Met de overheidsfinanciën gaat het de goede kant op, na jaren van bezuinigen. De grafieken die het kabinet Rutte 2 op Prinsjesdag publiceerde spreken boekdelen.

Per dag geeft de overheid in 2017 naar verwachting nog maar 9 miljoen méér uit dan er binnenkomt. In 2012 was dat nog bijna 11 keer zo veel.

begrotingssaldo

De rentelasten op de staatsschuld zakken, mede doordat de overheid erg goedkoop kan lenen, tot 6,4 miljard euro per jaar. Nog altijd een behoorlijk bedrag.

overheidsfinancien

De overheidsschuld blijft nog altijd hoog, maar is sinds 2015 gestabiliseerd op een niveau van ongeveer 440 miljard euro.

schuld