• De steun voor kernenergie onder de Nederlandse bevolking neemt toe, zo blijkt uit een nieuwe peiling van het CBS.
  • De helft van de volwassenen vindt nu dat we meer of evenveel kernenergie moeten gebruiken. In 2020 had ruim 37 procent van de bevolking die mening.
  • Door de oorlog in Oekraïne, de onrust op de energiemarkt en de klimaatproblematiek is er in veel landen een omslag te zien in het sentiment rond kernenergie.
  • Lees ook: Waarom we nog geen kernfusiecentrales hebben en wat er nodig is om oneindig veel schone energie op te wekken

De steun voor kernenergie onder de Nederlandse bevolking groeit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vindt nu 36 procent van de volwassenen dat we meer kernenergie moeten gebruiken. Dat was nog een kwart in 2020. Het CBS stelt dat vooral mannen, ouderen en hoogopgeleiden voorstander zijn van kernenergie.

Volgens het bureau vindt nu 15 procent van de volwassenen dat juist helemaal gestopt moet worden met kernenergie. Dat was nog 25 procent in 2020.

Door de oorlog in Oekraïne en de onrust op de energiemarkt is er in veel landen een omslag te zien in het sentiment rond kernenergie. Ook door de klimaatproblematiek lopen meer mensen warm voor kernenergie omdat kerncentrales geen broeikasgassen uitstoten.

Het CBS geeft aan dat mannen positiever staan tegenover kernenergie dan vrouwen. Ouderen zijn dan weer vaker voorstander dan jongere leeftijdsgroepen. Van de 75-plussers ziet meer dan 40 procent graag meer kernenergie. Ook bij mensen met een hbo- of universitair diploma is er vaker steun.

Verder zijn er ook regionale verschillen te zien. Zo zijn inwoners van Zeeland, de enige Nederlandse provincie waar een actieve kerncentrale (Borssele) staat, het meest positief over kernenergie. Volgens het CBS vindt 40 procent van de Zeeuwen dat ons land meer kernenergie moet gebruiken. In Groningen is dat aandeel het laagst met 31 procent.

Nederlanders willen minder fossiele brandstoffen

Er zijn plannen om in Borssele twee nieuwe kernreactoren te bouwen. Ook in andere Europese landen zijn er plannen voor meer centrales en worden bestaande centrales ook langer in dienst gehouden om zo te kunnen voldoen aan de stijgende energievraag. Duitsland heeft afgelopen voorjaar wel zijn laatste kernreactoren uitgezet.

Het CBS meldt verder dat een meerderheid van de Nederlanders wil dat er minder gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen of dat er helemaal mee gestopt moet worden. Duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, aardwarmte en waterkracht moeten juist meer worden gebruikt, aldus de meeste mensen. Daarbij is de steun voor zonne-energie met 78 procent het grootst, gevolgd door windenergie met 69 procent.

LEES OOK: Jonge klimaatactivist (18) valt Greenpeace aan: ‘Kernenergie is nodig voor klimaatdoelen’