Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat ook de traditionele overstapperiode voor de zorgverzekering in volle gang is. Dit jaar kan het wel eens extra druk worden op de markt voor overstappers, mede door de stijgingen van zorgpremies.

Uit een peiling van online consumentenadviseur Pricewise blijkt dat dit jaar één op de zes Nederlanders aangeeft serieus te overwegen over te stappen naar een andere verzekeraar. Zelfs als het daadwerkelijke aantal dat overstapt op de helft ligt, dus tussen de 8 en 10 procent, zou het nog gaan om een zeer substantiële stijging. In de afgelopen jaren stapt iets meer dan 6 procent van de verzekerden over, aldus Pricewise.

Inmiddels hebben alle zorgverzekeraars hun premies voor de basisverzekering bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat het eigen risico met 385 euro gelijk blijft aan vorig jaar. Aan jou nu de keus of bij je huidige zorgverzekeraar blijft of overstapt naar een concurrent.

Voor de basisverzekering kun je opzeggen tot 31 december 2019, daarna niet meer. Wel kun je tot 1 februari een basisverzekering afsluiten bij een concurrent. Voor de aanvullende verzekeringen gelden dezelfde deadlines. Wel kun je bij sommige verzekeraars tussentijds de aanvullende verzekering aanpassen.

Bij het kiezen van je zorgverzekering is het beter om niet alleen af te gaan op de maandelijkse premie. Goedkoop is duurkoop als je zorg nodig blijkt te hebben die niet is gedekt in het basispakket. De keuze hangt dus ook af van welke zorg je nodig denkt te hebben.

Daarnaast is er een aantal veranderingen in de zorgverzekering waarmee je eventueel rekening moet houden bij de keuze voor een nieuw pakket.

Business Insider neemt aantal punten door die belangrijk zijn bij het kiezen van een zorgverzekering.


1. Het eigen risico

Net als dit jaar bedraagt het eigen risico in 2020 385 euro. Dit drempelbedrag geldt voor bijna alle zorg uit het basispakket. Bijna iedere Nederlander moet eerst boven de 385 euro uitkomen voordat hij die zorg vergoed krijgt. Dit bedrag wil je dus achter de hand hebben voor als je ergens een behandeling moet ondergaan.

Voor bepaalde zorg uit het basispakket geldt het eigen risico niet. Zo krijg je een bezoek aan de huisarts altijd vergoed, deze dokter mijden vanwege de kosten hoeft dus niet.

Voor zorg die wordt vergoed uit de aanvullende verzekering,  is het eigen risico niet van toepassing. Ga je naar de fysiotherapeut en ben je nog niet over je eigen risico heen, dan krijg je gewoon de vergoeding voor de therapie die geldt in je aanvullende verzekering.

Verwar het eigen risico ook niet met de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is het bedrag dat je betaalt als je een behandeling niet helemaal vergoed krijgt. Dit betekent dat je ook te maken kan krijgen met een eigen bijdrage als je al over de drempel van het eigen risico bent.

Overigens kun je het wettelijke bedrag aan eigen risico ophogen tot 500 euro, zo kun je tot 25 euro aan premie per maand besparen. Dit is natuurlijk alleen aantrekkelijk als je verwacht geen of weinig zorg nodig te hebben.


2. De premie van het basispakket

Alle zorgverzekeraars hebben hun premies voor de basisverzekering bekendgemaakt. De gemiddelde premie voor 2020 bedraagt 119,83 euro. In 2019 bedroeg de gemiddelde zorgpremie 117,52 euro. Er is dus sprake van een licht hogere gemiddelde premie voor de basisverzekering.

Lees meer: Dit betaal je in 2020 gemiddeld voor de basisverzekering


3. Het soort polis

Zoals je ziet bieden zorgverzekeraars vaak verschillende soorten polissen aan; natura, restitutie, combinatie of budget.

 • Een naturapolis dekt alle zorg bij zorgverleners waarmee de verzekeraar een contract heeft. Een behandeling van deze aanbieders wordt volledig door de zorgverzekeraar vergoed. Je hoeft niets voor te schieten en krijgt dan ook geen rekening gepresenteerd.
 • Bij een naturapolis kun je wel gebruikmaken van niet-gecontracteerde zorgverleners, maar dan zul je misschien 10 tot 20 procent van de kosten zelf moeten ophoesten.
 • De restitutiepolis geeft volledige keuzevrijheid in zorgverleners. Je hoeft dus niet te kiezen voor een gecontracteerde behandelaar wil je de kosten vergoed krijgen. Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet je de kosten wel voorschieten. En let wel, de verzekeraar vergoedt het marktconforme bedrag. Een restitutiepolis is zo'n 5 euro per maand duurder dan de naturapolis.
 • Bij een combinatiepolis is het zo dat sommige soorten zorg vallen onder recht op zorg (natura) en andere soorten onder het recht op vergoeding (restitutie). Sommige restitutiepolissen heten nu combinatiepolis omdat de regels voor polisnamen zijn aangescherpt. Een polis is pas een restitutiepolis als de zorgverzekeraar de kosten voor niet-gecontracteerde zorgverleners volledig vergoedt. Tenzij die boven het marktconforme bedrag liggen.
 • De budgetpolis, of selectief verzekering of selectief polis, dekt alleen de zorg die je krijgt van gecontracteerde zorgverleners. Het verschil met de naturapolis is dat je waarschijnlijk bij nog minder zorgverleners terechtkan. Daarbij ligt het serviceniveau lager dan bij een gewone naturapolis. Je zult veel online moeten regelen.

Het mag duidelijk zijn dat als je hecht aan veel keuzevrijheid of een bepaalde behandelaar, een budget- of naturapolis niet de beste optie is. Wil je de kosten laag houden, dan juist wel.


4. De inhoud van het basispakket

In 2020 heeft het kabinet een aantal veranderingen doorgevoerd in het basispakket. Het gaat om vier wijzigingen en één verlenging:

 • Het eigen risico voor het begeleidingstraject stoppen met roken komt te vervallen. Hierdoor wordt stoppen met roken goedkoper.
 • De bereiding van dure medicijnen wordt vergoed.
 • Voor patiënten die langdurig ver moeten reizen voor een behandeling, komt er een logeervergoeding van maximaal 75 euro per nacht als er sprake is van minimaal drie aaneengesloten behandeldagen.
 • Zorg uitgevoerd door specialist in ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten wordt vergoed.
 • De eigen bijdrage voor de NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) blijft op 175 euro staan.

Op 1 september 2019 werden er drie geneesmiddelen toegevoegd aan de basisverzekering. Deze zitten ook in 2020 in het basispakket:

 • Fampyra. Fampyra is een geneesmiddel dat het loopvermogen van MS-patiënten kan verbeteren. Als het middel na twee weken aanslaat, wordt de behandeling voortgezet.
 • Durvalumab en Abemaciclib. Dit zijn geneesmiddelen voor de behandeling van bepaalde vormen van borst- en longkanker.

5. De aanvullende verzekering

Naast de verplichte basisverzekering heb je misschien ook nog een aanvullende verzekering. Het is altijd goed om deze te checken om te zien of je de zorg die deze verzekering dekt nog nodig hebt. Of misschien heb je geen aanvullende verzekering, maar denk je die volgend jaar wel nodig te hebben.

Houd er rekening mee dat verzekeraars vaak veranderingen doorvoeren in de aanvullende verzekering.

Zo is het de laatste jaren een trend dat de dekking vanuit de aanvullende verzekering minder wordt, de vergoeding is lager of je krijgt minder behandelingen. Dit doen verzekeraars om de premies betaalbaar te houden. Een goed voorbeeld hiervan is fysiotherapie, die werd vroeger vaak onbeperkt vergoed.

Gewone brillen en contactlenzen worden in principe niet vergoed vanuit de basisverzekering. Ook daar kun je je aanvullend voor verzekeren. Alleen bij speciale medische lenzen kan het wel zo zijn dat er een vergoeding is vanuit de basisverzekering.

Lees meer: Voor het einde van het jaar alles uit je aanvullende verzekering halen? Deze 10 behandelingen krijg je (deels) vergoed


Lees meer over de zorgverzekering: