Beleggingsapp BUX is na de lancering van BUX Zero in 12 maanden tijd naar 150.000 klanten gegroeid in Nederland.

Tijdens de coronacrisis heeft de populariteit van beleggen een hoge vlucht genomen, ook bij een jongere generatie.

“Beleggen is één van de weinige manieren om je financiële toekomst veilig te stellen”, aldus topman Nick Bortot van BUX in gesprek met Business Insider.

Coronajaar 2020 heeft digitale ontwikkelingen op allerlei fronten versneld. Zo ook bij beleggen, waar onder meer in de Verenigde Staten een nieuwe generatie jongere beleggers zich heeft doen gelden met apps als Robinhood.

Maar ook in  Nederland is de belangstelling voor beleggen in aandelen onder particulieren sterk toegenomen.

Een van de partijen die hiervan profiteert is BUX, de mobiele beleggingsapp die zes jaar geleden werd gelanceerd door Nick Bortot, voormalig directeur bij onder meer online beleggingsbank Binck.

Afgelopen maand stootte BUX in Nederland door naar 150.000 klanten, op een totaal van ruim 300.000 rekeninghouders. Duitsland is voor BUX sinds korte tijd de tweede markt met ruim 100.000 rekeninghouders.

Drijvende kracht achter deze groeispurt is de aandelenapp BUX Zero, die in september 2019 werd geïntroduceerd. Met BUX Zero kun je beleggen in aandelen en indexfondsen die brede marktindices nabootsen (zogenoemde exchange traded funds of etf’s). Voor orders die standaard aan het eind van de dag worden uitgevoerd, betaal je dan geen transactiekosten. Zero dus.

BUX noemt zichzelf inmiddels de ‘grootste mobiele neobroker’  van Europa. “Net zoals je op betalingsgebied partijen hebt als N26 en Revolut, en in de bancaire wereld Bunq, hoort BUX tot een nieuwe generatie financiële dienstverleners op het gebied van beleggen”, zegt CEO Nick Bortot in een gesprek met Business Insider. “We zijn mobile only, maar het gaat veel verder dan dat.”

“Onze focus ligt op zo laag mogelijke kosten voor beleggers en zaken als gebruiksgemak, eenvoud en zo min mogelijk rompslomp bij aanmeldingen”, aldus Bortot. “Die laagdrempeligheid zijn consumenten gewend van apps zoals Facebook of Airbnb. Hetzelfde gemak wil je terugzien in financiële apps, maar voor traditionele partijen is dat vaak lastig. BUX is juist vanaf de basis zo opgebouwd.”

BUX werkt met drie toepassingen: BUX Zero, BUX X en BUX Crypto. Hoe is de verdeling van gebruikers tussen die drie?

Bortot: "BUX Zero is bedoeld voor beleggen in aandelen en indexfondsen, en is zonder meer de meest gebruikte applicatie. BUX X werkt met hefboomproducten en heeft een meer speculatief karakter. Bij BUX Crypto hangt het een beetje van je eigen visie af, of je het beleggen of speculeren noemt."

“Het gros van onze klanten begint met aandelen en etf’s via BUX Zero. Vooral dat laatste is opvallend, want vroeger richtten particuliere beleggers zich veel meer op individuele aandelen. Voor jongere generaties zijn etf’s echter een vanzelfsprekende keuze. Naast BUX Zero maakt zo’n 10 tot 15 procent van de rekeninghouders gebruik van BUX X en BUX Crypto.”

Foto: BUX
Foto: BUX

Hoe ziet het profiel van beleggers bij BUX er grofweg uit?

Bortot: “Aan het begin kreeg BUX Zero vooral veel aanmeldingen van twintigers, maar er beginnen nu ook steeds meer dertigers en veertigers rekeningen te openen. De gemiddelde leeftijd ligt zo rond de 30."

“Met ruim 150.000 rekeninghouders in Nederland krijg je een heel diverse groep, die een soort dwarsdoorsnede van de bevolking begint te worden. Mannen zijn in de meerderheid, maar waar traditioneel doorgaans zo'n 5 procent van de klanten vrouw is bij brokers, ligt dit bij BUX inmiddels op 20 procent. En ik hoop natuurlijk dat dat aandeel verder groeit.”

Hoe is het verloop bij BUX Zero?

Bortot: “Dat is heel laag. Sinds de lancering van BUX Zero een jaar geleden is er amper verloop. Er is in mijn optiek dan ook veel meer aan de hand dan de hausse van actieve beleggers tijdens de coronapandemie. In de VS belegt 40 procent van de bevolking, terwijl dat in Europa historisch zo’n 15 procent is. Op dat vlak is Europa bezig met een inhaalslag."

“Dit heeft te maken met zaken als de extreem lage rente, waardoor sparen niets oplevert, en de traditionele pensioenopbouw die in Europa onder druk staat. Vroeger kon je als alternatief nog investeren in een huis als pensioenvoorziening, maar zeker voor starters wordt dat steeds lastiger. Beleggen is daarmee één van de weinige manieren geworden om je financiële toekomst veilig te stellen. Dat faciliteren we met BUX.”

