De Nederlandse landbouw krimpt dit jaar met drie procent, terwijl er vorig jaar nog een groei van 1 procent te zien was.

Door de coronacrisis is de vraag naar verschillende producten flink teruggelopen.

Sectoreconomen van ING zien voor het komende jaar wel mogelijkheden tot licht herstel.

Niet elke landbouwsector werd even hard geraakt. Zo stortte de vraag naar friet – en dus aardappels – in, maar werden eieren volop gehamsterd.

Door de coronacrisis krimpt de Nederlandse landbouw dit jaar met 3 procent, voorspelt het Economisch Bureau van ING. De horeca heeft nu minder behoefte aan melk en friet en dat treft de melkveehouders en aardappelboeren.

Niet overal gaat het even slecht. Volgens sectoreconomen van ING is bijvoorbeeld een sector als de sierteelt weer snel hersteld.

In 2019 voerden agrariërs hun productie nog met 1 procent op. Na crisisjaar 2020 verwacht ING dat de landbouw ditzelfde groeitempo weet op te pakken.

Lees ook op Business Insider

Economen van de bank wijzen erop dat de agrarische sector door de lockdown minder hard is geraakt dan andere sectoren.

Crisis treft aardappelboeren harder dan siertelers

Dat de crisis niet iedereen even hard treft blijkt ook uit de cijfers van legpluimveehouders. De vraag naar eieren bleef groot omdat deze zich verplaatste van de horeca naar de supermarkt.

De economen van ING geven aan dat de kippenhouders de prijzen zelfs zagen oplopen doordat mensen eieren in de supermarkt gingen hamsteren. Inmiddels lopen wel de voerprijzen op en dalen de opbrengsten, waardoor het tweede halfjaar voor de pluimveehouders minder gunstig lijkt.

Onder veehouders zijn vooral melkboeren getroffen door de crisis. Doordat de vraag naar zuivel vanuit de horeca en cateraars wegviel, hadden ze de afgelopen zes maanden te maken met aanzienlijk lagere prijzen dan het gemiddelde van de voorbije jaren.

In combinatie met duurder voer zorgde dit tot voor 20 procent minder rendement tot en met mei. De uitwerking van dreigende handelsconflicten houdt de melkprijzen volgens ING nog langer laag.

Ook aardappelboeren hadden veel last van gesloten restaurants. Na het begin van de crisis is de vraag naar aardappelen dan ook helemaal ingestort.

Doordat eetgelegenheden nog altijd minder gasten kunnen verwelkomen, blijft de vraag ook de komende tijd nog laag vanuit de horeca.

Varkenshouders hadden ook te maken met grote tegenslag, onder andere doordat de Chinese afzetmarkt op slot ging voor Duitse en Nederlandse slachterijen waar corona was uitgebroken. Boeren konden hierdoor hun biggen niet kwijt. Voor varkenshouders verwacht ING wel weer snel stijgende prijzen, omdat China deels weer open gaat en de vraag naar varkensvlees daar groot is.

In de glastuinbouw zijn de gevolgen voor de groenten- en fruitsector beperkt gebleven, aldus ING. Dat kwam mede doordat de lockdown mensen ertoe aanzette vaker zelf te koken en bewuster te gaan eten.

De sierteelt zette een opmerkelijk herstel in nadat de grenzen weer open gingen voor export. ING plaatst daar wel een kanttekening bij, want als de economische crisis uitmond in hogere werkloosheid zullen minder mensen zich de luxe van een bloem of plant kunnen permitteren.

Lees meer over de ontwikkelingen in de landbouw: