• Beleggen kan onder meer in aandelen, obligaties, grondstoffen, vastgoed en crypto’s.
  • De verhouding tussen het rendement dat je kunt verwachten en de bijbehorende risico’s loopt per beleggingscategorie nogal uiteen.
  • Business Insider legt uit op wat voor rendement je bij de verschillende vermogensklassen kunt rekenen aan de hand van historische gegevens en prognoses van professionals.

Je leest het vierde artikel van Beter Beleggen, een reeks beleggingsartikelen van Business Insider, die erop is gericht om je voor te bereiden op je financiële toekomst. Indien je het derde stuk nog niet gelezen hebt, bekijk dan: Zo selecteer je slim aandelen, als je gaat beleggen

In het vorige artikel zijn we ingegaan op de keuzes die je moet maken bij het selecteren van aandelen. Denk aan het spreiden over verschillende sectoren en de keuze tussen cyclische of defensieve aandelen.

Dit keer kijken we naar wat beleggen je oplevert. Daarvoor keren we terug naar de vijf fundamentele bouwstenen van een beleggingsportefeuille, zoals besproken in het tweede stuk van Beter Beleggen. Dit zijn: aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en cryptomunten.

Het potentiële rendement van deze vijf vermogensklassen verschilt sterk. Dat komt door verschillen in de verhouding tussen rendement en risico. Over het algemeen geldt: hoe hoger het potentiële rendement, hoe hoger het risico op flinke waardeschommelingen van je belegging. Dat laatste betekent dat je inleg verlies kan opleveren, of juist sterk in waarde kan stijgen.

Om het rendement van de vijf beleggingscategorieën in context te plaatsen, vergelijken we ze met de opbrengst van traditioneel sparen.

Sparen: je gaat erop achteruit

Spaarders blijven voorlopig last houden van het rentebeleid van de Europese Centrale Bank. De ECB is van mening dat de stijgende inflatie, die zich op Europees niveau voordoet, een tijdelijk fenomeen is. Daarom wil de bank het extreem soepele monetaire beleid nog niet aanpassen.

Lees ook: Inflatie schiet omhoog in augustus – fors gat met de hoogste spaarrentes

Als gevolg hiervan kijken spaarders in Nederland aan tegen een maximale variabele spaarrente van 0,3 procent. Een spaarbedrag van 50.000 euro zou je met dit percentage in een jaar een magere 150 euro opleveren.

Houd je echter rekening met de Nederlandse inflatie, die in augustus 2,4 procent bedroeg, dan gaat de reële waarde van je spaargeld er juist 2,1 procent op achteruit. Anders gezegd: de koopkracht van je spaargeld daalt in een jaar tijd met 1.050 euro.

Ook het lang vastzetten van je spaargeld levert weinig op. Uit gegevens van de site spaarinformatie.nl blijkt dat de hoogste spaarrente voor een deposito 0,9 procent bedraagt. Je moet je spaargeld dan 10 jaar vastzetten voor een vergoeding die nog steeds onder het inflatieniveau ligt.

Bezit je een spaartegoed van meer dan 100.000 euro? Dan betaal je sinds juli zelfs voor het stallen van je geld bij de bank. Doorgaans betaal je een boeterente van 0,5 procent vanaf een spaarbedrag boven een ton.

Lees ook: Negatieve spaarrente boven €100.000: zo kun je spaarboete ontlopen door te spreiden bij verschillende banken

De hoogste variabele spaarrente ligt al sinds eind 2016 onder het inflatieniveau, en ook daarvoor was sparen geen vetpot. Economen van ING verwachten dat dit de komende tijd niet zal veranderen. Mede daarom zijn de hieronder besproken alternatieven momenteel zo populair.

Aandelen: meer rendement, meer risico

Net als bij alle andere beleggingscategorieën, zijn er bij aandelen sterke onderlinge verschillen in het rendement.

Uit gegevens van vermogensbeheerder BlackRock blijkt dat Amerikaanse aandelen de afgelopen tien jaar het beste hebben gepresteerd, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 16,5 procent (in dollars).

Op ruime afstand volgen Japanse en Europese aandelen, met rendementen van respectievelijk gemiddeld 8,2 en 8,1 procent per jaar. Chinese aandelen behaalden een gemiddeld jaarlijks rendement van 7,5 procent. Onderaan bungelen aandelen in opkomende markten, met gemiddeld 5,2 procent rendement.

