• Beleggers moeten rekening houden met drie cruciale elementen: tijd, rendement en risico.
  • Het verwachte rendement van een belegging is afhankelijk van het daarbij behorende risico. En of je het je kunt veroorloven dat risico te lopen, is weer afhankelijk van je beleggingshorizon.
  • Business Insider legt uit waar je rekening mee moet houden bij het beleggen in aandelen, obligaties of crypto’s voor de korte en lange termijn.

Je leest het zesde artikel van Beter Beleggen, een reeks beleggingsartikelen van Business Insider, die erop is gericht om je voor te bereiden op je financiële toekomst. Indien je het vijfde stuk nog niet gelezen hebt, bekijk dan: Zo beleg je zonder slapeloze nachten: periodiek inleggen versus groter bedrag ineens

In het vorige artikel zijn we ingegaan op beleggen zonder slapeloze nachten. Een manier om dit te verwezenlijken is door je inleg te spreiden, en bijvoorbeeld periodiek in te leggen in plaats van een eenmalige ‘lump sum’-investering. Zo koop je altijd tegen een gemiddelde koers en beperk je je risico.

Maar ook bij het opstellen van je beleggingsportefeuille kan je de nodige gemoedsrust inbouwen. Zo zijn niet alle vermogensklassen even beweeglijk en kan je, afhankelijk van je beleggingshorizon, kiezen voor een relatief stabiele of volatiele belegging.

Aandelen zijn bijvoorbeeld een stuk beweeglijker dan obligaties. Hoewel je beurscorrecties en af en toe een crash met een langere beleggingshorizon doorgaans goed kunt opvangen, kunnen aandelen een risicovolle optie zijn voor een belegger die van plan is maar een paar jaar mee te doen op de beurs. Dat is tevens de reden dat beleggers over het algemeen het percentage aandelen in hun portefeuille afbouwen naarmate het einde van hun beleggingshorizon nadert.

Lees ook: Dit moet je weten over 5 fundamentele bouwstenen waarmee je een beleggingsportefeuille kunt samenstellen

Crypto’s zijn op hun beurt weer een stuk volatieler dan aandelen. Er zijn tal van digitale munten die sinds begin dit jaar met duizenden procenten zijn gestegen, maar er zijn ook coins die meer dan de helft van hun waarde hebben verloren.

Het succes van de cryptomarkt heeft ertoe geleid dat de lijst van rijkste miljardairs onder de 40 van zakenblad Forbes dit jaar opvallend veel cryptohandelaren telt. Aan de andere kant zijn er veel beursveteranen, beleidsmakers en topbeleggers die zich uitspreken tegen deze relatief nieuwe vermogensklasse en daarbij vaak wijzen op het gebrek aan regulering en de zeepbelachtige karakteristieken van de markt.

Korte termijn: wilde rit voor aandelen en crypto’s

Aandelen en crypto’s zijn op de korte termijn dus een stuk beweeglijker dan obligaties, waarbij voor de cryptomarkt geldt dat die een relatief korte geschiedenis kent en pas zo’n 12 jaar bestaat.

De aandelenmarkt kent een veel langere geschiedenis en biedt dus veel meer mogelijkheden tot historische analyse. Zo is voor de Amerikaanse aandelenmarkt berekend dat die tussen 1980 en 2018 te maken had met correcties binnen een beursjaar van gemiddeld 14 procent vanaf het piekniveau in het jaar, zo blijkt uit onderzoek van de zakenbank JPMorgan. Toch is er in driekwart van de jaren per saldo een positief rendement behaald.

Crypto’s doen daar nog een schepje bovenop. Neem de relatief stabiele bitcoin, ’s werelds meest populaire cryptomunt met een totale marktwaarde van ongeveer 1,2 biljoen dollar. Begin dit jaar noteerde de munt op ongeveer 29.000 dollar. In april steeg de waarde van 1 bitcoin tot ruim 64.000 dollar, een nieuwe ‘all time high’. Drie maanden later, in juli, stond de crypto weer op nagenoeg hetzelfde niveau als in januari.

Als klap op de vuurpijl heeft de bitcoin onlangs weer een nieuw record gevestigd. Op 20 oktober tikte de munt bijna de 67.000 dollar aan. Inmiddels schommelt de crypto weer rond de 63.000 dollar.