Welke verschillen zie je tussen oudere generaties particuliere beleggers en jongere generaties die bij BUX aanhaken?  

Bortot: “Oudere generaties kijken vaak sterker naar waarderingsmaatstaven zoals de koers-winstverhouding van aandelen. Voor de jongere generatie is rendement ook belangrijk, maar zij zijn nadrukkelijker bezig met de vraag wat hun geld voor de wereld doet. Of een bedrijf  je aanspreekt, wordt dan een veel belangrijkere overweging.”

Dan kom je ook terecht bij aandelen als Nikola, de startup voor elektrische trucks die de afgelopen maanden een nogal wilde koersrit maakte. Lopen jongere beleggers daarmee niet extra risico’s?

Bortot: “Je hebt zoals gezegd maatschappelijk betrokken beleggers die elektrisch rijden belangrijk vinden en willen beleggen in bedrijven die daarin vooroplopen. Maar het is niet zo dat we vooral klanten hebben die al hun geld in bijvoorbeeld Tesla steken. Een groot gedeelte belegt gewoon breed in aandelen voor de lange termijn. Wat je redelijk veel ziet, is dat klanten bijvoorbeeld 80 procent in een paar goed gespreide indexfondsen stoppen en met 20 procent van hun geld beleggen in  aandelen waar ze iets speciaals mee hebben.”

Doet BUX wat dit betreft ook aan educatie?

Bortot: “We schrijven blogs over strategische zaken rond beleggen en willen binnen enkele maanden fractioneel beleggen mogelijk maken. Daarmee kun je beleggen in een stukje van een aandeel, waardoor het weer makkelijker wordt om spreiding aan te brengen als je voor individuele aandelen kiest. Binnenkort lanceren we ook een uitgebreid kennisplatform voor etf’s, omdat dit voor klanten van BUX zo belangrijk is voor hun beleggingsportefeuilles."

“Verder zijn we bezig met een applicatie voor automatisch beleggen, die waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021 wordt geïntroduceerd. Je kunt dan aangeven dat je bijvoorbeeld elke maand 500 euro wilt beleggen in vier etf’s en een paar specifieke aandelen. Als je dat instelt, zorgen wij ervoor dat er elke maand 500 euro van je cashrekening wordt afgeschreven en belegd in zo’n zelfgekozen mandje. Dat kan helpen om discipline aan te brengen in het beleggingsproces.”

CFO Egbert Pronk, CEO Nick Bortot en COO Yorick Naeff van BUX.
CFO Egbert Pronk, CEO Nick Bortot en COO Yorick Naeff van BUX.

Hoe verdient BUX geld als de meeste klanten kiezen voor BUX Zero?

Bortot: “Bij BUX Zero betaal je geen commissie voor Amerikaanse en Europese aandelen en etf’s bij orders die één keer per dag aan het eind van de dag wordt uitgevoerd."

“Er zijn twee manieren waarop we wel geld verdienen. Bij orders die meteen worden uitgevoerd en bij orders waarbij de klant een limiet meegeeft, rekenen we een vergoeding van 1 euro per transactie. Daarnaast zit er op orders voor Amerikaanse aandelen op de wisselkoers tussen de euro en de dollar een marge van een kwart procent voor BUX.“

Komen daar nog andere verdienmodellen bij?

Bortot: “Daar denken we wel over na. Volgend jaar willen we mogelijk met abonnementen gaan werken voor aanvullende diensten. Dan kun je denken aan de mogelijkheid om via BUX fiscaal vriendelijk te beleggen voor je pensioen, waarbij je geen vermogensbelasting betaalt in box 3. Wat ons ook interessant lijkt, is een speciale groepsrekening voor bijvoorbeeld moeder en zoon, of vader en dochter.”

Maakt BUX met de huidige inkomstenbronnen al winst?

Bortot: “Nee, de eerste ambitie is om door te groeien en de leidende neobroker van Europa te worden. Om schaalgrootte te creëren, investeert BUX geld in marketing en personeel. We willen uiteindelijk wel een duurzaam winstgevend bedrijf bouwen. Als we minder zouden investeren in marketing en personeel, is het al mogelijk om winstgevend te zijn. Maar we zien nog veel groeikansen.”

Moet die groei vooral komen van de jongere generatie beleggers?

Bortot: “Dat is een belangrijke groep, maar we zien ook dat oudere particuliere beleggers ons steeds beter weten te vinden. Als je naar de markt kijkt, gaan neobrokers zoals BUX weer een stap verder dan de voorgaande generatie van online brokers zoals BinckBank en eigenlijk ook DeGiro. Bij Binck liggen de transactiekosten voor beleggen bijvoorbeeld substantieel hoger dan bij BUX. We concurreren daarom als neobroker ook om oudere generaties beleggers.”

Lees meer over beleggen: