• De overstapperiode voor het basispakket van de zorgverzekering is begonnen.
  • Behalve de maandelijkse premies zijn ook de voorwaarden, het soort polis en de hoogte van het eigen risico van belang.
  • Business Insider Nederland neemt vijf punten door die meespelen in de keuze om over te stappen op een andere zorgverzekering.
  • Lees ook: De meest gekozen zorgpakketten worden tot wel €200 duurder in 2022

De laatste maanden van het jaar zijn aangebroken en daarmee ook de overstapperiode voor de zorgverzekering. Er zijn een aantal punten waar je op moet letten als je een andere zorgverzekering overweegt.

Alle zorgverzekeraars hebben hun premies en voorwaarden voor de basisverzekering inmiddels bekendgemaakt. Je hebt tot en met 31 december de tijd om de huidige verzekering op te zeggen. Daarna kun je nog tot en met 31 januari 2022 een nieuwe basisverzekering afsluiten.

Het basispakket is een verplicht onderdeel van de zorgverzekering, in tegenstelling tot de de aanvullende verzekering die niet verplicht is. 

Er kunnen verschillende redenen zijn om de zorgverzekering te wijzigen of om over te stappen. Mogelijk betaal je elders een lagere premie dan bij je huidige zorgverzekeraar. Of misschien hebben andere zorgverzekeraars voor jou gunstigere voorwaarden.

Daarnaast kan je zorgbehoefte zijn veranderd. Vind je het belangrijk dat je voor een bepaalde behandeling bij elk ziekenhuis terecht kan, dan is een restitutiepolis misschien een betere optie dan een naturapolis. 

Heb je een aanvullende verzekering, dan is het goed om de voorwaarden van verzekerars erop na te slaan om te zien hoeveel fysiotherapiebehandelingen ze dit jaar vergoeden of welke alternatieve therapieën in het aanvullende pakket zitten. 

Business Insider neemt vijf punten door om op te letten bij het overstappen.


1. De premie

De maandelijkse premie speelt een belangrijke rol in de overweging van consumenten om een verzekering wel of niet te nemen. De meeste verzekeraars hebben hun premies voor 2022 omhoog geschroefd. 

De premie van de basisverzekering stijgt met gemiddeld 48 euro op jaarbasis, wat hoger is dan de 36 euro die het demissionaire kabinet in de Miljoenennota voorspelde, meldt Zorgwijzer. Ook de meeste aanvullende polissen worden duurder. 

Vergelijken loont, aangezien het verschil tussen de goedkoopste en duurste verzekering 535,80 euro is. Hoewel behalve de premie natuurlijk ook de voorwaarden van belang zijn. 

De sterkst gestegen maandpremie is die van de combinatiepolis van Ditzo, die is 13,55 euro duurder geworden. Kijk je naar het absolute maandbedrag van 133,55 euro, dan behoort de premie van deze polis tot de middenmoot. 

Er zijn ook een aantal premies gedaald. De premie van het natura online basispakket van Zorg en Zekerheid is met 4,30 euro het meest omlaag gegaan. ZieZo biedt de laagste premie met zijn natura online polis, die kost 108,25 euro per maand. De hoogste premie van 2022 is te vinden bij a.s.r., die vraagt 152,90 euro per maand voor z’n restitutiepolis.

Lees ook: De meest gekozen zorgpakketten worden tot wel €200 duurder in 2022 – alleenstaande ouder voelt stijging zorgpremie het sterkst


2. Het eigen risico

Het verplicht eigen risico bedraagt ook dit jaar weer 385 euro. Dit betekent dat je voor bijna alle zorg uit het basispakket eerst boven de 385 euro moet uitkomen voordat je de zorg vergoed krijgt. Dit geldt niet voor een bezoek aan de huisarts, daarvoor hoef je geen eigen risico te betalen. Ook zorg die je krijgt vergoed uit de aanvullende verzekering valt niet onder het eigen risico. 

Het eigen risico is iets anders dan een eigen bijdrage. Hier kan je mee te maken krijgen als je zorg uit de aanvullende verzekering niet helemaal vergoed krijgt. Of als er een wettelijke eigen bijdrage geldt voor zorg uit de basisverzekering. De eigen bijdrage betaal je dus ook als je over het eigen risico heen bent. 

Naast het verplicht eigen risico kun je ook een vrijwillig eigen risico nemen van 100, 200, 300, 400 of 500 euro. Het eigen risico kun je dus opschroeven tot 885 euro.

Het voordeel is dat dit een korting op de zorgpremie oplevert. De naturapolis van Zilveren Kruis kost zonder vrijwillig eigen risico bijvoorbeeld 131,45 euro per maand. Schroef je het eigen risico op met 300 euro dan daalt de premie naar 120,95 euro.

Nadeel kan zijn dat je het bedrag aan het verhoogd risico achter de hand moet hebben. Verwacht je in 2022 veel zorg nodig te hebben, dan is een vrijwillig eigen risico misschien geen goed idee. 


3. Het soort polis

Bij het afsluiten van een zorgverzekering stuit je op polisnamen als Zorg-op-maatpolis, Zorgkeuzepolis (CZ) of Basis Zeker en Basis Exclusief (Zilveren Kruis). Hier is het van het belang te achterhalen om welk soort polis het gaat. 

Grofweg zijn er drie soorten: de naturapolis, restitutiepolis en de combinatiepolis. 

  • De naturapolis dekt zorg van behandelaars waarmee de verzekeraar een contract heeft. Niet-gecontracteerde zorg wordt bij een naturapolis in de meeste gevallen 75 procent vergoed. 
  • Met een restitutiepolis krijg je in principe zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg volledig vergoed. Let wel: bij niet-gecontracteerde zorg geldt 100 procent vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief. Ga je naar een dure psycholoog dan moet je wellicht een deel zelf betalen. 
  • Een combinatiepolis is een kruising tussen een restitutiepolis en een naturapolis. Voor een deel van de zorg werkt de combinatiepolis als een restitutiepolis: gecontracteerde zorg wordt volledig vergoed. Voor niet-gecontracteerde zorg geldt 100 procent vergoeding marktconforme, wettelijke of gemiddeld gecontracteerde tarief. Voor andere zorgvormen werkt de combinatiepolis als naturapolis. Mogelijk zijn minder zorgverleners gecontracteerd. De vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg kan variëren van 50 tot 90 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief. 

Naast deze polissen bieden verzekeraars vaak ook een online naturapolis, waarbij je vanzelfsprekend veel online moet regelen. Een andere naturapolis is de budgetpolis, waarbij bijvoorbeeld een beperkter aantal zorgverleners is gecontracteerd en afwijkende voorwaarden gelden. Daartegenover staat een lagere premie.

Lees ook: Overstappen van zorgverzekering: dit zijn de verschillen tussen de natura-, restitutie- en de combinatiepolis


4. De inhoud van het basispakket

Welke zorg je vergoed krijgt in het basispakket wordt elk jaar bepaald door de overheid. Huisartsbezoek of een ziekenhuisopname vallen bijvoorbeeld onder het basispakket. In 2022 worden een aantal veranderingen doorgevoerd. 

  • Vanaf 2022 krijgen patiënten die meer dan 60 minuten van het ziekenhuis wonen waar CAR-T-celtherapie wordt gegeven, een vergoeding voor een verblijf nabij het ziekenhuis.
  • Patiënten die thuis ademhalingsondersteuning krijgen, kunnen de elektriciteitskosten hiervoor rechtstreeks declareren bij hun zorgverzekeraar.
  • De vergoeding voor een aantal behandelingen die het herstel na een coronabesmetting bevorderen, wordt verlengd tot 1 augustus 2022. Het gaat om logopedie (alle behandelingen vergoed), ergotherapie (maximaal 10 uur), fysiotherapie (maximaal 59 behandelingen) en voedingsadviezen van een diëtist (maximaal 7 uur).

Wellicht heb je iets meegekregen over anticonceptie boven de 21 jaar. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om dit vanuit het basispakket te vergoeden. En ook 65 procent van de Nederlanders ziet anticonceptie graag terug in het basispakket, bleek uit onderzoek onder 2.000 Nederlanders van online vergelijker PriceWise en veldwerkbureau Panel Inzicht.

We zien anticonceptie boven de 21 in 2022 echter niet terug in het basispakket. Het demissionaire kabinet wil de beslissing om hier iets mee te doen aan de volgende regering overlaten. 

Lees ook: Dit gebeurt er met het basispakket van de zorgverzekering in 2022: vergoeding behandeling COVID-herstel blijft, geen anticonceptie boven 21 jaar

5. Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering is niet verplicht. Heb je een aanvullende verzekering, dan is het wellicht goed om te checken of je de zorg die hierin is gedekt nodig hebt. 

In een aanvullende verzekering kun je zorg verzekeren die niet in het basispakket is gedekt, zoals extra fysiotherapie, alternatieve therapieën, de tandarts, brillen en lenzen en anticonceptie boven de 21 jaar. 

Vorig jaar sneden verzekeraars nog fors in de vergoedingen voor fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen. “Dat valt dit jaar mee”, zegt Koen Kuijper van Zorgwijzer. De premies zijn wel zo’n 2 à 3 procent omhoog gegaan. 

Menzis voert in 2022 een forse wijziging door in de vergoeding voor fysiotherapie. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed gaat in de uitgebreide aanvullende verzekering van 32 naar 20. 

Wil je voor bepaalde zorg een aanvullende verzekering afsluiten, ga dan na of dit loont. In sommige gevallen is het beter geld achter de hand te houden voor de behandelingen dan om elke maand premie te betalen.

[activecampaign form=24]

Lees meer over de zorgverzekering: