Chinese spionnen hebben voor miljoenen euro’s aan bedrijfsgeheimen buitgemaakt bij de Veldhovense chipfabrikant ASML.

Dat meldt het Financieele Dagblad. Het gaat om R&D-medewerkers die jarenlang toegang hadden tot de interne netwerken van de Amerikaanse vestiging van ASML in San Jose. Daar stalen ze broncodes, software, prijsstrategieën en geheime gebruikershandleidingen.

De spionnen werden aangestuurd door de in 2014 opgerichte ASML-concurrent XTAL naar wie de informatie werd doorgespeeld. Het bedrijf wist met de gestolen kennis al een jaar later klanten weg te kapen bij ASML, waaronder Samsung.

XTAL blijkt in 2018 al veroordeeld te zijn tot een schadevergoeding van 223 miljoen dollar door een rechter in Californië. Slechts enkele juridische blogs schreven over het vonnis, verder bleef het onopgemerkt. XTAL heeft in december faillissement aangevraagd.

ASML heeft geen bewijzen gevonden dat het XTAL banden heeft met de Chinese staat, maar het Chinese moederbedrijf van XTAL, Dongfang Jingyuan, heeft dat wel, wijst graafwerk van het FD uit. De krant kreeg een vertrouwelijk rapport van Dongfang in handen waaruit blijkt dat het staatssteun ontvangt voor een project dat tot doel heeft de Chinese positie op de chipmarkt te verstevigen.

Bronnen binnen ASML meldden het FD dat het veiligheidslek het bedrijf heeft geschokt. Lang heerste de overtuiging dat het immuun was 'reverse engineering', omdat de Nederlanders technologisch ver vooruit zouden lopen. Met de roof is die overtuiging omver geworpen.

De spionnen hebben niet de minste kennis buitgemaakt. Het gaat om technologie die het mogelijk maakt via simulatiesoftware de nauwkeurigheid en bezettingsgraad van chipmachines te verhogen, wat essentieel is binnen het productieproces van ASML.

ASML ontkent Chinese spionage

In een officiële verklaring spreekt ASML tegen dat het slachtoffer is geworden van Chinese spionage. Het bedrijf zegt te zijn beroofd van gepatenteerde informatie door een handvol medewerkers, maar van nationale samenzwering is volgens ASML geen sprake.

Het bedrijf zegt de uitkomst van de zaak in november vorig jaar verschillende keren te hebben genoemd in publicaties. De financiering voor XTAL was afkomstig uit Zuid-Korea en China. De schadevergoeding die aan ASML moest worden betaald, bedraagt 223 miljoen dollar. Het is volgens ASML nog onduidelijk in welke mate deze schade kan worden geïncasseerd bij het inmiddels failliete XTAL.

ASML benadrukt verder dat de kwestie geen invloed zal hebben op toekomstige deals van het bedrijf in China. Van de beschuldigde individuen hadden er toevallig een paar een Chinees paspoort, maar er waren ook mensen met andere nationaliteiten betrokken bij de roof.

De chipmachinemaker geeft verder aan dat diefstal van bedrijfseigendom van alle tijden is en in verschillende sectoren voorkomt. Ook zal dit altijd een risico blijven. ASML heeft de afgelopen jaren de nodige inspanningen gepleegd om eigendommen beter te beschermen. Het bedrijf put verder hoop uit de inspanning van de EU en China om intellectuele eigendommen van bedrijven te eerbiedigen.

Lees meer over ASML en de chipindustrie: