• Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in de VS is hard gestegen.
  • Maandag gaat het om ongeveer 35.000 vastgestelde besmettingen, tegen ongeveer 4.500 een week geleden.
  • De sprong is voor een groot deel terug te voeren op een stijging van het aantal uitgevoerde tests.
  • Het aantal gerapporteerde besmettingen zal waarschijnlijk blijven groeien naarmate de testcapaciteit van de VS toeneemt.
  • De VS heeft tot nog toe veel minder op het coronavirus getest dan landen als China en Zuid-Korea.

De gerapporteerde gevallen van besmetting met het coronavirus zijn in de VS omhoog geschoten van ongeveer 4.500 begin vorige week tot ongeveer 35.000 op maandag.

De gigantische sprong in de VS heeft mede te maken met stijgingen van de aantallen tests. Meten is weten en je kunt geen nieuwe gevallen melden zonder te testen.

De testcapaciteit in de VS neemt na wekenlange vertragingen en fouten eindelijk merkbaar toe.

Tot afgelopen zondag zijn er in de VS bijna 200.000 tests op het coronavirus gedaan, volgens het COVID Tracking Project, een organisatie die het aantal uitgevoerde tests bijhoudt. Het is een initiatief van twee journalisten van The Atlantic en de oprichter van een startup die zich specialiseert in medische data.

Er is een enorme uitbreiding van het aantal tests te zien sinds 29 februari, toen er minder dan 500 testen waren uitgevoerd in de VS. Dat was meer dan een maand nadat het eerste geval in de VS werd gemeld. Op 4 maart waren minder dan 1.000 tests uitgevoerd, maar afgelopen zondag stond de teller op bijna 200.000.

Veel testen wordt gezien als een belangrijke strategie om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Op basis van testresultaten is het mogelijk actie te ondernemen en geïnfecteerde mensen in quarantaine te plaatsen.

Door meer te testen wordt duidelijk dat het aantal geïnfecteerden in de VS alarmerend hoog is, maar het is over het algemeen goed dat er meer gevallen van besmetting worden vastgesteld.

Lees ook op Business Insider

Hoe je zorgt dat de verspreiding van het coronavirus beheersbaar blijft

Gezondheidsdeskundigen dringen aan op interventies die helpen om de groeicurve van de corona-uitbraak beheersbaar te houden. Het zijn maatregelen die verspreiding van het virus vertragen, bedoeld om het aantal mensen dat ziek is op het hoogtepunt van de uitbraak te verminderen. Op die manier loopt het zorgstelsel van een land minder risico om overbelast te raken.

coronavirus covid 19 spread healthcare system protective measures 2x1 flatten the curve

Foto: Samantha Lee/Business Insider

De ervaring in  landen als China, Italië en Zuid-Korea leert dat er twee effectieve strategieën zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: heel veel testen en drastische beperking van sociale contacten.

Testen zorgen ervoor dat meer zieke mensen worden behandeld en in quarantaine worden geplaatst. Dit maakt het ook mogelijk om bij te houden met wie geïnfecteerde personen contact hebben gehad.

Er zijn ook mensen die geen of milde symptomen vertonen bij besmetting met het coronavirus. Zonder uitgebreid testen is het niet mogelijk om dit vast te stellen. Mensen met geen of milde symptomen kunnen dan doorgaan met het verspreiden van virus.

Daarnaast  is ‘social distancing’ noodzakelijk, omdat studies tot nu toe suggereren dat iemand die besmet is met het coronavirus dit gemiddeld aan 2,5 andere mensen doorgeeft. Geïnfecteerde mensen kunnen het virus overdragen door te hoesten of te spugen op anderen binnen een straal van 1,5 meter.

Veel Amerikaanse staten hebben inmiddels sociale maatregelen aangekondigd. In Californië zijn scholen gesloten en moeten alle inwoners thuis blijven. Ze mogen alleen naar buiten gaan voor essentiële zaken zoals boodschappen. In New York moet het gros van de bedrijven werknemers thuis laten werken.

Grootschalig testen in Zuid-Korea

Het aantal tests dat een land uitvoert, is ook van invloed op het sterftecijfer. Bij dat laatste gaat het om het aantal sterfgevallen als percentage van totaal aantal besmettingen. Als er ook meer milde gevallen worden opgespoord, is het sterftecijfer lager.

Zuid-Korea heeft in totaal meer dan 315.000 tests gedaan en heeft een relatief laag sterftecijfer volgens deze maatstaf.

In de VS heeft de staat New York afgelopen week zijn testcapaciteit verhoogd. New York heeft inmiddels meer dan 32.000 mensen getest.

Er zijn in de staat New York inmiddels meer dan 15.000 vastgestelde besmettingen, een veel hoger aantal dan enige andere staat in de VS. Dit geeft dus opnieuw aan dat er een sterke correlatie is tussen de frequentie van testen en het aantal gerapporteerde gevallen.

Lees meer over het coronavirus: