Sinds de aanscherping van de regels voor de hypotheekrenteaftrek in 2013 hebben huiseigenaren een stuk minder keuze. Wil je aanspraak kunnen maken op de hypotheekrenteaftrek, dan moet je een annuïtaire of een lineaire hypotheek nemen.

Uit onderzoek van intermediair De Hypotheekshop blijkt dat het profiel van huiseigenaren die kiezen voor een annuïtaire hypotheek dan wel een lineaire hypotheek, opvallende verschillen toont. Daarover verderop in dit artikel meer. Eerst even iets over de belangrijkste kenmerken van beide hypotheekvormen.

Lineaire hypotheek versus annuïtair aflossen

Zowel bij een lineaire als een annuïtaire hypotheek los je vanaf de eerste maand af, maar de manier waarop dat gebeurt verschilt.

Bij een annuïtaire hypotheek blijft de bruto maandlast gedurende de looptijd gelijk, maar binnen het maandbedrag vindt een verschuiving plaats: eerst is het aandeel van de rentebetaling hoog en het aflossingsdeel klein; aan het eind van de looptijd bestaat het grootste deel van het bruto maandbedrag uit aflossing.

Gevolg van deze constructie is dat je aan het begin van de looptijd van een annuïtaire hypotheek sterker profiteert van de hypotheekrenteaftrek – de rentebetaling die je kunt inzetten voor de fiscale aftrek is immers hoger. Echter, omdat het voordeel van de hypotheekrenteaftrek in de loop van de tijd afneemt, stijgen je netto maandlasten bij een annuïtaire hypotheek geleidelijk.

De lineaire hypotheek werkt anders: elke maand los je een vast bedrag af. De hypotheekschuld daalt dus elke maand met hetzelfde bedrag. Hierdoor nemen ook de netto maandlasten in de loop van de tijd af en zijn de totale rentebetalingen lager dan bij andere hypotheekvormen. Daar staat wel tegenover dat de aanvangslasten bij een lineaire hypotheek hoger zijn dan bij een annuïtaire hypotheek.

Verschillen in maandlasten

Op de site berekenhet.nl kun je zien dat als je kiest voor een 30-jarige hypotheek van 250 duizend euro met een rente van 2 procent, de netto maandlasten van de lineaire variant starten op 1.003 euro. Vervolgens dalen deze geleidelijk naar 702 euro per maand.

Lees ook op Business Insider

Bij de annuïtaire variant starten de nettomaandlasten op 822 euro en lopen die op tot 924 euro per maand. Een heel ander patroon dus.

Hoe nu te kiezen tussen één van beide varianten of een combinatie daarvan? Onderstaande tabel uit de nieuwsbrief van De Hypotheekshop van deze week geeft een indruk van de verschillen tussen de ‘typische’ aanvrager van respectievelijk een lineaire en annuïtaire hypotheek.

(klik voor uitvergroting)

Volgens De Hypotheekshop spelen vooral twee factoren een rol bij de keuze voor een lineaire dan wel een annuïtaire hypotheek: de levensfase en het kostenbewustzijn.

Levensfase is van belang

Lineaire hypotheken worden meer gekozen door eind twintigers die starten op de woningmarkt. Zij willen vaak gedurende een aantal jaar snel aflossen, zodat ze lagere maandlasten hebben voordat er kinderen komen.

Een andere groep die vaker voor lineair kiest, betreft mensen in de tweede helft van hun carrière op de arbeidsmarkt. Die willen versneld aflossen voordat ze met pensioen gaan, zodat ze later lagere maandlasten hebben.

Dertigers en veertigers die al hogere lasten hebben, kiezen daarentegen vaak voor annuïtaire hypotheken, omdat de maandlast in het begin lager is.

Ook bij 60-plussers is de annuïtaire hypotheek relatief populair. Daarbij kan meespelen dat snel aflossen sowieso minder prioriteit heeft in verhouding tot een lagere netto maandlast.

Kostenbewustzijn

Naast de levensfase speelt volgens De Hypotheekshop ook de risicovoorkeur van huiseigenaren een rol. Aspecten zoals de behoefte aan zekerheid en de kosten op de langere termijn tellen zwaarder voor mensen die kiezen voor een lineaire hypotheek.

De vraag is dus: ga je voor hogere maandlasten bij de start met een lineaire hypotheekvorm die per saldo duizenden euro’s goedkoper is; of kies je voor de lagere aanvangslasten van een annuïtaire hypotheek, en neem je op de koop toe dat je in totaal wat meer kwijt bent?

LEES OOK Aflossingsvrije hypotheek kan pijnlijk uitpakken: 3 dingen die je in de gaten moet houden