Hoewel deze percentages met kop en schouders boven de spaarrentes uitsteken, is er wel noodzaak voor een aantal kanttekeningen. Ten eerste berekent BlackRock het rendement in dollars. Hoewel de gegevens van de vermogensbeheerder een goed algemeen beeld geven, kan het zijn dat het rendement in euro’s iets afwijkt.

Daarnaast moet je altijd letten op de beleggingstermijn. Tien jaar beleggen is niet heel kort, maar het kan nog steeds zo zijn dat aandelen het over een specifiek 10-jaarsperiode net beter doen dan in een andere periode. Zo is beleggen in aandelen sinds 2009, het dieptepunt van de kredietcrisis, zeer gunstig geweest. Maar de vraag is of dat zo blijft.

Lees ook: Hoe ‘veilig’ is beleggen met een termijn van 10 jaar? Dit is je rendement met een inleg van €1.000 op verschillende instapmomenten sinds 2004

Kijk je over langere termijn dan geldt bijvoorbeeld voor de brede Amerikaanse S&P 500-index dat deze in de afgelopen 30 jaar gemiddeld 10,7 procent per jaar heeft opgeleverd en over de afgelopen 50 jaar gemiddeld 10,9 procent per jaar. Tussen 2011 en 2020 leverde de S&P gemiddeld bijna 14 procent per jaar op, wat dus aangeeft dat het afgelopen decennium relatief gunstig is geweest voor aandelen.

Zoals bekend geven resultaten uit het verleden geen garantie over de toekomst. Over de te verwachten rendementen van aandelen in de komende jaren zijn de meningen behoorlijk verdeeld. Nederlandse particuliere beleggers denken tot 2025 jaarlijks gemiddeld 9 procent rendement per jaar te boeken, zo bleek vorig jaar uit onderzoek van vermogensbeheerder Schroders.

Professionele beleggers van bijvoorbeeld vermogensbeheerder Robeco zijn een stuk voorzichtiger in hun prognose voor aandelen. Zij verwachten de komende vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 4,25 procent voor ontwikkelde markten en 4 procent voor opkomende markten.

Obligaties: voor ieder wat wils

Obligaties zijn doorgaans minder risicovol dan aandelen en gaan dan over het algemeen ook gepaard met een lager potentieel rendement. Wel valt er een onderscheid te maken tussen verschillende soorten obligaties.

Obligatieleningen van bedrijven met een minder solide financiële positie – de meest risicovolle soort – leverden het afgelopen decennium het meeste op, zo blijkt uit gegevens van BlackRock. Het rendement op deze schuldbewijzen bedroeg jaarlijks gemiddeld 6,5 procent. Hierbij loop je echter dus ook een grotere kans op wanbetaling als een bedrijf in financiële problemen komt.

Op de tweede plaats staan obligaties uit opkomende markten, met gemiddeld 5,2 procent rendement. Schuldbewijzen met een laag kredietrisico boekten jaarlijks gemiddeld 4,3 procent rendement.

Staatsobligaties van ontwikkelde landen – relatief gezien de meest veilige keus – waren goed voor een rendement van gemiddeld 1 procent per jaar.

Lees ook: Topbelegger Bill Gross zegt dat obligaties ‘troep’ zijn geworden door lage rentes – maar ook aandelen kunnen spoedig ‘bagger’ zijn

Voor de komende jaren houden de beleggingsprofessionals van Robeco wederom rekening met lagere rendementen. Op staatsobligaties van ontwikkelde landen verwachten ze jaarlijks min 0,5 procent rendement.

Op de tegenhanger uit opkomende markten verwacht Robeco jaarlijks 2,75 procent. Solide bedrijfsobligaties en risicovolle bedrijfsobligaties zullen naar verwachting jaarlijks respectievelijk 0,25 en 1,5 procent rendement boeken.

Vastgoed: potentie voor sterk rendement

Zoals besproken in het tweede stuk van Beter Beleggen, wordt binnen een bredere beleggingsportefeuille vaak gekozen voor (beursgenoteerde) vastgoedfondsen. Als je het aandeel van zo’n vastgoedfonds koopt, beleg je indirect in een portefeuille van verschillende vastgoedobjecten.

