• Het ziekteverzuim kwam in het vierde kwartaal van 2020 op het hoogste niveau in 18 jaar.
  • Oorzaak is waarschijnlijk de coronacrisis. Vooral in de zorg is het verzuim hoog.
  • Daarnaast ziet het CBS ook een hoog verzuim in de horeca. Hoe dat komt, is niet direct duidelijk.

Het ziekteverzuim kwam in het laatste kwartaal van 2020 op het hoogste niveau in 18 jaar. Vooral in de zorg is de nood hoog.

Het ziekteverzuim in het vierde kwartaal van 2020 was 4,9 procent, wat betekent dat per duizend werkdagen 49 dagen verloren gingen aan ziekmeldingen. In het slotkwartaal 2019 was het ziekteverzuim nog 4,4 procent.

De meeste ziekmeldingen kwamen van medewerkers in verpleeghuizen. Daar zegt men al langer te kampen met coronagevallen onder personeel. In de horeca steeg het ziekteverzuim ook hard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Belangengroepen zien onhoudbare druk op het zorgpersoneel

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS heeft het coronavirus hoogstwaarschijnlijk voor een forse toename gezorgd. “Trendmatig liep het ziekteverzuim al wel langer op, vermoedelijk door vergrijzing, want oudere werknemers zijn gemiddeld langer ziek. Maar dit is zo veel meer, dan kan het bijna niet anders te verklaren zijn dan door corona.”

Met 6,8 procent was de zorg de sector waar het ziekteverzuim het hoogst was, met een uitschieter van 8,2 procent in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. "Dit zijn de typische coronabrandhaarden. Het zijn plekken waar mensen elkaar snel aansteken", aldus Van Mulligen.

Belangengroepen voor Nederlandse zorgmedewerkers vestigden de voorbije maanden al de aandacht op de in hun ogen onhoudbare druk die het ziekteverzuim op het personeel zet. Het was dan ook een vaak genoemd argument om zorgpersoneel zo snel mogelijk te vaccineren tegen het coronavirus.

Snelste toename bij de horeca, al zijn veel zaken dicht

De horeca kende van alle bedrijfstakken de snelste toename van het ziekteverzuim. Die steeg tot 4,3 procent, waar dat een jaar eerder nog 2,8 procent was. Niet eerder nam het aandeel ziekmeldingen in de horeca zo snel toe. "Het is eigenlijk nog een grote vraag wat de oorzaak is, omdat er eigenlijk veel horecazaken gesloten waren", aldus Van Mulligen.

Over alle bedrijfstakken hen bezien is het ziekteverzuim traditiegetrouw het laagst bij de kleinste bedrijven. Met een toename van 1,5 procentpunt hadden zij nu echter wel de grootste stijging in ziekteverzuim.

Ziektverzuim naar bedrijfsgrootte, bron : CBS
Ziektverzuim naar bedrijfsgrootte, bron : CBS

Niet alle sectoren hadden te maken met oplopend ziekteverzuim. Onder ambtenaren daalde het juist. Dat zou volgens het CBS kunnen komen doordat bij de overheid maatregelen om coronabesmettingen te voorkomen, zoals thuiswerken, beter worden opgevolgd.

Ondanks de pandemie lag het ziekteverzuim eind 2020 niet zo hoog als rond de eeuwwisseling. Zorgwekkende verzuimcijfers noopten de overheid in 2002 tot de invoering van wetswijzigingen om ziek personeel sneller aan het werk te krijgen. Na dat jaar begon een periode van jarenlange dalingen van het ziekteverzuim.

LEES OOK: 82 procent van de jongeren zit tegen een burn-out aan – dit is de reden