Niet in 2025, zoals in het coalitieakkoord afgesproken, maar pas in 2026 komt er een vervanger voor de zogenoemde spaartaks. Een tijdelijk systeem zal dus langer worden gehandhaafd, meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) aan de Tweede Kamer. Door het uitstel loopt de schatkist 385 miljoen euro mis.

Het gaat om de vermogensrendementsheffing in box 3, die eind vorig jaar door de Hoge Raad onrechtmatig verklaard. De Hoge Raad oordeelde toen dat gedupeerden recht hebben op compensatie. Dit heeft “druk gelegd op het tijdpad”, meldt de bewindsman.

Door de vermogensrendementsheffing, de spaartaks in de volksmond, betaalden mensen met veel spaargeld op hun rekening te veel belasting. Door de lage rente behaalden spaarders weinig rendement, terwijl ze wel belasting betaalden over een fictief rendement: een vast percentage dat veel hoger lag dan de daadwerkelijke rente. Dit gebeurde omdat het rendement op spaargeld én vermogen vanaf een bepaalde waarde in dezelfde box werden belast. Mensen die hun vermogen in aandelen of vastgoed hadden gestoken, verdienden hier veelal veel meer aan.

Daarom wil het kabinet belasting heffen op werkelijk rendement: wat iemand daadwerkelijk verdient aan zijn of haar vermogen. Uit eerder onderzoek bleek dat dit nieuwe stelsel in 2025 kan worden ingevoerd onder bepaalde voorwaarden. “Onder andere als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad en de daarmee samenhangende nieuwe wetgeving, zowel voor het rechtsherstel als de overbruggingswetgeving, wordt niet meer aan deze randvoorwaarden voldaan”, schrijft Van Rij.

In de tussentijd werkt het kabinet aan een tijdelijke wet, waarin alvast wordt uitgegaan van verdeling van vermogen op de spaarrekening enerzijds en in beleggingen anderzijds. "Hierdoor wordt al zo goed mogelijk aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement", aldus de staatssecretaris. Net als in de uiteindelijke variant zullen spaarders dus in de 'tussenoplossing' ook vrijwel geen belasting betalen op rendement.

Spaarders die zich aansloten bij het massabezwaar tegen de vermogensrendementsheffing, krijgen hiervoor compensatie. Dit is een miljardenklus voor het kabinet. Dit weekeinde lekte uit dat spaarders die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt, niet gecompenseerd worden.

LEES OOK: Hoogste inkomens betalen in verhouding niet de meeste belasting: herverdeling komt onder meer via bijstand en langdurige zorg