De meeste spaarders teren in op hun vermogen, nu de vermogensbelasting de spaarrente overstijgt. Door je spaargeld te verhuizen naar box 2 kun je veel belasting besparen, maar hier zitten wel wat haken en ogen aan.

Wie meer dan 24.437 euro spaargeld heeft, betaalt over het niet-vrijgestelde deel 1,2 procent vermogensbelasting per jaar (30 procent over een fictief rendement van 4 procent).

Omdat de huidige spaarrente hier fors onder zit, wordt je spaargeld steeds minder waard. Voor mensen met meer dan een ton eigen vermogen zijn de druiven volgend jaar extra zuur, want dan gaat de vermogensbelasting omhoog.

Wie dit wil voorkomen, zou ervoor kunnen kiezen om zijn geld te beleggen. Dat kan een hoger rendement opleveren dan spaargeld. Beleggen brengt echter ook risico’s met zich mee.

Is beleggen niks voor jou, dan is er een veilig alternatief: de spaargeld-bv. Je spaargeld verhuist dan naar box 2 en dat kan een forse belastingbesparing opleveren. Denk wel goed na voor je naar de notaris stapt om zo’n constructie op te tuigen: het is niet voor iedereen interessant.

Wat is een spaargeld-bv?

Met een spaargeld-bv breng je je spaargeld onder in een speciaal hiervoor opgerichte bv. Je spaargeld verhuist dan van box 3 naar box 2. Het tegoed zelf wordt dan niet langer belast.

Wel ben je 20 procent vennootschapsbelasting over het rendement verschuldigd (25 procent voor de winst boven 200.000 euro). En als je de nettowinst aan jezelf uitkeert als dividend moet je hierover 25 procent belasting betalen.

Wat levert het op?

Anders dan in box 3 wordt in box 2 de daadwerkelijk ontvangen rente belast. Dat pakt voordelig uit met de huidige lage rentestand, zo becijfert Angelique Vermeer, fiscaal jurist bij Jongbloed Fiscaal Juristen in Enschede.

Stel je hebt boven op de belastingvrijstelling 500.000 euro spaargeld, dat je tegen 1 procent rente wegzet. Je ontvangt dan 5.000 euro rente, maar moet ook 6.000 euro vermogensbelasting betalen. Onder de streep slinkt je spaargeld dus met 1.000 euro.

Stop je dit geld daarentegen in een spaar-bv, dan stijgt de waarde van je spaarpot juist. Je betaalt dan over je rendement 1.000 euro vennootschapsbelasting (20 procent van 5.000 euro) en over het restant 1.000 euro aanmerkelijk belangheffing (25 procent over 4.000). Je spaartegoed neemt dan per saldo met 3.000 euro toe (5.000 euro rente - 2.000 euro belasting).

Heb je te maken met een vermogenstoets, bijvoorbeeld voor het vaststellen van de eigen bijdrage voor een verzorgingstehuis, dan heeft de spaargeld-bv nog een extra voordeel. Het vermogen in box 2 telt namelijk niet mee bij deze toets, waardoor je een lagere eigen bijdrage hoeft te betalen.

Wat verandert er na de belastingherziening in 2017?

Vanaf januari gelden nieuwe belastingtarieven die voor hogere vermogens duurder uitpakken. Over de eerste 75.000 euro boven het heffingsvrije vermogen van 25.000 euro gaat het fictief rendement waarover belasting wordt geheven omlaag. Hierdoor betaal je uiteindelijk minder belasting: 0,87 procent, tegen 1,2 procent nu. Maar over het meerdere tot een miljoen euro ga je per saldo meer betalen: 1,41 procent. Vermogens hierboven worden nóg zwaarder belast: met 1,65 procent.

Heb je meer dan 250.000 euro aan spaargeld en beleggingen, dan wordt het verschil tussen sparen in box 3 en box 2 vanaf volgend jaar nóg groter. Wie dan vijf ton op een gewone spaarrekening zet, ziet de waarde van zijn spaargeld met maar liefst 2.050 euro dalen, terwijl het in box 2 juist stijgt met 3.000 euro.

Is de spaargeld-bv ook interessant met minder spaargeld?

Ook bij lagere spaarbedragen rendeert een spaargeld-bv beter dan een traditionele spaarrekening. Als je boven op de belastingvrijstelling 74.000 euro spaargeld hebt, daalt de waarde van je spaargeld in box 3 met 184 euro. In een spaargeld-bv stijgt het tegoed met 444 euro.

Dat klinkt interessant, zou je zeggen. Maar na aftrek van de kosten voor de bv (zie verderop), is deze constructie toch niet interessant.

Voor deze spaarder raakt de spaargeld-bv na de belastingherziening nog verder uit zicht. Dan stijgt de waarde van het spaargeld in box 3 met 96,20 euro en in box 2 met 444 euro. Na aftrek van de kosten is een traditionele spaarrekening uiteindelijk voordeliger.

Wat zijn de kosten?

Je hebt te maken met eenmalige en jaarlijks terugkerende kosten. Voor de oprichting van een spaar-bv moet je naar de notaris. De kosten hiervoor variëren van 500 tot 2.000 euro. Sparen kan ook in een reeds bestaande bv, door verhoging van het kapitaal via de notaris.

Daarnaast ben je verplicht om de bv in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit kost circa 50 euro.

Verder moet je elk jaar aangifte voor de vennootschapsbelasting doen en een jaarrekening opstellen. De kosten hiervoor bedragen naar schatting tussen de 750 en 1.000 euro.

Tot slot moet je nog aan de bank een bijdrage betalen voor de zakelijke rekening.

Kleven er ook risico's aan?

Net als bij een gewone spaarrekening heb je te maken met het depositogarantiestelsel. Mocht de bank failliet gaan, dan is 100.000 euro beschermd. Spaar je een hoger bedrag, dan kun je overwegen om het spaargeld over meerdere banken te spreiden.

Voor wie is het een interessante optie?

Zoals de bovengenoemde rekenvoorbeelden illustreerden, is het overhevelen van je vermogen naar een bv vooral interessant voor mensen met een groot vermogen. Bij kleinere vermogens wegen de kosten voor de oprichting en de administratie niet op tegen het belastingvoordeel.

Daarnaast is een spaargeld-bv alleen een interessant alternatief voor vermogen waarop je nu een laag rendement behaalt, op bijvoorbeeld een spaarrekening op een deposito. Bij beleggingen zijn hogere rendementen mogelijk, waardoor box 3 soms beter uitpakt. Maar zoals gezegd kleven hier wel risico's aan.

Bij de keuze tussen box 2 en box 3 is ook het niveau van de spaarrente van belang. Zolang deze onder de 3 procent blijft, ben je met een spaargeld-bv fiscaal voordeliger uit. Voor vermogens boven de 125.000 euro ligt het omslagpunt volgend jaar nog wat hoger, als de belastingtarieven veranderen.

Stijgt de rente boven de 3 procent, dan wordt het aantrekkelijker om te switchen naar box 3.