PPG, de Amerikaanse belager van verf- en chemieconcern AkzoNobel, wil tegemoet komen aan bezwaren die zijn geuit door de top van de Nederlandse multinational. Maar dan moet het bestuur van AkzoNobel wel aan tafel komen om te praten over een overname.

Topman Michael McGarry van PPG Industries heeft een open brief gestuurd aan alle belanghebbenden bij overnameprooi AkzoNobel. In die brief herhaalt McGarry dat PPG blijft geloven in de voordelen van een samengaan met Akzo en wordt het Nederlandse verf- en chemieconcern opnieuw opgeroepen om aan tafel te gaan met de Amerikanen.

Akzo weigert tot dusver onderhandelingen aan te gaan met PPG, tot ergernis van veel aandeelhouders. McGarry stelt in de brief dat hij blijft geloven dat zowel PPG als Akzo voordeel zal behalen uit een fusie. Het is volgens de bestuursvoorzitter nu de hoogste tijd dat PPG en Akzo uitvoerig in overleg gaan over de zaak. Samen staan de twee bedrijven sterker, zo besluit McGarry de brief.

Zorgen AkzoNobel over werkgelegenheid en mededinging

Verder stelt McGarry dat PPG goed heeft nagedacht over zorgen bij Akzo over onder meer werkgelegenheid, sociale plannen, investeringen en mededingingsbezwaren. Het bedrijf uit Pittsburgh heeft daar duidelijke antwoorden op, aldus de topman. Maar die toezeggingen kunnen alleen duidelijk worden gemaakt als PPG met Akzo in overleg treedt. PPG heeft volgens de topman een lange staat van dienst bij het succesvol uitvoeren van strategische deals.

Akzo presenteert woensdag zijn plannen voor de verzelfstandiging van de chemietak. Daarmee wil het aandeelhouders overtuigen van zijn aantrekkelijkheid als zelfstandig bedrijf, in plaats van als overnameprooi van PPG. McGarry stelt in de brief dat die plannen echter risicovol zijn en leiden tot meer onzekerheid bij werknemers, kosten en minder waardecreatie dan het overnamevoorstel van PPG.