Slechts een op de negen werklozen in Nederland ontving in het derde kwartaal van dit jaar een werkloosheidsuitkering, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Dit is aanzienlijk minder dan voorheen. In hetzelfde kwartaal twee jaar geleden ging het nog om 1 op de 5.

Twee jaar geleden kreeg nog 20 procent van de mensen zonder baan een WW-uitkering. “In het derde kwartaal van 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, bereikte zowel het aantal werklozen als het aantal WW-ontvangers een piek”, stelt het CBS vast. Daarna daalden die aantallen zeven kwartalen achtereen.

Het aantal werklozen nam in het afgelopen kwartaal voor het eerst weer toe, tot 366.000. In oktober daalde de werkloosheid wel licht, nadat deze in eerdere maanden dus juist iets was opgelopen. Het aantal mensen met een uitkering daalde in het afgelopen kwartaal verder naar 145.000. Tien jaar geleden, toen er minder krapte was op de arbeidsmarkt, lag de werkloosheid in Nederland veel hoger.

Niet iedereen heeft recht op WW

Dat het aantal werklozen hoger ligt dan het aantal mensen in de WW komt doordat niet iedereen recht heeft op een uitkering. Wie bijvoorbeeld nog niet lang genoeg heeft gewerkt kan geen aanspraak maken op WW. Verder geldt er een maximale uitkeringsduur. Daardoor vervalt na verloop van tijd het recht op een uitkering. Ook werklozen die eerder werkten als zelfstandige of zelf ontslag hebben genomen komen er niet voor in aanmerking.

Het statistiekbureau ziet verder dat in de afgelopen twee jaar minder mensen met recht op een uitkering hun baan verloren. "Het aantal werklozen met een WW-uitkering nam daardoor naar verhouding sterker af dan het aantal werklozen zonder uitkering", aldus het CBS.

In het afgelopen kwartaal kwamen er vooral meer werkloze jongeren zonder WW-uitkering bij. Het ging vooral om jonge werklozen in de leeftijd van 15 tot 35 jaar. Het UWV verstrekte eind oktober in totaal 150.000 lopende WW-uitkeringen. 

LEES OOK: Hoogopgeleide zzp’ers zijn extreem gewild, maar hoe hengel je ze binnen? Geld is niet het belangrijkste, zegt de baas van een gespecialiseerd freelanceplatform