Lees ook: Waarom het nieuwe record voor de bitcoin op $66.000 een ‘tussenstop’ is op weg naar $100.000, volgens deze marktstrateeg

Aandelen en crypto’s bieden op de korte termijn dus zowel hoge winst- als verlieskansen.

Lange termijn: aandelen presteren sterker dan obligaties

Op de lange termijn kunnen potentiële crashes op de aandelenmarkt doorgaans goed worden opgevangen. Daardoor zijn er in het verleden indrukwekkende rendementen geboekt.

Uit gegevens van vermogensbeheerder BlackRock blijkt dat Amerikaanse aandelen de afgelopen tien jaar het beste hebben gepresteerd, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 16,5 procent (in dollars).

Wel zijn er sterke onderlinge verschillen tussen aandelen, bijvoorbeeld afhankelijk van de geografische locatie. Op ruimte afstand van de Amerikaanse aandelen volgen Japanse en Europese aandelen, met het afgelopen decennium rendementen van respectievelijk gemiddeld 8,2 en 8,1 procent per jaar.

Vergelijken we deze winsten met die van obligaties, dan wordt duidelijk dat aandelen beter hebben gepresteerd. De afgelopen tien jaar bedroeg het rendement op de best presterende schuldbewijzen gemiddeld 6,5 procent, zo blijkt uit gegevens van BlackRock. Dit waren obligatieleningen van bedrijven met een minder solide financiële positie, waarbij er dus ook een grotere kans is op wanbetaling.

Op de tweede plaats staan obligaties uit opkomende markten, met gemiddeld 5,2 procent rendement per jaar. Schuldbewijzen met een laag kredietrisico boekten jaarlijks gemiddeld 4,3 procent rendement.

Staatsobligaties van ontwikkelde landen – relatief gezien de meest veilige keus – waren goed voor een rendement van gemiddeld 1 procent per jaar.

Meer weten over de (toekomstige) rendementen van verschillende vermogensklassen? Lees dan: Dit moet je weten over het rendement van aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en crypto’s op de lange termijn

Lange termijn: diversificatie blijft belangrijk

Toch geldt niet dat hoe volatieler je portefeuille is, hoe beter deze presteert op de lange termijn. Naast dat een zeer beweeglijke portefeuille kan leiden tot verkeerde beleggingsbeslissingen op basis van angst en onzekerheid, kan een portefeuille met een gematigd risico en rendement ook beter presteren op de lange termijn.

Dat komt omdat een volatiele portefeuille die flinke verliezen int, harder moet groeien om weer terug te komen op het eerdere niveau. Stel je koopt een aandeel van 100 euro dat vervolgens de helft minder waard wordt, een verlies van 50 procent. Om weer break-even te staan is nu een stijging van maar liefst 100 procent, of wel een verdubbeling van de huidige koers, nodig.

Om het prestatieverschil tussen relatief stabiele en volatiele portefeuilles te visualiseren, heeft de Amerikaanse vermogensbeheerder FarmTogether een grafiek opgesteld. Deze toont dat de meest stabiele portefeuille (A) over een periode van 20 jaar de beste resultaten behaalt.

De meest stabiele portefeuille (A) presteert het best gedurende een periode van 20 jaar. Foto: FarmTogether
De meest stabiele portefeuille (A) presteert het best gedurende een periode van 20 jaar. Foto: FarmTogether

Wie toch een iets volatielere portefeuille wenst, kan daarvoor naast beweeglijke aandelen ook terecht bij crypto’s. Maar wat de toekomst voor crypto’s in petto heeft, valt moeilijk te zeggen. Dat komt mede door de gigantische onderlinge verschillen tussen de virtuele munten.

Typische adviezen voor beginners zijn: begin klein, doe je huiswerk en kies voor een paar cryptomunten die je goed hebt bestudeerd, wees voorbereid op heftige koersschommelingen (en mogelijke verliezen) en beleg alleen in crypto’s met geld dat je voor langere tijd kunt missen.


Beter Beleggen is een reeks beleggingsartikelen van Business Insider, die erop is gericht om je voor te bereiden op je financiële toekomst. Aan de hand van op elkaar aansluitende artikelen nemen we je mee van de basis tot de beurs. Beter Beleggen wordt mede mogelijk gemaakt door LiteBit.