En dat loont, zo blijkt uit gegevens van BlackRock. De afgelopen tien jaar was er bij deze vermogensklasse sprake van een gemiddeld jaarlijks rendement van 9,2 procent.

Wel staan hier een aantal specifieke risico’s tegenover. Zo worden vastgoedportefeuilles vaak voor een flink deel met leningen gefinancierd. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld een renterisico, als rentes stijgen. Aangezien de inkomsten van vastgoedfondsen voornamelijk bestaan uit huur, betekent dit ook dat leegstand van vastgoedobjecten een risico is.

Lees ook: 4 dingen die je moet weten over de imploderende Chinese vastgoedreus Evergrande, die China een ‘Lehman-moment’ kan bezorgen

Tot slot is er het waarderisico: een waardedaling van het vastgoed waarin is belegd, kan directe gevolgen hebben voor de waarde van vastgoedaandelen.

Of de komende jaren net zo lucratief zullen zijn als het afgelopen decennium, is nog maar de vraag. Robeco houdt tot 2026 rekening met een gemiddeld jaarlijks rendement van 3,75 procent voor beursgenoteerde vastgoedfondsen.

Grondstoffen: enorme koersschommelingen

Over het algemeen kiezen beleggers ervoor om niet meer dan een paar procent van hun vermogen in grondstoffen te steken. Dit kan bijvoorbeeld via indexfondsen of door het inkopen van individuele grondstoffen, zoals goud of zilver.

Lees ook: Koper is zo duur geworden dat industriële producenten ter vervanging aluminium willen gebruiken

Een typische karakteristiek van grondstofprijzen is dat ze zeer beweeglijk kunnen. Dit is ook goed zichtbaar in de gegevens van BlackRock. Vorig jaar bedroeg het rendement van de gehele vermogensklasse min 9,3 procent. Dit jaar noteren grondstoffen tot dusver een plus van ongeveer 30 procent. Het gemiddelde jaarlijkse rendement over de afgelopen tien jaar bedraagt min 3,8 procent.

Voor de komende jaren verwachten de beleggingsprofessionals van Robeco een relatief hoog gemiddeld jaarlijks rendement van 5 procent.

Crypto’s: een vak apart

Cryptomunten doen nog een schepje bovenop de extreme koersschommelingen van grondstoffen. Deze relatief nieuwe doch uiterst populaire vermogensklasse brengt meer winnaars en verliezers voort dan elk ander op deze lijst.

Wie tijdig instapt, kan zijn vermogen vele keren over de kop zien gaan. Dat kan met bekende munten als de bitcoin of ether, maar ook met zogeheten kleinere ‘altcoins’. Begin dit jaar had één sol een waarde van ongeveer 1,50 dollar. Vandaag de dag is diezelfde munt ongeveer 143 dollar waard. De avax van Avalanche is in diezelfde tijd gestegen van 3,3 dollar naar zo’n 69 dollar. Dat zijn rendementen van respectievelijk 9.000 en 2.000 procent.

Maar er kleven ook risico’s aan, zeker wanneer je kiest voor een van de duizenden altcoins. Zo kun je het slachtoffer worden van een ‘pump-and-dump’-scam of kunnen anderen ervandoor gaan met jouw crypto’s. Financiële toezichthouders waarschuwen regelmatig dat beleggers zich ervan bewust moeten zijn hun hele inleg te kunnen kwijtraken als geldt in cryptomunten steken.

Wat de toekomst voor crypto’s in petto heeft, valt moeilijk te zeggen. Dat komt mede door de gigantische onderlinge verschillen tussen de virtuele munten.

Typische adviezen voor beginners zijn: begin klein, doe je huiswerk en kies voor een paar cryptomunten die je goed hebt bestudeerd, wees voorbereid op heftige koersschommelingen (en mogelijke verliezen) en beleg alleen in crypto’s met geld dat je voor langere tijd kunt missen.


Beter Beleggen is een reeks beleggingsartikelen van Business Insider, die erop is gericht om je voor te bereiden op je financiële toekomst. Aan de hand van op elkaar aansluitende artikelen nemen we je mee van de basis tot de beurs. Beter Beleggen wordt mede mogelijk gemaakt door LiteBit.