De meeste Nederlanders zijn niet goed op de hoogte van de basisprincipes en verandering rondom de zorgverzekering.

Zo denkt maar liefst 79 procent dat de dekking van hun zorgverzekering in 2020 onveranderd blijft ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit een peiling van financiële vergelijker Pricewise.nl onder duizend respondenten.

Hoewel de dekking jaar op jaar in grote lijnen hetzelfde blijft, verandert er elk jaar wel iets.

Dit betekent dat je tot onverwachte zorgkosten kan komen te staan als de zorg waarvan je dacht dat die onder de basisdekking viel in 2020 niet meer gedekt wordt. In dat geval kan je overwegen een aanvullende zorgverzekering af te sluiten.

Andersom kan het zijn dat je je aanvullende verzekering kan opzeggen, als de zorg waarvoor je aanvullend verzekerd bent weer onder de basisdekking valt.

Lees ook: 3 misverstanden over de zorgverzekering die je geld kunnen kosten als je niet oplet

Alle zorgverzekeraars hebben hun premies voor de basisverzekering bekendgemaakt. De gemiddelde premie voor 2020 bedraagt 119,83 euro. In 2019 bedroeg de gemiddelde zorgpremie 117,52 euro. Er is dus sprake van een licht hogere gemiddelde premie voor de basisverzekering.

Een goed moment dus om de polisvoorwaarden te vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Dat laatste kan één keer per jaar en je moet voor 1 januari 2020 opzeggen.

Om een goed geïnformeerde keuze te kunnen maken is het dus ook goed om te weten wat er volgend jaar in de dekking van de basisverzekering verandert. We zetten die veranderingen hieronder op een rij.

De basisverzekering lijkt in 2020 meer behandelingen te vergoeden. Het is nog niet bekend of er vergoeding uit het basispakket gaan verdwijnen in 2020. Het gaat om vier wijzigingen en één verlenging:

  • Het eigen risico voor het begeleidingstraject stoppen met roken komt te vervallen. Hierdoor wordt stoppen met roken goedkoper.
  • De bereiding van dure medicijnen wordt vergoed.
  • Voor patiënten die langdurig ver moeten reizen voor een behandeling, komt er een logeervergoeding van maximaal 75 euro per nacht als er sprake is van minimaal drie aaneengesloten behandeldagen.
  • Zorg uitgevoerd door specialist in ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten wordt vergoed.
  • De eigen bijdrage voor de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) blijft op 175 euro staan.

Op 1 september 2019 werden er drie geneesmiddelen toegevoegd aan de basisverzekering. Deze zitten ook in 2020 in het basispakket:

  • Fampyra. Fampyra is een geneesmiddel dat het loopvermogen van MS-patiënten kan verbeteren. Als het middel na twee weken aanslaat, wordt de behandeling voortgezet.
  • Durvalumab en Abemaciclib. Dit zijn geneesmiddelen voor de behandeling van bepaalde vormen van borst- en longkanker.

Lees meer over verzekeringen: