Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00

Het wordt langzaamaan tijd om de zorgverzekering onder de loep te nemen nu de overstapperiode hiervoor in zicht is. Behalve de premie wordt ook de inhoud van het basispakket licht gewijzigd.

Het basispakket is het verplichte deel van de zorgverzekering. Daarnaast kun je nog een aanvullende verzekering afsluiten.

Elk jaar geldt een vast overstapmoment voor de basisverzekering. Nadat alle zorgverzekeraars op 12 november hun premies bekend hebben gemaakt, kun je de verzekering tot en met 31 december opzeggen en heb je tot en met 31 januari de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten.

Op Prinsjesdag 21 september heeft het kabinet een aantal zaken over het basispakket bekendgemaakt.

Zo is het verplicht eigen risico in 2022 met 385 euro gelijk aan dit jaar. De overheid gaat niet over de hoogte van de zorgpremie, maar spreekt wel een verwachting uit. Het kabinet verwacht dat de maandelijkse premie gemiddeld uitkomt op 125,75 euro, ongeveer 2,60 euro per maand meer dan vorig jaar.

Om de hogere zorgpremie te compenseren krijgen mensen met een lager inkomen een hogere zorgtoeslag. De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden is in 2022 1.323 euro, 36 euro meer dan dit dit jaar. Een gezin krijgt maximaal 2.527 euro, 40 euro meer dan in 2021.

Basispakket zorgverzekering in 2022

Ook de inhoud van het basispakket wordt door de overheid bepaald en kan elk jaar iets veranderen. Een bezoek aan de huisarts, een ziekenhuisopname, dieetadvies of een bloedonderzoek worden bijvoorbeeld vergoed in het basispakket. Bekijk hier de lijst met zorg die in het basispakket valt.

In 2022 worden twee wijzigingen doorgevoerd in het basispakket. Daarnaast wordt een maatregel met betrekking tot de coronapandemie verlengd.

  • Sinds 1 mei 2020 valt CAR-T-celtherapie, een therapie om het immuunsysteem tegen kanker te ondersteunen, in het basispakket. Er zijn vier ziekenhuizen in Nederland waar de therapie wordt toegepast. Vanaf 2022 krijgen patiënten die meer dan 60 minuten bij het ziekenhuis vandaan wonen, een vergoeding voor een verblijf nabij het ziekenhuis.
  • Patiënten die thuis ademhalingsondersteuning krijgen, kunnen de elektriciteitskosten hiervoor rechtstreeks declareren bij hun zorgverzekeraar.
  • Mensen die herstellen van een coronabesmetting en nog klachten hebben, komen tot 1 augustus 2022 in aanmerking voor bepaalde behandelingen die het herstel verbeteren. Het gaat om logopedie (alle behandelingen vergoed), ergotherapie (maximaal 10 uur), fysiotherapie (maximaal 59 behandelingen) en voedingsadviezen van een diëtist (maximaal 7 uur). Er gelden wel voorwaarden voor een vergoeding uit het basispakket. Zo moeten patiënten bereid zijn om mee te doen aan onderzoek naar het effect van de behandelingen.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om anticonceptie boven de 21 jaar te vergoeden in het basispakket. Het demissionair kabinet wil de keuze om hier iets mee te doen aan de volgende regering laten. In 2022 wordt anticonceptie boven de 21 jaar dus niet vergoed in het basispakket.

Vrouwen tot 18 jaar krijgen al wel een vergoeding voor de pil, een spiraaltje, pessarium of een vaginale ring. Voor hen geldt geen eigen risico. Vrouwen van 18, 19 en 20 jaar krijgen anticonceptie eveneens vergoed via de basisverzekering, maar voor hen geldt wel het eigen risico.

Niet alle zorg in het basispakket gaat van je eigen risico af. Een bezoek aan de huisarts hoef je bijvoorbeeld niet te betalen, net als een controlebezoek bij de tandarts voor kinderen tot 18 jaar.

Voor de meeste andere zorg geldt wel het eigen risico en krijg je de zorg pas vergoed als je over de 385 euro heen bent, ook bijvoorbeeld voor bloedafname bij de huisarts. Voor sommige zorg in het basispakket geldt ook een eigen bijdrage, niet te verwarren met het eigen risico. Wanneer je een duurder medicijn kiest, moet je een deel zelf betalen. Bij kraamzorg geldt een eigen bijdrage per uur.

[activecampaign form=24]

Lees meer over de zorgverzekering: