lobbyorganisatie LTO. Haagse ingewijden bevestigen deze berichten, meldt het ANP.

In het akkoord zijn veel maatregelen opgenomen die het kabinet al eerder naar buiten heeft gebracht. Volgens bronnen rond het kabinet is het vooral belangrijk dat er overeenstemming is over de maatregelen omdat het kabinet eraan hecht in gesprek te blijven met de organisaties.

In het akkoord staat onder meer dat er geen sprake zal zijn van een “generieke krimp” van de veestapel. Ook zullen boeren niet gedwongen worden te stoppen. Verder is afgesproken dat drempelwaarden voor stikstof regionaal moeten worden geregeld, en dat er minder eiwit in veevoer moet komen, zoals het kabinet al aankondigde.

Afgevaardigden van het Landbouw Collectief ontbeten maandagochtend met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten op het Catshuis, de officiële ambtswoning van de premier. Die uitnodiging kregen de boeren nadat de organisatie had geklaagd over de opstelling van het kabinet. Dat de onderhandelingen tussen het ministerie van Landbouw en boerenvertegenwoordigers moeizaam verliep was een van de redenen dat er voor woensdag acties zijn afgekondigd.

Tientallen tractoren bij het Binnenhof

Tientallen boeren kwamen dinsdagavond onverwachts met tractoren naar het Binnenhof om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Ze verzamelden zich bij de poort van het Binnenhof, terwijl in de Eerste Kamer werd gedebatteerd over de spoedwet aanpak stikstof.

De stikstofwet, die eerder werd aangenomen door de Tweede Kamer, werd door de Eerste Kamer goedgekeurd dankzij steun van oppositiepartijen. De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer.

Farmers Defence Force, een van de radicalere organisaties aangesloten bij het Landbouw collectief, zegt in een reactie op het akkoord met het kabinet dat het nog maar om een principe-akkoord gaat. “Een aantal voor FDF erg belangrijke zaken is nog niet uitonderhandeld en hierover bestaat zeker nog geen akkoord!”

Lees ook op Business Insider