Luister hieronder naar de audioversie van dit artikel


0:00
3:29

Als het aan de lobby voor projectontwikkelaars ligt, worden versneld 230.000 woningen in weilanden gebouwd. Daarmee zou de woningnood in een aantal jaar sterk afnemen.

Dat meldt De Telegraaf.

Nederlandse projectontwikkelaars bieden minister Hugo de Jonge van Wonen maandag een plan aan voor een aantal nieuwe wijken. Volgens Desirée Uitzitter van ontwikkelaarskoepel Neprom zijn deze locaties al jaren geleden aangewezen voor woningbouw, maar komen ze niet van de grond. “De minister kan dit doorbreken, zodat er meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden”, zegt ze tegen de krant.

Om het woningtekort van zo’n 300.000 woningen het hoofd te bieden, wil het kabinet voor 2030 meer dan een miljoen huizen bouwen en de woningbouw opschroeven van zo’n 71.000 naar 100.000 per jaar. Daarvan moet twee derde betaalbare huur of koop worden.

Volgens Neprom zijn deze plannen alleen mogelijk als in weilanden wordt gebouwd. Uitzitter wijst erop dat het jaren kost om binnenstedelijk tot een bouwlocatie te komen, onder meer vanwege verzet van omwonenden en bedrijven tegen de bouwplannen.

Tegelijk zegt ze dat er ook binnenstedelijk gebouwd moet worden als woonwijken in weilanden worden opgetrokken. In de steden komt volgens haar de meerderheid van de nieuwe woningen. "We voegen nu alleen een smaak toe. En als we snelheid willen met z’n allen, kan dat niet zonder bouwen in het groen”, aldus Uitzitter in De Telegraaf.

Locaties voor de nieuwe steden en wijken die Neprom voor ogen heeft, zijn onder meer de Eemvallei, Zuidelijk Flevoland en de Gnephoek bij Alphen aan den Rijn.

Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Wouter Veldhuis is echter sceptisch over de bouwdrift die uit het woningtekort voortvloeit en het mantra 'bouwen, bouwen, bouwen'.

Vraagtekens bij 1 miljoen nieuwbouw

“Ik zet vraagtekens bij het idee dat er tot 2030 een miljoen woningen bij moeten komen”, zei Veldhuis eerder in De Telegraaf. “Dan bouw je vooral voor slimme beleggers uit het buitenland. De woningbouw is een hefboom voor het oplossen van problemen in de bestaande stad. Als je geld uitgeeft op een nieuwbouwlocatie, komt het alleen ten goede aan nieuwe huizen. Doe je het in de stad, dan geef je een impuls aan de energietransitie waarop zeven miljoen bestaande woningen wachten.”

In een column schetste Veldhuis dat de samenleving verder vergrijst en individualiseert , waardoor we ons moeten richten op woningen voor eenpersoonshuishoudens, voor starters en senioren. Bij voorkeur in de stad omdat ze daar graag willen wonen. Met bouwen in steden verbetert ook de bestaande leefomgeving en woningvoorraad, betoogt hij.

Hoogleraar stedenbouwkunde aan de TU Delft Maarten van Ham wijst op het "verdeelprobleem" dat we in Nederland hebben.

"We moeten eerst goed kijken hoe we de bestaande voorraad goed kunnen gebruiken. Lastig hierin is dat veel babyboomers veel te groot wonen. Deze groep mensen moet eigenlijk verhuizen naar kleinere levensloopbestendige woningen, waar ouderen echt oud kunnen worden. Maar daar wil deze generatie nog niet aan toegeven", zei hij in een interview met Delta, journalistieke platform van de universiteit.

Hij noemt het aantal van een miljoen woningen bijbouwen "absurd", ook met het oog op klimaatverandering. " Een miljoen nieuwe woningen is een miljoen keer meer beton, hout en energie."

Lees meer over de woningmarkt: